Ürolitiazise bağlı renal kolik tedavisinde hızlı ve etkin bir yaklaşım: İntrakütan steril su enjeksiyonu etkinliğinin araştırılması

Amaç: Bu çalışmada ürolitiyazise bağlı renal kolik tedavisinde intrakütan distile steril su enjeksiyonunun etkinliğini değerlendirdik.Gereç ve Yöntem: Üroloji polikliniğine renal kolik tanısı konulan hastalara çalışmaya alındı.Tüm hastalara işlem öncesi bilgilendirilmiş onam verildi ve enjeksiyondan önce ve sonra Visüel Analog Skala (VAS) skorlaması yapıldı. Yapılan enjeksiyon tarif edilerek intrakutan distile su enjeksiyonu yapıldı. İşlem sonrası ek olarak, katılımcılara tekrarlayan renal kolik olması durumunda enjeksiyonun tekrar edilebilirliği ve hasta memnuniyet düzeylerini soruldu.Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 36.8 idi. Tedavi öncesi ve sonrası VAS skorları sırasıyla 9.25 ve 0.75 idi. Tüm hastaların 25'inde (% 80.65) tedaviden sonra herhangi bir tekrarlayan ağrı görülmezken, altı hastada (% 19.35) tekrarlayan ağrı mevcuttu. Aynı tedaviyi tekrarlayan ağrı için tekrar kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, % 87 (n = 27) hasta olumlu yanıt verirken, % 13 (n = 4) hasta tekrar enjeksiyonu yaptırmayacağını belirtti.Sonuç: Ürolitiazise bağlı renal kolik tedavisinde intrakütan distile su enjeksiyonunun hızlı, uygulanabilir ve etkili bir tedavi yaklaşımı olduğunu göstermektedir

investigation of the effect of intracutaneous sterile water injection: A rapid and effective approach in urolithiasis-related renal colic treatment

Objective: We have achieved a retrospective analysis of 31 patients who were treated with intracutaneous injections of distilled water for renal colic in order to evaluate the efficacy of intracutaneous sterile water injection in urolithiasis-related renal colic pain. Materials: Whole patients were given informed consent prior to the treatment. Visual Analog Scale (VAS) scoring was performed before and after the injection. In addition, participants were asked whether they would consider the injection as treatment again in case of recurrent pain, to determine patient satisfaction levels. Results: The mean age of the patients was 36.8 years. VAS scores were 9.25 and 0.75 before and after the treatment respectively. Of the whole patients, 25 (80.65%) have had no recurrent pain after the treatment, whereas there was a recurrent pain in six (19.35%). When questioned about the likelihood of accepting the same treatment again for recurrent pain, 87% (n=27) replied that they would, while 13% (n=4) said they would not. Conclusion: Gathered data suggest that intracutaneous distilled water injection is a quick, feasible and effective treatment approach in urolithiasis-related renal colic pain

Kaynakça

1. Phillips E, Kieley S, Johnson EB et al. Emergency room management of ureteral calculi: current practices. J Endourol 2009;23:1021-4.

2. Türk C, Knoll T, Petrik A et al. EUA guidelines on urolithiasis 2014;4:16–8.

3. Ju BJ, Niu LL. Analysis of therapeutic effect of acupuncture at neiguan (PC 6) and zusanli (ST 36) on acute renal colic. Zhongguo Zhen Jiu 2012;32:975-8.

4. Ayan M, Tas U, Sogut E, et al. Investigating the effect of aromatherapy in patients with renal colic. J Altern Complement Med 2013;19:329-33.

5. Kaynar M, Koyuncu F, Buldu I et al. Comparison of the efficacy of diclofenac, acupuncture, and acetaminophen in the treatment of renal colic. Am J Emerg Med 2015;33:749-53.

6. Martensson L, Nyberg K, Wallin G. Subcutaneous versus intracutaneous injections of sterile water for labour analgesia: A comparison of perceived pain during administartion. Br J Obst Gynecol 2000;107:1248-51.

7. Byrn C, Borenstein P, Linder LE. Treatment of neck and shoulder pain in whip-lash syndrome patients with intracutaneous sterile water injections. Acta Anaesthesiol Scand 1991;35:52-3.

8. O’Connor A. Schug SA. Cardwell HJ. A comparison of the efficacy and safety of morphine and pethidine as analgesia for suspected renal colic in the emergency setting. Accid Emerg Med 2000;17:261-4.

9. Holdgate A, Pollock TC. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) versus opioids for acute renal colic. Database Syst Rev 2004;1:CD004137.

10. Ghuman J, Vadera R. Ketorolac and morphine for analgesia in acute renal colic: Is this combination more effective than monotherapy? CJEM 2008;10:66-8.

11. Benyamin R, Trescot AM, Datta S et al. Opioid complications and side effects. Pain Physician 2008;11:105-20.

12. Sarica K, Tanriverdi O, Aydin M, et al.Emergency ureteroscopic removal of ureteral calculi after first colic attack: is there any advantage? Urology 2011;78:516-20.

13. Halsted W. Water as a local anaesthetic. Med J 1885; 3:23–7. 14. Anon A. Anaesthesia with sterile water. Med Press 1904; 24: 217–8.

15. Martensson L, Wallin G. Labour pain treated with cutaneous injections of sterile water: a randomised controlled trial. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:633-7.

16. Lytzen T, Cederberg L, Moller-Nielsen J. Relief of low back pain in labor by using intracutaneous nerve stimulation (INS) with sterile water papules. Acta Obstet Gynecol Scand 1989;68:341-3.

17. Labrecque M, Nouwen A, Bergeron M, Rancourt JF. A randomized controlled trial of non-pharmacologic approaches for relief of low back pain during labor. J Fam Pract 1999;48:259-63.

18. Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science 1965;150:971–79.

19. Sigirci AR, Seymen T, Karadağ S et al. Comparison of diclofenac sodium and intracutane sterile water injections in renal colic: a randomized trial. 20.EAU Congress-Istanbul, 2005, Turkey

20. Ahmadnia H, Younesi Rostami M. Treatment of renal colic using intracutaneous injection of sterile water. Urol J 2004;1:200-3.

21. Bengtsson J, Worning AM, Gertz J et al. Pain due to urolithiasis treated by intracutaneous injection of sterile water. A clinically controlled double-blind study. Ugeskr Laeger 1981;14;143:3463-5.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

54363

Sayıdaki Diğer Makaleler

Seminom tedavisi sonrası metakron testiküler embryonal karsinom gelişimi. Benzer iki vakanın sunumu

Lütfi CANAT, Osman CAN, Hasan Anıl ATALAY, İlter ALKAN, SÜLEYMAN SAMİ ÇAKIR, FATİH ALTUNRENDE

İzole retroperitoneal kist hidatik

M Şahin BAĞBANCI, MÜMTAZ DADALI, R Samet ÇETİNKAYA, AYHAN KARABULUT, Asuman KİLİTCİ, M Levent EMİR

Inguinal re-operation after an unsuccessful primary orchiopexy: Approach through internal oblique muscle incision

Hasan Rıza AYDIN, ŞENOL ADANUR, YILMAZ AKSOY

Fournier gangreninde mortaliteyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: 38 hastalık deneyimimiz

FARUK KÜÇÜKDURMAZ, TAYFUN ŞAHİNKANAT, Mithat TEMİZER, SEFA RESİM

Konservatif yaklaşım uygulanan Grade IV künt böbrek travmasının uzun dönem sonucu: Olgu sunumu

MURAT BAĞCIOĞLU, Mehmet USLU, SUNAY SİBEL KARAYOL, RAMAZAN KOCAASLAN, Ümit Yener TEKDOĞAN

Ürogenital enfeksiyon nedeniyle kliniğimizde son 1 yıl içerisinde tedavi edilen olguların değerlendirilmesi

Alper GÖK, Okan BAŞ, Can TUYGUN, UFUK ÖZTÜRK, Göksel GÖKTUĞ, Alihan KOKURCAN, Sertaç ÇİMEN, Muhammed Abdurrahim İMAMOĞLU

Piyelonefrit nedeniyle tedavi edilen hastada tespit edilen toplayıcı duktus karsinomu: Nadir bir olgu

Mehmet Erhan AYDIN, Özgü AYDOĞDU, Halil İbrahim BOZKURT, Salih POLAT, Serkan YARIMOĞLU, Tarık YONGUÇ, Çetin DİNÇEL

Kaliks divertikülü taşlarında retrograd intrarenal cerrahinin etkinliği

İBRAHİM KARABULUT, Ali Haydar YILMAZ, Mahmut KOÇ, ERDEM KOÇ, FEVZİ BEDİR, Şaban Oğuz DEMİRDÖĞEN

Minimally invasive management of isolated renal cystic echinococcosis

Taha Numan YIKILMAZ, Erman DAMAR, Erdem ÖZTÜRK, Eşref Oğuz GÜVEN, Halil BAŞAR

Ordu Üniversitesi olarak ilk 30 vakalık laparoskopik deneyimlerimiz

ABDULLAH ÇIRAKOĞLU, ERDAL BENLİ