Minimally invasive management of isolated renal cystic echinococcosis

Kist hidatik Ekinokokusa bağlı gelişen paraziter bir enfeksiyondur. Sıklıkla karaciğerde (%75) ve akciğerlerde (%15) görülürken, böbrek tutulumu oldukça nadirdir ve olguların %2'sinde görülmektedir. Hidatikler medikal, cerrahi ve perkütan tedavi yöntemleriyle tedavi olabilmektedir. En sık uygulanan minimal invaziv tedavi yöntemi PAIR (perkütan aspirasyon, enjeksiyon, yeniden aspirasyondur)

Minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilen izole renal kist hidatik

Hydatid cyst is a parasitic infection which is caused by Echinococcus. Hydatid cysts are mostly evident in the liver (75%) and lungs (15%), while renal involvement is rare, comprising only 2% of all cases. Hydatidosis can be treated by medical, surgical and percutaneous modalities. The most performed minimally invasive technique is PAIR (percutaneus aspiration, injection, re-aspiration)

Kaynakça

1. Tsaroucha AK, Polychianidis AC, Lyrantzopoulus N, Pitiakoudis MS, Karayiannakis A, Manolas KJ et al. Hydatid disease of the abdomen and other locations World J Surg 2005;29:1161-5.

2. Gogus C, Safak M, Baltaci S, Turkolmez K. Isolated renal hydaditosis: experience with 20 cases. J Urol 2003;169:186-9.

3. Raxieti M, Mutaly A, Azhati B, Wang W, Yong H, Sheyhedin I, et al. Diagnosis and surgical treatment of renal hydatid disease; A retrospective analaysis of 30 cases. PLoS One 2014;9:e96602.

4. Silher SJ, Moyad RA. Renal echinococcus. J Urol 1972;108:669-72.

5. Yildirim M, Erken N, Vardar E. Hydatid cysts with unusual localization: Diagnostic and treatment dilemmas for surgeons. Ann Trop Med Parasitol 2006;100:137-42.

6. Fekak H, Bennani S, Rabii R, Mezzoni MH, Debbagh A, Joual A et al. Hydatic kidney cysts: 90 case reports. Ann Urol 2003;37:85-9.

7. Turgut AT, Akkoz O, Bhatt S. Sonographic spectrum of hydatic disease. Ultrasound Q 2008;24:17-29 .

8. Wang Y, Zhang X, Bartholomot B, Liu B, Luo J, Li T et al. Classification, follow-up and recurrence of hepatic cystic echinococcosis using ultrasound images. Trans R Soc Trop Med Hyg 2003;97:203-11.

9. Gabal AM, Khawaja FI, Mohammad GA. Modified PAIR technique for percutaneous treatment of high-risk hydatid cysts. Cardiovasc Intervent Radiol 2005;28:200-8

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

1.9b783

Sayıdaki Diğer Makaleler

Prostat kanserlerinin tedavisinde HİFU’nun yeri HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason)

Bilal GÜNAYDIN, Turhan ÇAŞKURLU

Ürolitiazise bağlı renal kolik tedavisinde hızlı ve etkin bir yaklaşım: İntrakütan steril su enjeksiyonu etkinliğinin araştırılması

BEKİR ARAS, Fatih URUÇ, Hasan ERÇELİK, MEHMET KORKMAZ, Mehmet SEVİM, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL

Nadir görülen bir olgu: İnguinoskrotal agresif anjiomiksom

Doğukan SÖKMEN, Kamil Gökhan ŞEKER, Yunus ÇOLAKOĞLU, Bedriye Koyuncu SÖKMEN, Mehmet SAR, Volkan TUĞCU

İzole retroperitoneal kist hidatik

M Şahin BAĞBANCI, MÜMTAZ DADALI, R Samet ÇETİNKAYA, AYHAN KARABULUT, Asuman KİLİTCİ, M Levent EMİR

Ordu Üniversitesi olarak ilk 30 vakalık laparoskopik deneyimlerimiz

ABDULLAH ÇIRAKOĞLU, ERDAL BENLİ

Konservatif yaklaşım uygulanan Grade IV künt böbrek travmasının uzun dönem sonucu: Olgu sunumu

MURAT BAĞCIOĞLU, Mehmet USLU, SUNAY SİBEL KARAYOL, RAMAZAN KOCAASLAN, Ümit Yener TEKDOĞAN

Adolesan ve genç erişkinlerdeki ürotelyal mesane neoplazmları

Hacı POLAT, Murat T GULPİNAR, Gül TÜRKÇÜ, Suleyman CAKMAKCI

Inguinal re-operation after an unsuccessful primary orchiopexy: Approach through internal oblique muscle incision

Hasan Rıza AYDIN, ŞENOL ADANUR, YILMAZ AKSOY

Seminom tedavisi sonrası metakron testiküler embryonal karsinom gelişimi. Benzer iki vakanın sunumu

Lütfi CANAT, Osman CAN, Hasan Anıl ATALAY, İlter ALKAN, SÜLEYMAN SAMİ ÇAKIR, FATİH ALTUNRENDE

Penil revaskülarizasyon sonrası fıtık oluşumunu engellemek için operasyonla eşzamanlı preperitoneal mesh takviyesi; yeni bir yöntem

FATİH AKDEMİR, Birol KORUKLUOĞLU, Önder KAYIGİL, EMRAH OKULU