Ürogenital enfeksiyon nedeniyle kliniğimizde son 1 yıl içerisinde tedavi edilen olguların değerlendirilmesi

Amaç: Son bir yıl içerisinde kliniğimizde tedavi edilen ürogenital enfeksiyonlara yol açan predispozan faktörleri ve etken mikroorganizmaları tespit etmek ve ürogenital enfeksiyonları literatür eşliğinde değerlendirmek.Gereç ve Yöntemler: Ağustos 2015 ve Ağustos 2016 tarihleri arasında ürogenital enfeksiyon nedeniyle kliniğimize yatırılan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenerek; predispozan faktörler, etken mikroorganizmalar, laboratuar bulguları ve semptomlar kaydedildi.Bulgular: Yaşları 9 ile 89 arasında değişen 75 olgunun 52'sinde etken mikroorganizma kültür sonucuyla tespit edilmişti. Hastalar predispozan faktörler açısından değerlendirildiğinde 66 hastanın bir ya da birden çok predispozan faktöre sahip olduğu tespit edildi. 17 hastanın ise ürosepsis nedeniyle tedavi edilmiş oldukları tespit edildi.Sonuç: Predispozan faktörlerin varlığında ürogenital enfeksiyon gelişimi kolaylaşmaktadır. Bu enfeksiyonlar erken dönemde gerekli tedavi uygulanmadığında hızla ürosepsise ilerleyebilmektedir. Dolayısıyla predispozan tract infection, Sepsisfaktörlere sahip komplike üriner sistem enfeksiyonları tespit edildiğinde hızla uygun tedaviler uygulanmalı ve ürosepsis gelişiminin önüne geçilmelidir

Evaluation of patients treated for urogenital infections in the past year at our department

Objective: To identify predisposing factors and microorganisms which are the causes of urogenital infections in the past year at our department and to assess urogenital infections with the literature.Material and Methods: The datas were recorded of patients who were treated for urogenital infections between 2015 August and 2016 August in terms of predisposing factors, microorganisms and symptoms.Results: The ages of patients ranged from 9 to 89. Causative microorganisms were detected in 52 patients by culture results. 66 patients had one or more predisposing factor. It was detected that 17 of our patients were treated for urosepsis. Conclusion: Predisposing factors can facilitate development of urogenital infections. These infections can rapidly turn to urosepsis if patients do not treated properly. So, patients with predisposing factors should be treated rapidly with proper treatment to prevent development of urosepsis

Kaynakça

1. Lane DR, Takhar SS. Diagnosis and management of urinary tract infection and pyelonephritis. Emerg Med Clin North Am 2011;29:539-52.

2. Gülcan A, Çelik G, Gülcan E, Cansever Z, Aladağ DM. İdrar yolu enfeksiyonu şüpheli hastalarda tam idrar analizi ve kültür sonuçlarının performans değerlendirmesi. Abant Med J 2012;2:61-64.

3. Mazulli T. Resistance trends in urinary tract pathogens and impact on management. J Urol 2012;168:1720-2.

4. Bjerklund Johansen TE, Cek M, Naber K, Stratchounski L, Svendsen MV, Tenke P. PEP and PEAP study investigators; European Society of Infections in Urology. Eur Urol 2007;51:1100-11.

5. Cassier P, Lalechere S, Aho S, et al. Cephalosporin and fluoroquinolone combinations are highly associated with CTX-M B-lactamamase- producing Escherichia coli: a case control study in a French teaching hospital. Clin Microbiol Infect 2011; 17:1746-51.

6. Dökmetaş İ, Bakır M, Bakıcı MZ, Yalçın AN. Ürosepsis: 41 olgunun değerlendirilmesi. Klinik 1995; 1:20-22.

7. Persky L, Liesen D, Bienvenido Y. Reduced urosepsis in a veterans hospital. Urology 1992;29:443-5.

8. Cai T, Mazzoli S, Mondaini N, et al. The role of asymptomatic bacteriuria in young women with recurrent urinary tract infections: to treat or not to treat? Clin Infect Dis 2012;55:771-7.

9. Loeb S, Carter HB, Berndt SI, Ricker W, Schaeffer EM. Complications after prostate biopsy: data from SEER-Medicare. J Urol 2011;186:1830–1834.

10. Shandera KC, Thibault GP, Deshon GE. Variability in patient preparation for prostate biopsy among American urologists. Urology 1998;53:644–646.

11. Lindert KA, Kabalin JN, Terris MK. Bacteremia and bacteriuria after transrectal ultrasound guided prostate biopsy. J Urol 2000;164:76–80.

12. Carey JM, Korman HJ. Transrectal ultrasound guided biopsy of the prostate. Do enemas decrease clinically significant complications? J Urol 2001;166:82–85.

13. Tuncel A, Aslan Y, Sezgin T, Aydin O, Tekdogan U, Atan A. Does disposable needle guide minimize infectious complications after transrectal prostate needle biopsy? Urology 2008;71:1024–1027. discussion 1027–1028.

14. Abughosh Z, Margolick J, Goldenberg SL, et al. A prospective randomized trial of povidone-iodine prophylactic cleansing of the rectum before transrectal ultrasound guided prostate biopsy. J Urol 2013;189:1326–1331.

15. Kanjanawongdeengam P, Viseshsindh W, Santanirand P, Prathombutr P, Nilkulwattana S. Reduction in bacteremia rates after rectum sterilization before transrectal, ultrasound-guided prostate biopsy: a randomized controlled trial. J Med Assoc Thai 2009;92:1621–1626.

16. Brun-Buisson C, Doyon F, Sollet JP, Cochard JF, Cohen Y, Nitenberg G. Prevention of intravascular catheter-related infection with newer chlorhexidine-silver sulfadiazine-coated catheters: a randomized controlled trial. Intensive Care Med 2004;30:837-43.

17. Carlet J. Guidelines for prevention of nosocomial infections in intensive care unit. Arnette Ed Paris 1994: p. 41-53.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

54163

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kaliks divertikülü taşlarında retrograd intrarenal cerrahinin etkinliği

İBRAHİM KARABULUT, Ali Haydar YILMAZ, Mahmut KOÇ, ERDEM KOÇ, FEVZİ BEDİR, Şaban Oğuz DEMİRDÖĞEN

İzole retroperitoneal kist hidatik

M Şahin BAĞBANCI, MÜMTAZ DADALI, R Samet ÇETİNKAYA, AYHAN KARABULUT, Asuman KİLİTCİ, M Levent EMİR

Prostat kanserlerinin tedavisinde HİFU’nun yeri HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason)

Bilal GÜNAYDIN, Turhan ÇAŞKURLU

Piyelonefrit nedeniyle tedavi edilen hastada tespit edilen toplayıcı duktus karsinomu: Nadir bir olgu

Mehmet Erhan AYDIN, Özgü AYDOĞDU, Halil İbrahim BOZKURT, Salih POLAT, Serkan YARIMOĞLU, Tarık YONGUÇ, Çetin DİNÇEL

Ürolitiazise bağlı renal kolik tedavisinde hızlı ve etkin bir yaklaşım: İntrakütan steril su enjeksiyonu etkinliğinin araştırılması

BEKİR ARAS, Fatih URUÇ, Hasan ERÇELİK, MEHMET KORKMAZ, Mehmet SEVİM, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL

Penil revaskülarizasyon sonrası fıtık oluşumunu engellemek için operasyonla eşzamanlı preperitoneal mesh takviyesi; yeni bir yöntem

FATİH AKDEMİR, Birol KORUKLUOĞLU, Önder KAYIGİL, EMRAH OKULU

Konservatif yaklaşım uygulanan Grade IV künt böbrek travmasının uzun dönem sonucu: Olgu sunumu

MURAT BAĞCIOĞLU, Mehmet USLU, SUNAY SİBEL KARAYOL, RAMAZAN KOCAASLAN, Ümit Yener TEKDOĞAN

Nadir görülen bir olgu: İnguinoskrotal agresif anjiomiksom

Doğukan SÖKMEN, Kamil Gökhan ŞEKER, Yunus ÇOLAKOĞLU, Bedriye Koyuncu SÖKMEN, Mehmet SAR, Volkan TUĞCU

Minimally invasive management of isolated renal cystic echinococcosis

Taha Numan YIKILMAZ, Erman DAMAR, Erdem ÖZTÜRK, Eşref Oğuz GÜVEN, Halil BAŞAR

Taş düşürdüğünü sanan bir hastada üreter alt uç tümörü: Vaka takdimi

BÜLENT KATI, EYYUP SABRİ PELİT, Eser ÖRDEK, İSMAİL YAĞMUR, Halil ÇİFTÇİ, ERCAN YENİ