Taş düşürdüğünü sanan bir hastada üreter alt uç tümörü: Vaka takdimi

Üst üriner sistem tümörleri klinik olarak zor teşhis edilebilen nadir bir hastalıktır ve yaklaşık %1 oranında görünürler. Son yıllarda üreter tümörleri insidansında mevcut yükselme görülmekle beraber bu artışın tanı metotlarında bir gelişmeye mi bağlı olduğu, yoksa görülme sıklığında gerçek bir artış mı olduğu bilinmemektedir. Üreter tümörlerinde etiyoloji mesane tümörlerine benzer ve en sık karşılaşılan semptom gros hematüridir. Tanıyı koyabilmek için bir çok görüntüleme sistemi kullanılsa da üreterorenoskopi altın değerdedir.Bu vaka takdiminde kliniğimize gelmeden önce taş düşürdüğü söylenerek birçok yerde renal kolik tedavisi alan 48 yaşında erkek hastada bulduğumuz üreter alt uç tümörünü sunduk

Ureteral lower end tumor in a patient thought to have passed a stone: A case report

Upper urinary tract tumors are rare diseases that can be difficult to diagnose clinically and appear about 1%. Recently, it seems that there is an increase in the incidence of ureteral tumors. However, it is not known if this increase is due to the development of diagnostic measures or to a true increase in the incidence. The etiology of ureteral tumors are similiar to those of the bladder and gross hematuria is the most frequent symptom. Even if many imaging systems are used to diagnose, ureterorenoscopy is a gold value. In this report, we evaluated a 48 years-old male with ureteral tumor and presented with renal colic like ureteric stone and treated for this reason

Kaynakça

1. Messing EM. Urothelial tumors of the urinary tract. In:Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ, editors. Campbell.s Urology 8. th edition. Philadelphia: WBSaunders; 2002. p. 2732.2784.2.

2. Akdoğan B. Üst Üriner sistemin ürotelyal tümörleri: epidemiyoloji, tanı, sınıflandırma ve prognostik faktörler. In: Özen H, Türkeri L, ed(s). Üroonkoloji Kitabı. 1.Basım. Ankara: Ertem Basım Yayın 2007: 389-400.

3. Rouprêt M, Babjuk M, Compérat E, et al. European Association of Urology guidelines on upper urinary tract urothelial cell carcinoma: 2015 update. Eur Urol 2015;68:868–879.

4. Raman SP,  Fishman EK Upper  and Lower  Tract  Urothelial Imaging Using Computed Tomography Urography. Radiol Clin North Am 2017;55:225-241.

5. Takahashi N, Glockner JF, Hartman RP, et al.  Gadolinium enhanced magnetic resonance urography for upper urinary tract malignancy. J Urol 2010;183:1330-1365.

6. Rojas CP, Castle SM, Lianos CA,  et al. Low biopsy volume in ureteroscopy does not affect tumor biopsy grading in upper tract urothelial carcinoma. Urol Oncol 2013;31:1696–1700.

7. Favaretto RL, Shariat SF, Savage C, et al. Combining imaging and ureteroscopy variables in a preoperative multivariable model for prediction of muscle-invasive and non-organ con- fined disease in patients with upper tract urothelial carcinoma. BJU Int 2012;109:77–82.

8. Ishikawa S, Abe T, Shinohara N,  et al. Impact of diagnostic ureteroscopy on intravesical recurrence and survival in patients with urothelial carcinoma of the upper urinary tract. J Urol 2010;184:883–887.

9. Yoo S, You D, Song C, et al. Risk of Intravesical Recurrence After Ureteroscopic Biopsy for Upper Tract Urothelial Carcinoma: Does the Location Matter? J Endourol. 2016 Nov 29. [Epub ahead of print] DOI: 10.1089/end.2016.0611.

10. Flanigan RC. Urothelial tumors of the upper urinary tract. In: Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, ed(s). Campbell-Walsh Urology. 9th ed. Philadelphia: Saunders 2007: 1653-86.

11. Motamedinia P, Keheila M, Leavitt DA, et al. The Expanded Use of Percutaneous Resection for Upper Tract Urothelial Carcinoma: A 30-Year Comprehensive Experience. J Endourol 2016;30:262-7.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

829172

Sayıdaki Diğer Makaleler

Prostat kanserlerinin tedavisinde HİFU’nun yeri HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason)

Bilal GÜNAYDIN, Turhan ÇAŞKURLU

Adolesan ve genç erişkinlerdeki ürotelyal mesane neoplazmları

Hacı POLAT, Murat T GULPİNAR, Gül TÜRKÇÜ, Suleyman CAKMAKCI

Taş düşürdüğünü sanan bir hastada üreter alt uç tümörü: Vaka takdimi

BÜLENT KATI, EYYUP SABRİ PELİT, Eser ÖRDEK, İSMAİL YAĞMUR, Halil ÇİFTÇİ, ERCAN YENİ

Ürolitiazise bağlı renal kolik tedavisinde hızlı ve etkin bir yaklaşım: İntrakütan steril su enjeksiyonu etkinliğinin araştırılması

BEKİR ARAS, Fatih URUÇ, Hasan ERÇELİK, MEHMET KORKMAZ, Mehmet SEVİM, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL

Kaliks divertikülü taşlarında retrograd intrarenal cerrahinin etkinliği

İBRAHİM KARABULUT, Ali Haydar YILMAZ, Mahmut KOÇ, ERDEM KOÇ, FEVZİ BEDİR, Şaban Oğuz DEMİRDÖĞEN

Ordu Üniversitesi olarak ilk 30 vakalık laparoskopik deneyimlerimiz

ABDULLAH ÇIRAKOĞLU, ERDAL BENLİ

Inguinal re-operation after an unsuccessful primary orchiopexy: Approach through internal oblique muscle incision

Hasan Rıza AYDIN, ŞENOL ADANUR, YILMAZ AKSOY

Penil revaskülarizasyon sonrası fıtık oluşumunu engellemek için operasyonla eşzamanlı preperitoneal mesh takviyesi; yeni bir yöntem

FATİH AKDEMİR, Birol KORUKLUOĞLU, Önder KAYIGİL, EMRAH OKULU

Minimally invasive management of isolated renal cystic echinococcosis

Taha Numan YIKILMAZ, Erman DAMAR, Erdem ÖZTÜRK, Eşref Oğuz GÜVEN, Halil BAŞAR

Fournier gangreninde mortaliteyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: 38 hastalık deneyimimiz

FARUK KÜÇÜKDURMAZ, TAYFUN ŞAHİNKANAT, Mithat TEMİZER, SEFA RESİM