Perkütan nefrolitotomide preoperatif hidronefroz derecesinin operasyon süresine ve kanamaya etkisi

Amaç: Perkütan nefrolitotomide preoperatif hidronefroz derecesinin operasyon süresine, kılavuz teli üretere atma süresine, floroskopi süresine, irrigasyon sıvısı kulanım miktarına, taşsızlığa ve kanamaya olan etkisini araştırdık. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2009 – Aralık 2012 tarihleri arasında hastanemiz üroloji kliniğinde toplam 405 hastaya PNL operasyonu uygulandı. Hidronefrozu olmayan olgular (Grade 0) Grup 1’e, düşük dereceli hidronefrozu olan olgular (Grade 1-2) ise Grup 2’ye, ileri derece hidronefrozu olan olgular (Grade 3-4) Grup 3’e dahil edildi. Bu çalışmada üç grubun operasyon süreleri, uygun access sağlanıp vizyon oluşturulana kadar geçen süre, floroskopi süreleri, operasyon öncesi ve sonrası hematokrit değerlerindeki değişim, taşsızlık oranları açısından karşılaştırıldi. Bulgular: Hasta sayıları Grup 1’de 120, Grup 2’de 160, Grup 3’de ise 125 idi. Gruplardaki hastaların yaş ortalaması Grup 1 de 47,76±15,14 yıl, Grup 2 de 42,31 ±15,06 yıl ve Grup 3’de ise 49,05±11,50 yıl olarak hesaplandı. Bütün gruplar daha önce geçirilmiş operasyon yönünden, giriş şekli, taş lokalizasyonu ve taş yükü açısından benzerdi. Floroskopi süresi Grup 1’de 5,45±3,74 ,Grup 2’de 6,14±4,39 ve Grup 3’de 6,41±4,08 dk olarak hesaplandı ve aradaki fark anlamlı olarak saptanmadı. Kılavuz teli üretere atma süresi ise Grup 1’de 8,63±5,79, Grup 2’de 5,58±3,5 ve Grup 3’de 3,32±1,82 dk olarak hesaplandı ve aradaki fark anlamlı olarak saptandı (p

Effect of hydronephrosis on operative time, success and duration upon percutaneous nephrolitotomy

Objective: We aimed to investigate the effect of hydronephrosis on operative duration, dilatation duration, fluoroscopy time, stone free state and bleeding upon percutaneous nephrolitotomy (PNL). Materials and Methods: Data of 405 patients underwent PNL in our clinic between January 2009 and December 2012. The patients were divided into three groups as no hydronephrosis (Group 1), low degree hydronephrosis (Group 2), high degree hydronephrosis (Group 3-4). Three groups were compared according to operative parameters. Results: Group 1 consisted of 120, group 2 consisted of 160 and group 3 consisted of 125 patients. Mean patient age was 47,76±15,14, 42,31 ±15,06 and 49,05±11,50 for Groups 1,2 and 3 respectively. All groups had similar previous operation history, access technique, stone localization and stone load. Flouroscopy times were 5,45±3,74 ,6,14±4,39 and 6,41±4,08 minutes for Groups 1, 2 and 3 respectively. Duration for guidewire axcess was 8,63±5,79, 5,58±3,5 and 3,32±1,82 minutes for Groups 1, 2 and 3 respectively (p<0,001). For Group 1, 2 and 3, mean irrigation fluid volume used for the operation was 11,81±4,12 lt, 10,25±4,20 and 12,26±2,80 lt, respectively (p<0,001) Conclusion: Preoperative hydronephrosis does not seem to have an effect on operative time, fluoroscopy duration or bleeding. Stone free state decreases with preoperative hydronephrosis, but dilatation duration decreases. We believe hydronephrosis facilitates access.

Kaynakça

1. Olbert PJ, Hegele A, Schrader AJ, et al. Pre and perioperative predictors of short-term clinical outcomes in patients undergoing percutaneous nephrolitholapaxy. Urol Res 2007; 35: 225-30

2. Amjadi M, Zolfaghari A, Elahian A, et al. Percutaneous nephrolithotomy in patients with previous open nephrolit- hotomy: one shot versus telescopik technique for tract dilatation. J Endourol 2008; 22: 423-25

3. Tanriverdi O, Boylu U, Kendirci M, et al. The learning curve in the training of percutaneous nephrolithotomy. J Eur Urol 2007; 52: 206-12

4. Patterson DE, Segura JW, Le Roy AJ, et al. The etiology and treatment of delayed bleeding following percutaneous lit- hotripsy. J Urol 1985;133: 447.

5. Lee JK, Kim BS, Park YK. Predictive factors for bleeding during percutaneous nephrolithotomy. Korean J Urol 2013;54:448-53.

6. Akman T, Binbay M, Sari E et al. Factors affecting bleeding during percutaneous nephrolithotomy: single surgeon experience. J Endourol 2011;25:327-33.

7. Wang Y, Jiang F, Wang Y, et al. Post-percutaneous nephrolithotomy septic shock and severe hemorrhage: a study of risk factors. Urol Int 2012;88:307-10.

8. Kessaris D, Bellman G, Pardalidis N, et al. Management of hemorrhage after percutaneous renal surgery. J Urol 1995; 153: 604-8.

9. Turna B, Nazli O, Demiryoguran S, et al. Percutaneous nephrolithotomy: variables that influence hemorrhage. J Urol 2007; 69: 603-7

10. Kukreja R, Desai M, Patel S, et al. Factors affecting blood loss during percutaneous nephrolithotomy: prospective study. J Endourol 2004; 18: 715-22.

11. Cicerello E, Merlo F, Maccatrozzo L. Management of Clinically Insignificant Residual Fragments following Shock Wave Lithotripsy. Adv Urol 2012;2012:320-104.

12. Altunrende F, Tefekli A, Stein RJ, et al. Clinically insignificant residual fragments after percutaneous nephrolithotomy: medium-term follow-up. J Endourol 2011;25:941-5.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

40331

Sayıdaki Diğer Makaleler

Vücut kitle endeksinin üreteroskopik pnömolitotripsi sonuçlarına etkisi

Gökhan ATIŞ, Özgür ARIKAN, Eyüp Sabri PELİT, Cengiz ÇANAKCI, Ismail ULUS, Turhan ÇAŞKURLU

T1 renal kitlelerde açık nefron koruyucu tedavi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarımız

Ömer TURANGEZLİ, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK, HASAN RIZA AYDIN, Turgut YAPANOĞLU, Özkan POLAT

Perkütan nefrolitotomide preoperatif hidronefroz derecesinin operasyon süresine ve kanamaya etkisi

Serkan ÖZLER, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, MUSA EKİCİ, Okan BAŞ, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

Obez hastalarda aşırı aktif mesane semptomlarının OAB-V8 formu ile değerlendirilmesi

Umut Gök BALCI, Uğur BALCI, Kurtuluş ÖNGEL

Modern tedavi yöntemleriyle metastatik prostat kanserli hastaların seyri değişti mi?

Alper BİTKİN, Ali İhsan TAŞÇI, Erkan SÖNMEZAY, Doğukan SÖKMEN, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Volkan TUĞCU

Serbest/total PSA oranı ve PSA dansitesinin prostat kanserini öngörmedeki etkinlikleri

Binhan AKTAŞ KAĞAN, Süleyman BULUT, Mehmet Zeynel KESKİN, CEVDET SERKAN GÖKKAYA, CÜNEYT ÖZDEN, MEHMET MURAT BAYKAM, Ali MEMİŞ

A rare case report of urothelial carcinoma of the urinary bladder in a 18 years old patient

Onur TELLİ, HAŞMET SARICI, BERAT CEM ÖZGÜR, Mücahit KABAR

Skrotal kalsinozis: Etyoloji hala bilinmemekte

OSMAN KÖSE, Şükrü KUMSAR, Hüseyin AYDEMİR, Elif ALPONAT, Öztuğ ADSAN

Asthenozoospermia: Through the eyes of histology and embryology specialist

ELVAN KOYUN

Transrektal ultrason eşliğinde çoklu prostat biyopsilerinin etkinliğini arttırmada endorektal sarmal kullanılmadan yapılan difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin yeri

Zafer KOZACIOĞLU, Tansu DEĞİRMENCİ, Burak ARSLAN, Tarık YONGUÇ, Özgür ÖZTEKİN, Elçin Ahu ÇÖLLÜ, Yüksel YILMAZ