Unutulan double J stente bağlı gelişen proksimal migrasyon ve hidronefroz: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Double J üreteral stentler uzun zamandır üroloji pratiğinde kullanılmaktadır. Bu stentler güvenli ve pratik olmakla beraber vücutta uzun süre kalırlarsa taş oluşumu, üriner sistem infeksiyonu, böbrek fonksiyon kaybı gibi yan etkilere sahiptir. Bu yazıda, unutulmuş bir double j stente bağlı gelişen proksimal migrasyon ve hidronefrozu literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. Biz double j stentlerin unutulmasına bağlı gelişen ciddi problemlerden kaçınmak için bu olguların kesinlikle bilgilendirilmeleri ve uyarılmaları gerektiğini düşünmekteyiz.

Proximal migration and hydronephrosis due to a forgotten double J stent: A case report and review of the literature

Double J ureteral stents have been used in urological practice for a long time. Even though use of these stents is practical and safe, undesired problems such as stone formation, urinary tract infection, kidney dysfunction may develop in case of their long stay in the body. In this study, we discuss a forgotten double j stent and related proximal migration and hydronephrosis, in light of the related literature. We think that cases with double j stents should be informed and warned strictly to avoid serious problems due to forgot of these stents.

Kaynakça

1.Murthy KV, Reddy SJ, Prasad DV. Endourological Management of Forgotten Encrusted Ureteral Stents. Int Braz J Urol 2010;36: 420-9.

2. Wani B , Upadhey R , Rathod V , et al. Forgotten ong-term indwelling double “J” stent. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2012 ;23:1043-45.

3. Önal B, Ataus S, Uzun H ve ark. Enkruste Üreteral Stente Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu./ Management Of Encrusted Ureteral Stents: A Case Report. Turkish Journal Of Urology 2005;31:134-37.

4. Sancaktutar AA, Kilciler M, Tahmaz L, ve ark. Managemant of forgotten ureteral double J stents: Report of two cases and review of literature. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2012;3:263-66.

5. Sancaktutar AA, Söylemez H, Atar M, ve ark. Obstruktif anürinin sıradışı bir nedeni: soliter böbrekte enkruste unutulmuş DJ stent./ An unusual cause of obstructive anuria: an encrusted forgotten DJ stent in a solitary kidney. Turkish Journal Of Urology 2012; 38: 249-52.

6. Özcan L, İlbey YO, Özbek E ve ark. Unutulan double j stente bağlı gelişen ilginç bir taş oluşumu: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi./ An interesting stone formation due to the forgetten double j stent: A case report and rewiev of the literature. Kartal EAH Tıp Dergisi 2008 ;19: 85-9.

7. Kibar Y, Akay O, Erdemir F, ve ark. Unutulmuş üreteral çift J stentin piyelolitotomi ile çıkarılması. Gülhane Tıp Dergi- si 2005;47: 218-20.

8. Yazırlıoğlu R. İlginç bir idrar kaçırma ve uzun süre vücutta kalmış çift J üreteral stent olgusu./ An interesting case of urinary incontinance and long-standing? Ureteric JJ stent. Turkish Journal of Urology 2011;37:63-6.

9. Niranjan A, Agarwal N, Agarwal V, et al. Enigma of forgotten double J stent. Saudi J Kidney Dis Transpl 2010;21:157- 59.

10. Adsan O, Guner E, Ozturk B, et al. Spontaneous fragmentation of a double J stent. Int Urol Nephrol 1997;29:307-11.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

42131

Sayıdaki Diğer Makaleler

Transrektal ultrason eşliğinde çoklu prostat biyopsilerinin etkinliğini arttırmada endorektal sarmal kullanılmadan yapılan difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin yeri

Zafer KOZACIOĞLU, Tansu DEĞİRMENCİ, Burak ARSLAN, Tarık YONGUÇ, Özgür ÖZTEKİN, Elçin Ahu ÇÖLLÜ, Yüksel YILMAZ

Vücut kitle endeksinin üreteroskopik pnömolitotripsi sonuçlarına etkisi

Gökhan ATIŞ, Özgür ARIKAN, Eyüp Sabri PELİT, Cengiz ÇANAKCI, Ismail ULUS, Turhan ÇAŞKURLU

Obez hastalarda aşırı aktif mesane semptomlarının OAB-V8 formu ile değerlendirilmesi

Umut Gök BALCI, Uğur BALCI, Kurtuluş ÖNGEL

Eozinofilik sistit olgusu

Erkan ÖlÇÜCÜOĞLU, Ahmet Murat BAYRAKTAR, Sedat TAŞTEMUR, Mehmet Emin ŞİRİN, Öner ODABAŞ, Fatma KAYA ÇEVİK

Should we treat monosymptomatic enuresis in children?

SACİT NURİ GÖRGEL, OSMAN KÖSE, Nida DİNÇEL, Cengiz GİRGİN

Unutulan double J stente bağlı gelişen proksimal migrasyon ve hidronefroz: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Sedat YAHŞİ, Ümit ÖZDEMİR, Ömer Gökhan DOLUOĞLU

T1 renal kitlelerde açık nefron koruyucu tedavi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarımız

Ömer TURANGEZLİ, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK, HASAN RIZA AYDIN, Turgut YAPANOĞLU, Özkan POLAT

Modern tedavi yöntemleriyle metastatik prostat kanserli hastaların seyri değişti mi?

Alper BİTKİN, Ali İhsan TAŞÇI, Erkan SÖNMEZAY, Doğukan SÖKMEN, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Volkan TUĞCU

Asthenozoospermia: Through the eyes of histology and embryology specialist

ELVAN KOYUN

Perkütan nefrolitotomide preoperatif hidronefroz derecesinin operasyon süresine ve kanamaya etkisi

Serkan ÖZLER, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, MUSA EKİCİ, Okan BAŞ, M. Abdurrahim İMAMOĞLU