Eozinofilik sistit olgusu

Eozinofilik sistit nedeni tam olarak bilinmeyen nadir görülen bir hastalıktır. Klinikte mesane tümörü ile karışabilmektedir. Biz bu çalışmamızda eozinofilik sistit olgusunu sunduk

A case of eosinophilic cystitis

Eosinophilic cystitis is a rare disease, the exact cause of which is unknown. It can be confused with bladder tumor in the clinic. In this study we report a case of eosinophilic cystitis.

Kaynakça

1.Brown EW. Eosinophilic granuloma of the bladder. J Urol 1960; 83:665-668

2. Van den Ouden D. Diagnosis and management of eosi- nophilic cystitis: a pooled analysis of 135 cases. Eur Urol 2000;37:386-94.

3. Gerharz EW, Grueber M, Melekos MD ve ark. Tumor- forming eosinophilic cystitis in children. Case report and review of literature. Eur Urol 1994; 25: 138-139.

4. Itano NM, Malek RS. Eosinophilic cystitis in adults. J Urol 2001;165:805-7.

5. Koca O, Sertkaya Z, Çalışkan S, ve ark. Bladder cancer and eosinophilic cystitis Turkish Journal of Urology 2010;36:339-343.

6. Salman M, Al-Ansari AA, Talib RA, et al. Eosinophilic cystitis simulating invasive bladder cancer: a real diagnostic challenge. Int Urol Nephrol 2006;38:545-8.

7. Ladocsi LT, Sullivan B, Hanna MK. Eosinophilic granulo- matous cystitis in children. Urology 1995;46:732-5.

8. Taşdemir C, Onur R , Tuygun U O, Orhan İ. Mesane tümörünü taklit eden eozinofilik sistit Olgusu Fırat Tıp Dergisi 2004;9:99-101.

9. Sidh SM, Smith SP, Silber SB, Young JD Jr. Eosinophilic cystitis: advanced disease requiring surgical intervention. Urology 1980;15:23-6.

10. Oh SJ, Chi JG, Lee SE. Eosinophilic cystitis caused by vesical sparganosis: a case report. J Urol 1993;149:581-3.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

41931

Sayıdaki Diğer Makaleler

Obez hastalarda aşırı aktif mesane semptomlarının OAB-V8 formu ile değerlendirilmesi

Umut Gök BALCI, Uğur BALCI, Kurtuluş ÖNGEL

Vücut kitle endeksinin üreteroskopik pnömolitotripsi sonuçlarına etkisi

Gökhan ATIŞ, Özgür ARIKAN, Eyüp Sabri PELİT, Cengiz ÇANAKCI, Ismail ULUS, Turhan ÇAŞKURLU

Stress üriner inkontinanslı hastada TVT ameliyatı sonrası mesane içinde taşlaşmış mesh

Buğra Doğukan TÖRER, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Doğukan SÖKMEN, Taner KARGI, Alper BİTKİN, SELÇUK ŞAHİN, Ali İhsan TAŞÇI

Perkütan nefrolitotomide preoperatif hidronefroz derecesinin operasyon süresine ve kanamaya etkisi

Serkan ÖZLER, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, MUSA EKİCİ, Okan BAŞ, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

Transrektal ultrason eşliğinde çoklu prostat biyopsilerinin etkinliğini arttırmada endorektal sarmal kullanılmadan yapılan difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin yeri

Zafer KOZACIOĞLU, Tansu DEĞİRMENCİ, Burak ARSLAN, Tarık YONGUÇ, Özgür ÖZTEKİN, Elçin Ahu ÇÖLLÜ, Yüksel YILMAZ

Modern tedavi yöntemleriyle metastatik prostat kanserli hastaların seyri değişti mi?

Alper BİTKİN, Ali İhsan TAŞÇI, Erkan SÖNMEZAY, Doğukan SÖKMEN, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Volkan TUĞCU

A rare case report of urothelial carcinoma of the urinary bladder in a 18 years old patient

Onur TELLİ, HAŞMET SARICI, BERAT CEM ÖZGÜR, Mücahit KABAR

Should we treat monosymptomatic enuresis in children?

SACİT NURİ GÖRGEL, OSMAN KÖSE, Nida DİNÇEL, Cengiz GİRGİN

T1 renal kitlelerde açık nefron koruyucu tedavi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarımız

Ömer TURANGEZLİ, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK, HASAN RIZA AYDIN, Turgut YAPANOĞLU, Özkan POLAT

Skrotal kalsinozis: Etyoloji hala bilinmemekte

OSMAN KÖSE, Şükrü KUMSAR, Hüseyin AYDEMİR, Elif ALPONAT, Öztuğ ADSAN