Hint kınası ile yapılan geçici dövmeye bağlı localize hipertrikoz: Bir olgu

Geçici dövmeler son yıllarda özellikle tatil yörelerinde çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Dövmenin geçici olması, işlemin kısa sürmesi, ağrısız ve ucuz olması tercih nedenleridir. Ancak geçici dövmenin ana maddesi olan hint kınasına, işlem süresini kısaltmak ve dövme rengini koyulaştırmak amacıyla eklenen para-fenilendiamin gibi katkı maddeleri, sıklıkla allerjik kontakt dermatite neden olmaktadır. Hipertrofik skar, keloid, hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon ve hipertrikoz geçici dövmelere bağlı geliştiği bilinen diğer komplikasyonlardır. Lokalize hipertrikoz, az sayıda olguda bildirilmiş olup geçici özelliktedir ve tedavi gerektirmez. Yaz tatili sırasında sırtına hint kınası ile yaptırdığı geçici dövme sonrası allerjik kontakt dermatit ve lokalize hipertrikoz gelişen 8 yaşında erkek çocuk olguyu sunmaktayız.

Localized hypertrichosis due to temporary henna tattoo: A case report

Temporary henna tattoos have been more common among children and young adults especially on holiday spots in recent years. It is favourite because tattoo is temporary, the process takes short time, it is painless and cheap. However, the additives such as paraphenylenediamine used in henna tattoo mixtures in order to shorten the application time and to darken the color of henna, often cause allergic contact dermatitis.The other complications due to temporary henna tatoos are hypertrophic scar, keloid, hyperpigmentation, hypopigmentation and hypertrichosis. Localized hypertrichosis is reported in only a few cases, it is temporary and treatment is not necessary. We report a 8-year-old boy who developed allergic contact dermatitis and localized hypertrichosis on his back after temporary henna tattoo in summer holiday.

Kaynakça

1. Uzuner N, Olmez D, Babayiğit A, Vayvada O. Contact dermatitis with henna tattoo. Indian Pediatrics 2009;46:423-24.

2. Turan H, Okur M, Kaya E, Gun E, Aliagaoglu C. Allergic contact dermatitis to para-phenylenediamine in a tattoo:a case report. Cutan Ocul Toxicol 2013;32: 185-7.

3. Durmazlar SP, Tatlican S, Eskioglu F. Localized hypertrichosis due to temporary henna tattoos: report of three cases. J Dermatolog Treat 2009;1: 1-3.

4. Kind F, Hofmeier KS, Bircher AJ. Irritant contact dermatitis from a black henna tattoo without sensitization to para-phenylenediamine. Pediatrics 2013;131:e1974-6.

5. Kluger N, Garat H. Trasient localized hypertrichosis on a temporary henna tattoo. Contact Dermatitis 2010;62:188-9.

6. Del Boz J, Martin T, Samaniego E, Vera A, Moron D, Crespo V. Temporary localized hypertrichosis after henna tattoo. Pediatr Dermatol 2008;25:274-5.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b299

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında bakteriyel kolonizasyon ve akut alevlenme sıklığının ilişkisi

TALAT KILIÇ, Zeki YILDIRIM, İbrahim ÖZEROL, Zeynep ÇİZÇECİ, Rıza DURMAZ

Romatoid artritli hastada tüberküloza bağlı klaviküler osteomyelit

Feza UĞURMAN, Ebru ATALAR, Şerife Nilgün KALAÇ, Behiye AKKALYONCU

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde iyatrojeni kavramına güncel bir bakış açısı

Mehmet Nevzat ÇİZMECİ, MEHMET KENAN KANBUROĞLU, Mustafa Mansur TATLI

Fibular hemimelili olgunun prenatal sonografik teşhisi

Zeynep İlerisoy YAKUT, Ali İPEK, Hatice AKKAYA

Yineleyen merkezi sinir sistemi kanamaları bulunan konjenital faktor V eksikliği olgumuzda uzun sureli sekonder profilaksi

Hülya Sayılan ŞEN, Zafer SALCIOĞLU, Arzu AKÇAY, Deniz TUĞCU, Gönül AYDOĞAN, Ferhan AKICI, Nuray Aktay AYAZ, zafer BAŞLAR

Nazal glioma: Nadir bir konjenital anomali

Serdar YÜCE, Mustafa ÖKSÜZ, Muhammet Eren ERSÖZ, Yılmaz SULTANOĞLU, Yavuz ÖZSULAR

İzole Hemihipertrofili Bir Olgunun Sunumu

Fesih AKTAR, Ali GÜNEŞ, Murat BAŞARANOĞLU, Mehmet Selçuk BEKTAŞ, Zehra DOĞAN

The G1057D polymorphism of insulin receptor substrate-2 (IRS2) gene with type 2 diabetes in the Turkish population

Sevim ÇELİK KARAKAŞ, Nurcan ATEŞ ARAS, MERAL URHAN KÜÇÜK, Serap YALIN, Esen AKBAY

Geniş hasta popülasyonunda çok kesitli bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile saptanan miyokardiyal köprü prevelansı

Abdullah GÜVEN, Ömer Çağlar YILMAZ, Yusuf SELÇOKİ, Muhammed Bora DEMİRÇELİK, Özgür Gürel MALÇOK

Astımlı çocuklarda properatif hazırlık

Fatma AKELMA KAVAK, Emin METE