Diyabetes mellitus regülasyonunun serum eser elementleri ile ilişkisi

Amaç: Bu çalışmada diyabetin regülasyonu ile serum demir, çinko, bakır, magnezyum düzeyleri arasında fark lılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Prospektif olarak yapılan çalışmaya 30 iyi kontrollü diyabet (HbA1c≤6,5), 30 kötü kontrollü diyabet (HbA1c>6,5) ve 30 diyabeti olmayan, toplam 90 postmenopozal kadın hasta dahil edildi. Demir, magnez yum, çinko preparatı kullananlar çalışmadan dışlandı. Serum HbA1c, demir, çinko, bakır, magnezyum düzeyleri ölçüldü. Tüm hastaların antropometrik ölçümleri yapıldı. Bulgular: Diyabetin regülasyonu ile beden kitle indeksi, bel çevresi, bel boy oranı, vücut yağ indeksi arasında farklılık saptanmadı. HbA1c kötü kontrollü diyabet gru bunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,001). Diyabetin varlığı veya diyabetin regülasyonu ile serum demir düzeyi arasında ilişki bulunmadı (p=0,36). Kötü kontrollü diyabet grubunda serum çinko düzeyi düşük bulundu (p=0,016). Kötü kontrollü diyabet grubunda hem iyi kontrolü diyabet grubuna göre, hem de diyabeti olmayan gruba göre serum bakır düzeyi yüksek bulundu (p=0,007). Kötü kontrollü diyabet grubunda, diyabeti olmayan gruba göre serum magnezyum düzeyi düşük bulundu (p=0,015). Sonuç: Serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyindeki değişiklikler artmış HbA1c ile ilişkilidir.

The relationship between diabetes mellitus regulation and serum trace elements

Aim: In this study, we aimed to investigate whether there is a relationship between diabetes mellitus regu lation and the serum levels of iron, zinc, copper, and magnesium. Material-Method: In this prospective study of 30 well- controlled diabetes (HbA1c≤6.5), 30 poorly controlled diabetes (HbA1c>6.5) and 30 without diabetes, patients with a total of 90 postmenopausal women were included. Patients receiving the treatment of iron, magnesium, zinc supplements were excluded from the study. Serum HbA1c, iron, zinc, copper, magnesium levels were measured. All patients' anthropometric measurements were performed. Results: There was no significant difference between the regulation of diabetes and body mass index, waist circumference, waist/height ratio, body fat index. HbA1c was significantly higher in the poorly controlled diabetes group (p=0.001). There was no relationship between the presence of diabetes or diabetes regulation and serum iron levels (p=0.36). Serum zinc levels were lower in the poorly controlled diabetes group (p=0.016). Serum copper levels were higher in poorly controlled diabetes group than both those with the good control of diabetes and without diabetes (p=0.007). Low serum magnesium levels were observed in the poorly controlled diabetes group compared to the non-diabetic group (p=0.015). Conclusion: The changes in serum zinc, copper and magnesium levels are associated with increased HBA1c levels.

Kaynakça

1. Satman İ, Yılmaz C, İmamoğlu Ş, editors. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Klavuzu İstanbul: TEMD;2009

2. Viktorínová A, Toserová E, Krizko M, Duracková Z. Altered metabolism of copper, zinc, and magnesium is associated with increased levels of glycated hemoglobin in patients with diabetes mellitus. Metabolism 2009;58:1477-82.

3. Sheehan MT. Current Therapeutic Options in Type 2 Diabetes Mellitus. Clin Med Res 2003;1:189-200.

4. Oğuz A, Gedik O, Hatemi H, et al. Türkiyede Diabetik Hastalarda Glisemik Kontrol, in: Kutlu M, editor. National Turkish Diabetes Congress 43th. Proceedings of the 43 th National Turkish Diabetes Congress; 2007 May 9-13; İstanbul: Turkey; 2007; p: 10-4.

5. Paolisso G, D'Amore A, Di Maro G. Evidence for a relationship between free radicals and insulin action in the elderly. Metabolism 1993; 42:659-63.

6. Paolisso G, D'Amore A, Giugliano D, Ceriello A, Varricchio M, D'Onofrio F. Pharmacologic doses of vitamin E improve insulin action in healthy subjects and non-insulin-dependent diabetic patients. Am J Clin Nutr 1993;57:650-656.

7. Facchini FS. Effect of phlebotomy on plasma glucose and insulin concentrations. Diab Care 1998;21:2190.

8. Hua NW, Stoohs RA, Facchini FS. Low iron status and enhanced insulin sensitivity in lacto-ovo vegetarians. Br J Nutr 2001;86:515–9.

9. Ascherio A, Rimm EB, Giovannucci E, Willett WC, Stampfer MJ. Blood donations and risk of coronary heart disease in men. Circulation 2001;103:52–7.

10. Tuomainen TP, Nyyssonen K, Salonen R. Body iron stores are associated with serum insulin and blood glucose concentrations: population study in 1,013 eastern Finnish men. Diab Care 1997;20:426–8.

11. Michiels C, Raes M, Toussaint O, Remacle J. Importance of Se-GPx, Catalase, Cu-Zn SOD for cell survival against oxidative stres. Free Radic Biol Med 1994;17(3):235-48.

12. Elmalı E, Altan N, Bukan N. Effect of the sulphonylurea glibenclamide on liver and kidney antioxidant enzymes in streptozocin- induced diabetic rats. Drugs 2004;5:203-8.

13. Memisogulları R, Taysi S, Bakan E, Capaoglu I. Antioxidant status and lipid peroxidation in type II diabetes mellitus. Cell Biochem Funct 2003; 21:291-6.

14. Kesavulu MM, Rao BK, Giri R, Vijaya J, Subramanyam G, Apparao C. Lipid peroxidation and antioxidant enzyme status in Type 2 diabetics with coronary heart disease. Diabetes Res Clin Pract 2001;53:33-9.

15. Kedziora-Kornatowska KZ, Luciak M, Blaszezyk J, Pawlak W. Lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in erythrocytes of patients with noninsulin dependent diabetes with or without diabetic nephropathy. Nephrol Dial Transplant 1998;13:2829-32.

16. Forbes JM, Coughlan MT, Cooper ME. Oxidative stres as a major culprit in kidney disease in diabetes. Diabetes 2008;57:1446-54.

17. DiSilvestro RA. Zinc in relation to diabetes and oxidative disease. J Nutr 2000;130:1509-11.

18. Walter RM Jr, Uriu-Hare JY, Olin KL, Oster MH, Anawalt BD, Critchfield JW, et al. Copper, zinc, manganese, and magnesium status and complications of diabetes mellitus. Diab Care 1991;14:1050-6.

19. Huerta MG, Roemmich JN, Kington ML, Bovbjerg VE, Weltman AL, Holmes VF, et al. Magnesium deficiency is associated with insulin resistance in obese children. Diab Care 2005;28(5):1175-81.

20. Wells IC. Evidence that the etiology of the syndrome containing type 2 diabetes mellitus results from abnormal magnesium metabolism. Can J Physiol Pharmacol 2008;86:16-24.

21. Guerrero-Romero F, Rodríguez-Morán M. Hypomagnesemia, oxidative stress, inflammation and metabolic syndrome. Diabetes Metab Res Rev 2006;22:471-6.

22. Zargar AH, Shah NA, Masoodi SR, Laway BA, Dar FA, Khan AR, et al. Copper, zinc, and magnesium levels in non-insulin dependent diabetes mellitus. Postgrad Med J 1998;74:665-8.

23. Kao WH, Folsom AR, Nieto FJ, Mo JP, Watson RL, Brancati FL. Serum and dietary magnesium and the risk for type 2 diabetes mellitus: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Arch Intern Med 1999;159(15): 2151-9.

24. Viktorínová A, Toserová E, Krizko M, Duracková Z. Altered metabolism of copper, zinc, and magnesium is associated with increased levels of glycated hemoglobin in patients with diabetes mellitus. Metabolism 2009;58:1477-82.

25. Sharma A, Dabla S, Agrawal RP, Barjatya H, Kochar DK, Kothari RP. Serum magnesium: an early predictor of course and complications of diabetes mellitus. J İndian Med Assoc 2007;105(1):16-20.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b299

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yenidoğanın emme güçlüğü ve nonketotik hiperglisinemi

Tülin ÇATAKLI, Ülkü TIRAŞ, Önder CAN, Yıldız DALLAR

Nikotin bağımlılığının sigara bırakmadaki etkisi

Mehmet KARADAĞ, Sema KARADAĞ, Bülent EDİZ, Ersal Salih IŞIK

Endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografi ile ofis histeroskopinin karşılaştırılması

Hakan KILINÇ, HÜSEYİN CENGİZ, Cihan KAYA, Murat EKİN, LEVENT YAŞAR

Diyabetes mellitus regülasyonunun serum eser elementleri ile ilişkisi

Aysun HALAÇOĞLU, Murat SUHER

Ovarian fibromatosis mimicking malignant ovarian tumor: Case report

Deniz HIZLI, Saynur Sarıcı YILMAZ, Nigün Öztürk TURHAN

İskemik Ön Koşullanma ve Sonradan koşullanma mekanizmalarından biri: Potasyum–ATP kanalları (mitokondriyal ve sarkolemmal)

İLKER ŞENGÜL, Demet ŞENGÜL

Üremik koagülopatiye bağlı spontan dalak rüptürü

Akın ÖNDER, Ömer BAŞOL, Murat KAPAN, Güven TEKBAŞ, Sadullah GİRDİN

Artroskopik subakromiyal dekompresyonun fonksiyonel sonuçları ve enjeksiyon testiyle ilişkisi

Özhan ÖZDEMİR, Ali UTKAN, Oya ÖZDEMİR, Mehmet Emin ULUDAĞ, Mehmet Ali TÜMÖZ

Bacteriologic analysis of bile in cholecystectomy patients

Alaattin ÖZTÜRK, Hakan BOZKURTOĞLU, Cengiz KAYA, Necati TAN, Hülya ÇAŞKURLU, Ömer Faruk AKINCI

“Tiroid nodülü tanısıyla takip edilen hastalarımızdaki tiroid kanser insidansı: Bir referans merkez çalışması”

Özlem SUVAK, Barış SAYLAM, Faruk COŞKUN, Mehtap OKTAY, Aynur ALBAYRAK, Burak SUVAK, Serkan TORUN, Yavuz BEYAZIT