TÜRKİYE’DE YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYINLANAN WATTPAD KİTAPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dijitalleşme her geçen gün ekrana olan bağımlılığı arttırmakta ve kitap okuma alışkanlıklarının yanı sıra yazma alışkanlıklarını da değiştirmektedir. 2015’ten beri Türkiye’de popülerliğini artıran sosyal okuma ve yazma platformu Wattpad, sunduğu ücretsiz hikaye okuma ve yazma özelliğiyle 13-17 yaş ergen grubun yakından takip ettiği bir platform haline gelmiştir. Bu durum geleneksel kitap yayıncılarının da dikkatini çekmiş ve pek çok yayınevi Wattpad’den basılı olarak hikayeler yayınlamıştır. Bu nedenle bu çalışmada, kişisel yayıncılık platformu Wattpad, Wattpad yayınları ve yayınevlerinin Wattpad’le ilişkisinin açıklanması hedeflenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de Wattpad’den çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanan 361 adet kitap genel hatlarıyla olmak üzere, kitapyurdu.com üzerinden en çok satılanların arasından amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen 5 basılı kitap ise ayrıntılı olmak şartıyla incelenmiştir. Böylece yazarlık-yayıncılık anlayışı gün geçtikçe değişse de günümüzde yayınevlerinin prestijlerini hale devam ettirdiği, teknolojik ve kültürel anlamda değişimlere ayak uydurarak yeni medya platformlarıyla ortak bir çalışma yürüttüğü, okur ve yazarlar için de basılı olana karşı ilginin sürdüğü ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca incelenen Wattpad kitaplarında okur kitlesine uygun olmayan dil kullanımı ve davranışlar, birbirine benzer konular kaleme alındığı tespit edilmiştir.

___

  • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (7. Baskı ). İstanbul: Sakarya Yayıncılık. Asutay, H. (2009). Elektronik Yazın Yeni Teknolojilerle Birlikte Yazın Dünyasında Ortaya Çıkan Yeni Yazınsal Tür ve Biçimleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (2), 63-86. Aysever, R. L. (2004). Bu Çağın Metinleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 21 (2), 91-100. Aytan, T. (2017). Evaluation of Electronic Writing Experiences of Turkish Teacher Candidates at WATTPAD Environment. Higher Education Studies; Published by Canadian Center of Science and Education , 7 (4), 1-8. Aytekin, M., & Yavuz, B. B. (2018). Wattpad'in Lisede Eğitim Gören Kız Öğrenciler Üzerindeki Etkisi. SADAB II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, (s. 173-179). Antalya. Başalan, E. (2017, Aralık 31). Kitap Okuma Sevdasını Instagram'a Taşıyan Akım Bookstagram ve Bu Akıma Gönül Veren Hesaplar. Şubat 4, 2019 tarihinde Onedio: https://onedio.com/haber/kitap-okumasevdasini- instagram-a-tasiyan-akim-bookstagram-ve-bu-akima-gonul-veren-hesaplar-801511 adresinden alındı Bold, M. R. (2016). The Return of The Social Author: Negotiating Authority and Influence on Wattpad. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies , 24 (2), 1-20. Cayhan, C. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Wattpad Uygulaması Kullanımı İle Okuma ve Yazma Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Yüksek Lisans Tezi . Siirt: Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://en.wikipedia.org/wiki/Wattpad. Mart 28, 2019 tarihinde Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Wattpad adresinden alındı Jaguit, M., & Alamo, J.-a. (2015). Effect Of The Wattpad to The Academic Performance Of CAS Students Of Caraga State University. Butuan, Philippines: Caraga State University. Karauğuz, A. M. (2016). Dijital Tablete Yazı Yazmak ya da Wattpad Romanları. Hece Özel Sayı (234- 235-236 ), 608-611. Kaya, E. (2018, Kasım 25). Kurgusal Gerçekliğin Tehdidi: Wattpad Uygulaması. Star Gazetesi , s. 7. Konuk, S. (2018). Gençlerin Okuma ve Yazma Alışkanlıklarındaki Değişimlerin İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies , 5 (2), 13-32. Küçük, B. (2015). Kötü Çocuk (23. Baskı ). İstanbul: Ephesus Yayınları. Öztanyel, A. (2018). Karanlık Lise (22. Baskı ). İstanbul: Epsilon Yayınevi. Sari, D. P. (2016). The Effects of Short Story through Wattpad on Reading Comprehension Achievement of Non- English Major Students of Bina Darma University. HOLISTICS JOURNAL , 1- 42. Todd, A. (2019). After Karşılaşma (4. Baskı ). İstanbul: Pegasus Yayınları. Todd, A. www.annatodd.com/press/ . Şubat 4, 2019 tarihinde Annatodd: http://www.annatodd.com/press/ adresinden alındı Yersüren, K. (2016). Gözlük (27. Baskı ). İstanbul: Ephesus Yayınları. Yiğitbaşı, K. G. (2018). Transmedya Hikayeciliği’nde Wattpad Örneği ve Okur Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology , 9 (30), 21-42. Yılmaz, B. (2018). 4N1K (30. Baskı ). İstanbul: Epsilon Yayınevi. URL 1: www.wattpad.com/paidstories. Nisan 4, 2019 tarihinde Wattpad: https://www.wattpad.com/paidstories/ adresinden alındı. URL 2: Tuşlardan Sayfalara... Wattpad'den Edebiyata... (2017). İstanbul: 36. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı. www.wattpad.com/home. Nisan 1, 2019 tarihinde Wattpad: https://www.wattpad.com/home adresinden alındı.