DİJİTAL EVRENİN YENİ DÜNYASI OLARAK YAPAY ZEKA VE HER FİLMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yapay zekâ, canlıların ve insanın davranış biçiminden esinlenerek sistemlerin modelleme çalışmasının genel adıdır. Bu davranışların ismi 1950’li yıllarda ‘Artificial Intellegence’ olarak adlandırılan bir olgudur. Yapay Zekâ, disiplinler arası bir kavram olarak ele alınabilir. Yapay zaka insanların iş yükünü hafifletmesinin yanı sıra insansı özellikleri de kopyalayarak kendisinde bir karakter ve düşünme yetisinin oluşmasına izin veren yapay zeka üreticileri ilerde yaşanabilecek sorunların oluşmasına da zemin hazırlamaktalar. Günümüzde teknolojinin gelişmesine paralel olarak yapay zeka ile ilgili yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu çalışmalardan biri de yapay zeka üzerine yapılan filmlerdir. Bu filmlerden bazıları yapay zekanın yararlarını konu alırken, bazıları da gelecekte ciddi tehlikelere neden olabileceğini konu almaktadır. Araştırma kapsamında ele alınan Her Filminde de ince nüanslarla insan ve yeni medya bağımlılığının farklı bir boyutunu görmek mümkündür. Bu çalışmada yapay zeka ve yapay zekanın Her filmi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu makalenin amacını oluşturan yapay zekanın tarihi, yapay zeka alandaki çalışmalarının ne düzeyde olduğu, gelecekte insan ve yapay zeka ilişkisinin bilim kurgu, dram ve romantik perspektiften incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Her filminin yapay zeka teknolojisini nasıl yansıttığı içerik analizi yöntemi ile araştırılmıştır.

___

  • Bilimteknik Dergisi. (2015). Sayı 565 Aralık. Cheung, C.W., Tsang I.T. & Wong, K.H., (2017). Robot Avatar: A Virtual Tourism Robot for People With Disabilities. International Journal of Computer Theory And Engineering, Singapore, (9)3, 229-234 Civelek, Ömer (2003). Yapay Zeka Ömer Civalek’le Söyleşi, Türkiye Mühendislik Haberleri dergisi. Değirmenci C.H. (2018), Yapay Zeka, Girdap Kitap, İstanbul. Ersoy, Çağlar. (2017). Robotlar, Yapay Zeka ve Hukuk Onikilevha Yayınları Güzeldere, Güven (2016). Robotlar, Yapay Zeka ve Hukuk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN: 1302-6879 - Sayı: 30 Kaya, Tebrike (2017). Yeni İletişim Teknolojileri ve İnsan İlişkilerinin Yabancılaşma Bağlamında Analizi: Her (Aşk) Filmi Örneği. Russell, S. & Norvig, P. (2010). Artificial Intelligence A modern Approach (3 rd ed.). Prentice Hall. Topçuoğlu, Ayşenur, (Aral k 2001), Yapay Zeka , Bilim ve Teknik, Sayı : 409. Yaylagül, Levent (1988). Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları. Url1: Arıkan, Mehmet Yapay zeka nedir https://www.mediaclick.com.tr/ blog/yapay-zeka-nedir Url2: Burda, Doğan (2018).Yapay zeka robotlarının söylediği 3 ürkütücü söz., http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/yapay-zeka-robotlarinin-soyledigi-3-urkutucu-soz- 40809477 Erişim tarihi: 23.04.2018 Url3: Fındık, H. Kerem (2017). Dünyada yapay zeka da neler oluyor? Erişim tarihi: 24.08.2017, http:// https://digitalage.com.tr/dunyada-yapay-zekada-neler-oluyor/ Url4: Kılınç, Şahin (2018). İki Farklı Senaryoyla, Yapay Zekalar’ın Geleceğini Açıklıyoruz. https://www.webtekno.com/tekno-gelecek-yapay-zeka-h55260.html Erişim tarihi: 01.11.2018 Url5: Kaya, Şahver (2018). Türkiye’de Yapay Zekâ Kıvılcımları. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahver-kaya/turkiyede-yapay-zeka-kivilcimlari-40799921 Erişim tarihi: 10.04.2018 Url6: Kocabıyık, Ziyneti (2018). Sağlıkta yapay zekâ kullanımı arttı. https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/539449.aspx Erişim tarihi: 29.01.2018 Url7: Kömürcü, Mehmet Can (2018). Robot Sophia, yapay zeka’nın insanlığı yok edeceği fikrine savaş açtı, http://www.milliyet.com.tr/Robot-Sophia--yapay-zekanin-insanligi-yok-edecegi-fikrinesavas- acti-molatik-7392/ Erişim tarihi:23.03.2018 Url8: Mengi, Z. (2017). İş Başarısında Kuşak Farkı. http:// www.kigem.com/is-basarisinda-kusakfarki. html Erişim Tarihi: 22.09.2018 Url9: Öz, Işıl (2015). İnsandan ayırt edilemeyecek kadar güçlü bir ‘yapay zeka’ çok yakınımızda. https://t24.com.tr/haber/insandan-ayirt-edilemeyecek-kadar-guclu-bir-yapay-zeka-cokyakinimizda, 282873 Erişim tarihi: 06.01.2015 Url10: Özdemir, Ş. (2017). Değişen Dünyanın Yeni Ruhu: Z Kuşağı. http://www.pdrdergisi.com/degisen-dunyanin-yeni-ruhu-z-kusagi-78.html Erişim Tarihi: 24.08.2018 Url11:https://www.ulusal.com.tr/dunya/dunyanin-ilk-yapay-zeka-spikeri-h216076.html. Dünyanın ilk yapay zeka spikeri. Erişim tarihi: 08.11.2018, Url13:http://yapayzeka4.blogspot.com/p/yapay-zeka-tarihcesi-ve-gelisim-sureci.html. Yapay Zeka'nın Tarihçesi Ve Gelişim Süreci. Erişim tarihi: 15.11.2018 Url14:http://bul.evarkadasiyolda.com/2017/08/15/turkiyede-yapay-zeka-ne-kadar-kullaniliyor. Türkiye’de Yapay Zeka Ne Kadar Kullanılıyor? Erişim tarihi: 15.08.2017 Url15:http://www.marketingtr.net/tr/blog/detay/Dijital-Pazarlamada-Yapay-Zeka-Donemi. Dijital Pazarlamada Yapay Zeka Dönemi. Erişim Tarihi: 10.05.2018 Url16:https://www.ntv.com.tr/teknoloji/turkiyenin-ilk-yapay-zeka-uygulamasietiyadan, 4clNxk7W7kyWkbqPN3WNFw?_ref=infinite. Türkiye'nin ilk yapay zeka uygulaması Etiya'dan. Erişim tarihi 24.04.2017 Url17:https://www.reddit.com/r/totallynotrobots/comments/7t1sy2/my_fellow_human_friend_play ed_the_lead_female/ Erişim Tarihi: 17.03.2017 Url18:https://nusantaranews.co/tersesat-di-dunia-maya-cerpen-nasrul-m-rizal/ Erişim Tarihi: 20.06.2019