BAĞLAMA YAPIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE YÖNTEMLERE AİT HESAPLAMALAR

Bağlama, Anadolu coğrafyasında çalınan ve halk müziğinde kullanılan kadim çalgılardan biridir. Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu çalgı, yapımı bakımından henüz tam olarak bir standarda ulaşmış değildir. Her yapımcının farklı bir standartla imal ettiği bu çalgı, günümüzde hala ampirik yöntemlerle yapılmaktadır. Çalgının belli bir standarda gelmemesinden kaynaklı hangi form boyunun (tekne boyu) hangi frekansa gerilebileceği ve hangi frekansta tellerdeki gerilim ve ses tahtasına uygulanan basıncın ne olacağı tam olarak bilinememektedir. Bu durum aynı frekansa akort edilen bağlamaların, aynı yapım yöntemi içinde bile farklı form boylarının kullanılmasına neden olmaktadır. Yaptığımız araştırmalar, birçok yapımcıya göre aynı frekans için bile farklı form boylarının seçildiğini göstermektedir. Bu çalışmada, günümüzde kullanılan üç farklı yapım tekniği anlatılmış ve bu yapım tekniklerine göre bir bağlama ailesi oluşturmak için (divan, uzun sap bağlama, kısa sap bağlama ve cura) hangi form boylarının kullanılması gerektiğinin hesaplamaları yapılmıştır.

METHODS USED IN THE MAKE OF BAGLAMA AND CALCULATIONS OF THE METODS

Baglama is one of the ancient instruments used in folk music in Anatolia. This instrument, which has a history of hundreds of years, has not yet reached a standard in terms of its production. This instrument, which is produced by each producer with a different standard, is still carried out with empirical methods today. It is not known exactly what form the length of the form (boat length) can be stretched due to the fact that the instrument does not come to a certain standard and at what frequency the tension on the wires and the pressure applied to the soundboard is not known exactly. This results in the use of different form lengths in the same construction method, in the same construction. Studies show that different form sizes have been chosen for many producers, even for the same frequency. In this study, three different construction techniques used today are explained and calculations have been made which form lengths should be used in order to form a bagging family according to these construction techniques.

___

  • Açın, C. (1994). Enstruman Bilimi (Organoloji). İstanbul: Yenidoğan Basımevi Ltd. Şti.
  • Çiçekçioğlu. (2017). Bağlama Yapımında Yenilikçi Yaklaşımlar. İzmir: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • Çİçekçioğlu, Ü., & Alaskan, A. M. (2018). Bağlamada Eşik Yeri, Yüksekliği ve Kapak Montajı Üzerine Bir Öneri. Dergi Pak.
  • Dunlop, R. A. (2011). Altın Oran ve Fibonacci Sayıları. Ankara: Tubitak Popüler Bilim Kitapları.
  • Emiroğlu, K. (2003). Antropoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
  • Karababa, H. (2005). Nefesi Bağlama Tarihçesi. Ankara: Yurtrenkleri Yayınevi.
  • Kurt, İ. (1989). Bağlamada Düzen ve Pozisyon. İstanbul: Pan Yayınları.
  • Parker, B. (2015). Güçlü Titreşimler. Ankara: Tubitak Popüler Bilim Kitapları.
  • Taş, F. (2020). Yaylı Çalgılar Eğitiminde Entonasyonu Geliştirmeye Yönelik Kullanılan Üç Yöntemin Karşılaştırılması. İdil Sanat ve Dil Dergisi , 1803.
  • Zeren, P. D. (2014). Müzik Fiziği. İstanbul: Pan Yayıncılık San. ve Tic. Ltd.Şti.

___

APA Çiçekçioğlu, Ü. (2021). BAĞLAMA YAPIMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE YÖNTEMLERE AİT HESAPLAMALAR . Yegah Musiki Dergisi , 4 (1) , 58-71 . DOI: 10.51576/yegah.943407