Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi

Bu araştırmada, Ağrı ilindeki kreş ve anaokullarmda en çok kullanılan oyuncakların bakteriyel kontaminasyon düzeyleri ve nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim veren toplam 10 adet kreş ve anaokulunda kullanılan farklı oyuncaklardan, toplam 146 adet svap örneği toplanmıştır. Ayrıca el kontaminasyonunda rol oynadığı düşünülen tuvalet kapı kollarından da toplam 29 svap örneği alınmıştır. İncelenen toplam 146 örneğin % 72.60’ında bakteriyel kontaminasyon saptanmıştır. Oyuncak örneklerinin % 72.60’mda aerob mezofîl genel canlı, % 19.86’sında koliform grubu mikroorganizma, % 17.12’sinde Proteus spp., % 10.27’sinde Bacillus spp., % 6.85’inde 5. aureus, % 4.11’inde E. coli tespit edilmiştir. Çalışma yapılan örneklerin hiçbirinde Salmonella spp ve Shigella spp. izole edilememiştir. Aerob mezofıl genel canlı; plastik sert oyuncakların % 68.42 4.06±3.11 log kob/ml ’sinde, tüylü oyuncakların % 87.50 4.88±2.33 log kob/ml ’sinde ve tuvalet kapı kolu örneklerinin tamamında 3.86±2.32 log kob/g saptanmıştır. Sonuç olarak; Ağn ilindeki kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun yüksek oranda görülmesi, bölgede kış aylarının uzun sürmesi, çocukların yaşam alanlarının fiziksel açıdan yetersiz oluşu, bakıcı ve özellikle çocukların hijyen bilgilerinin yetersiz olmasından kaynaklanabilmektedir. Çocukların korunması için aile, öğretmen, bakıcı ve çocuklara oyuncak hijyenine ilişkin temel bilgilerinin verilmesi, ayrıca kreş ve anaokullannın konuyla ilgili olarak sürekli izlenmesi ve denetlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır

Determination of Bacterial Contamination of Toys Used in Nursery and Day Çare Centers in Ağrı Province

In the present study, it was aimed to determine the bacterial contamination levels in toys and to fînd out its possible causes. For this purpose, 146 swap samples were taken from different toys used at 10 Nursery Schools and Day Çare Çenter. In addition, 29 of swap samples were also taken from the toilet door handles that would likely to play a role in hand contamination. Bacterial contamination levels in whole were found to be 72.60% out of total 146 samples. The detected bacteria from the toy samples were as 72.60% of total aerobic mesophilic bacteria, 19.86% of coliform microorganisms, 17.12% of Proteus spp., 10.27% of Bacillus spp., 6.85% of S. aureus, 4.11% of E. coli. No Salmonella spp. and Shigella spp. were isolated from the samples. A total aerobic mesofilic bacterium was detected 68.42% 4.06±3.11 log kob/ml in the plastic toys, 87.50 % 4.88±2.33 log kob/ml 'in the feathered toys and in the entire 3.86±2.32 log kob/g of the toilet door handles. As a conclusion, it could be speculated that the detection of high level bacterial contaminations in the toys used in the Nursery Schools and Day Çare Centers in Ağn province might be due to long lasting winter seasor, the lack of proper living areas, and the lack of suffıcient hygiene knowledge of the children and the nurses. To prevent these kinds of infection risks, the children, the families, the teachers and the nurses should be taught to practice proper hygiene and sanitation. Also, it is suggested that these kinds of places should be regularly checked and monitored from the point of the general hygiene conditions by the local health authorities

___

 • Egemen A, Yılmaz Ö, Akil İ: Oyun, oyuncak ve çocuk; ADÜ Tıp Fak. Derg., 5 (2): 39-42, (2004).
 • Yıldız R, Perihanoğlu P: Okul öncesi eğitimde araç-gereç bulunma düzeyi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri arasındaki ilişki. Yüzüncüyıl Üniv. Elektronik Eğt. Fak. Derg., 1 (2): 1-15, (2004).
 • Arıkan D, Karaca E: Annelerin oyuncak seçimi ile ilgili bilgi ve uygulamaları. (2004). http://www.insanbilimleri.com.
 • Akil İ, Yılmaz Ö, Egemen A, Gazi H, İkizoğlu T, Değerli K, Sürücüoğlu S: Farklı ortamlardaki oyuncaklarda bakteri kolonizasyon sıklığı. İnfeksiyon Derg., 18 (2): 205-209, (2004).
 • Görenek L, Eyigün CP, Pahsa A: Acilde gastroenteritler. Acil İç Hastalıkları Kitabı, 527-552, (2003).
 • Anonim: Commission of the European Communities, Code of good hygienic practices. EG-Dokument: VI/5938/87 (PVETO 140). (1987).
 • Anonim: The Oxoid Manual, 8th Ed., Complied by EY Bridson, United Kingdom, England. (1998).
 • Anonim: Türk Standartları Enstitüsü, Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi-Koagulaz-Pozitif Stafılokokların (Staphylococcus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay metot, Bölüm 1: Baird - Parker Ağar besi yeri kullanarak, TS 6582-1 EN ISO 6888, Nisan 2001, Ankara. (2001).
 • Anonim: Türk Standartları Enstitüsü, TS 8907 ISO 6785, Ankara, (2003).
 • Anonim: Mikrobiyolojik analiz yöntemlerinde yeni yaklaşımlar, Hemakim, İstanbul. (2005).
 • Halkman K: Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları, 1. Baskı. 135- 237, Ed: Halkman, A.K., Başak Matbaacılık ve tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti., Ankara. (2005).
 • Merriman E, Corwin P, İkram R: Toys are potential source of cross- infection. in general practitioners’ waiting rooms. British J. General Pract., 52: 138-140.(2002).
 • Davies MW, Mehr S, Garland ST, Morley CJ: Bacterial colonization of toys in neonatal intensive çare cots. Pediatrics, 106 (2): 1-5,(2000).
 • Çetinkaya S, Arslan S, Nur N, Demir Ö.F, Özdemir L, Sümer H: Sivas il merkezi’nde sosyoekonomik düzeyi farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinde kişisel hijyen alışkanlıkları. Sted. Derg., 14 (19): 229-236. (2005).
 • Ural ZF: Koruyucu Hekimlik I Hijyen ve Sanitasyon. Ankara Üni. Basımevi V. Baskı, Syf: 25-92, (1972).
 • Nenstiel RO: Clinical alert: Handwashing- a century of evidence ignored. Clinician Reviews, 7(1): 55-58, (1997).
 • Çan G, Topbaş M, Kapucu M: Trabzonda iki farklı yerleşim yerindeki ilköğretim öğrencilerinin kişisel hijyen alışkanlıkları, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 3 (8): 170-177. (2004).

___

Bibtex @ { yuzuncuyilsaglik1040601, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-7866}, address = {tnbingol1@hotmail.com}, publisher = {Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2007}, volume = {10}, number = {1-2}, pages = {23 - 30}, title = {Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Hisoğlu, İpek and Alişarlı, Mustafa} }
APA Hisoğlu, İ. & Alişarlı, M. (2007). Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (1-2) , 23-30 .
MLA Hisoğlu, İ. , Alişarlı, M. "Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2007 ): 23-30 <
Chicago Hisoğlu, İ. , Alişarlı, M. "Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2007 ): 23-30
RIS TY - JOUR T1 - Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi AU - İpekHisoğlu, MustafaAlişarlı Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 30 VL - 10 IS - 1-2 SN - 1300-7866- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi %A İpek Hisoğlu , Mustafa Alişarlı %T Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi %D 2007 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1300-7866- %V 10 %N 1-2 %R %U
ISNAD Hisoğlu, İpek , Alişarlı, Mustafa . "Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 / 1-2 (Haziran 2007): 23-30 .
AMA Hisoğlu İ. , Alişarlı M. Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2007; 10(1-2): 23-30.
Vancouver Hisoğlu İ. , Alişarlı M. Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2007; 10(1-2): 23-30.
IEEE İ. Hisoğlu ve M. Alişarlı , "Ağrı ili kreş ve anaokullarmda kullanılan oyuncaklarda bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi", , c. 10, sayı. 1-2, ss. 23-30, Haz. 2007