Gina Pane’in Performanslarında Nesneleşen Acı

Bu çalışma Feminist sanatın başlıca temsilcilerinden biri olan Gina Pane’in, kendi bedeni üzerinde gerçekleştirdiği acı veren şiddetli performanslarını inceleyecektir ve sanatçının acı kavramını ele alış biçimi üzerinde durulacaktır. Gina Pane Performanslarında temel olarak acıyı ele alır ve acıyı deneyimler. Sanatçının gösterilerinde nesneleşen acı bir malzemeye dönüşerek bedeni aracılığıyla anlam kazanır. Bedenine zarar vererek, kanını akıtarak toplumsal düşleri derinlemesine sarsar ve insanların düşünmesini, yani kendilerine dönmesini sağlar

GINA PANE’İN PERFORMANSLARINDA

This study will examine the painful violent performances of Gina Pane, one of the main representatives of Feminist art, on his own body and will focus on how the artist handles the concept of pain. Gina Pane takes the pain as the basis for her performances and experiences pain. In her performances, the artist becomes a bitter material and becomes meaningful through her body. By damaging his body, shedding his blood, he deeply shakes social dreams and makes people think, that is to say to them

___

 • Akkol, N. “Acıyı Deneyimleme: Gina Pane Performansları’’. Çankırı Karatekin Üniversitesi, İdil dergisi 7, sy.50 ( 2018) :1230-1233. doi:10.7816 07-50-03.
 • Antmen, A. (2008) Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20.Yüzyıl Batı Sanatında
 • Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul. Aksoy, Orkun Aziz. ‘’Performans Sanatında Beden-mekan ilişkisi’’. Artfulliving, Kültür Sanat dergisi. Web. 2 Temmuz 2014
 • Barbara, Valentina (2010). ‘’Gina Pane: Bir bıçak sanat, (internet adresi, 18 Aralık ’te erişildi).
 • Breton, D.(2015)Acının Antropolojisi, çev: İsmail Yerguz, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Breton, D.(2016) Ten ve İz – İnsanın Kendini Yaralaması üzerine, çev: İsmail Yerguz, İstanbul Sel Yayıncılık.
 • Conticelli, Valentine ve Gabriele, Mino. Mikrokozmos’tan Makrokozmos’a Kan’ın Öyküsü. Çev: Ali Kaftan. Cogito, (2003) sayı: 37 , 125-129.
 • Ergin, H. ve Kübra, C. “Performatif Eylemlerle Sanatsal Yıkım ve Şiddetin Araçları”SDÜ Art-e 16, sy.16 (2015) :303.
 • Yılmaz, Mehmet (2012). Modernden Postmoderne sanat, Ütopya yayınları, Ankara.
 • Yılmaz, Meliha, “Bedenin Gösterisinde Yanılsamadan Gerçek Şiddete –Sanatta Kanlı İçselleştirmeler’’. İdil Dergisi, sy.10(2013) : 22.
 • Weiermair, Peter . Çağdaş Sanatta Kan Üzerine Düşünceler. Çev: Melishan Devrim. Cogito, (2003) sayı:37, 243-248. İ
 • Noyess, N.P. goo.gl/MaQfLP Erişim Tarihi: 22.11.2018
 • Valentina, Barbara. https://bit.ly/2Q1HrcK Erişim Tarihi: 24.112018
 • Souter, Anna. https://bit.ly/2RfIpqp Erişim Tarihi: 25.112018
 • Görsel – İşitsel Kaynaklar Görsel 1. http://www.artnet.com/artists/gina-pane 26.12.2018
 • Görsel 2. https://www.mutualart.com 19.12.2018
 • Görsel 3. http://dergipark.gov.tr 19.12.2018
 • Görsel 4 . https://www.artsy.net/artist/gina-pane 19.12.2018