Flaman Resim Anlayışından Çağdaş Sanata Evlilik Ritüelinin Temsili

Bu araştırma, Jan Van Eyck‘ın “Arnolfini’nin Evlenmesi” adlı eserini inceleyen çalışmalara ve çağdaş sanattaki yansımalarına odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında Ortaçağ geleneksel sanat anlayışından sıyrılarak profan resimler yapan Eyck’ın resim sanatına katkıları ele alınacaktır. Ayrıca farklı dönemlerde aynı temayı çağdaş bir biçimde yorumlayan Botero’nun “After Van Eyck”, Duchamp’ın ‘Bekârları Tarafından Çırılçıplak Soyulan Gelin’, Seda Hepsev’in ‘Ellerin Terli mi?’ eserleri incelenecektir

FROM FLAMAN ART CONCEPTION TO CONTEMPORARY ART, THE REPRESENTATION OF THE RITUAL OF MARRIAGE ON ART

This study focuses on work, analyzing a piece of Jan Van Eyck called ‘The Marriage Of Arnolfini’ and its reflections on modern art.Within the scope of the study, eluding medieval traditional art concept and drawing profone pictures, Eyck’s contributions to art is tobe handled. Furthermore, interpreting the same theme in contemporary ways in different periods, the Works of Botero called ‘After Van Eyck’, Duchamp called ‘Bride Who Is Stripped Naked By Her Bachelors’ and Seda Hepsev called ‘are your Hands Sweaty? will be examined

Kaynakça

Beksaç, E. (1994). Avrupa Sanatı, Troya Yayıncılık, İstanbul

Borchert, T. H. (2014). Masterpieces İn Detail Early Netherlandish Art From Van Eyck

To Bosch. Münih-London-New York, S.11. Brockwell, M. (1912). The Van Eyck’s And Their Art. (First Publisher). London: John

Lane The Bodley Head Limited,S.11 Charles, V. (2007). Renaissance Art. New York: Parkstone, S.83.

Doerner, M. (2009). Malmaterial Und Seine Verwendung İm Bilde. Freiburg

Cristophorus Verlag Gmbh&Co. Kg. (Orijinal Çalışma Tarihi 1960), S.42

Ergüven, M. (1997). Yoruma Doğru, Metis Yayınevi, İstanbul, S.69

Gombrich. E.H, (1986). Sanatın Öyküsü, Çev.: Bedrettin Cömert, Remzi Kitabevi, İstanbul, Sayı:20, S.179-180

Gürak, H. G. (Editör). (2004). Ressamlar Tük Ve Dünya Ressamları. (Cilt 1). Nesa

Yayın Grubu, İstanbul, S.200 Hepsev, S. (2003). Çağdaş Sanatta Aile Kurumu Temsili Ve Yeniden Kurgulanması

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Ve Tasarım Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı ( Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi ) , İstanbul Кiplik, D. İ. (2008). Tehnika Zhivopisi. İzdatelstvo V. Şevçuk, Мoskova, S.361

Kırçiçek, M. (2017). Hıristiyan Tasvir Sanatında Jan Van Eyck(Yüksek Lisans Tezi)

Sanat Tarihi Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Karabulut, N. (2008). Sanat Eğitiminde Bir Alt Disiplin Olarak Sanat Eleştirisi Ve Bir

Akademik Eleştiri Örneği. Dergipark, S.73-78. Moure, G., (2009) Marcel Duchamp, Works, Writings, Interviews, Barselona, Ediciones Poligrafa

Özakın, D. (2012) “Deliliğe Övgü: Michael Cheval’in Saray Soytarısı Metaforuna

Karnavalesk Yaklaşım.” İdil Sanat Ve Dil Dergisi Cilt:1 Sayı:3 1-18 Paz, O. “Marcel Duchamp Ya Da Yalnızlığın Şatosu”, Çev. Cem İleri, Sanat Dünyamız Sayı 75, Bahar Rona, Z. (1997), “Fernando Botero”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt: I, Yapı

Endüstrisi Merkezi Yayınları, İstanbul Sayın, Z. (2003).İmgenin Pornografisi, Metis Yayınları, İstanbul, S.13

Schwarz, A. (2000) The Complete Works Of Marcel Duchamp, New York, Delano Greenidge Editions

Schwarz, A. (1989). “Prolegomena To The Large Glass”, Avant Garde

Flu_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Erişim: 18 Aralık 2018] http://www.academia.edu/7657338/Yeditepe_%C3%9Cniversitesi_Felsefe_B%C3%B6l

%C3%BCm%C3%BC__B%C3%BCy%C3%BCk_Camda_Duygusal_Hata_Duchamp_ %C3%BCzerine_bir_inceleme_ [Erişim: 20 Aralık 2018]

http://birazresimtaniyalim.blogspot.com/2017/02/arnolfininin-evlenmesi.html [Erişim: Aralık 2018]

http://influx.themissive.com/post/4809943733/van-eyck [Erişim: 16 Aralık 2018]

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/fernando-botero-colombian-b-1932-the- details.aspx [Erişim: 18 Aralık 2018]

https://acarbasak.wordpress.com/tag/sanat/ [Erişim: 20 Aralık 2018]

https://www.wikiart.org/en/marcel-duchamp/bride-1912 [Erişim: 21 Aralık 2018]

https://www.artxist.com/Sanatci-Cv/Seda-Hepsev/14 [Erişim: 21 Aralık 2018]

Kaynak Göster

APA Kutlu Beyhan, N . (2018). Flaman Resim Anlayışından Çağdaş Sanata Evlilik Ritüelinin Temsili . Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi , 3 (5) , 346-361 .