About the Syposium of Ethics Education in Health Sciences

Kapanış oturumunda dile getirdiğim gibi, Ulusal ÇEP taslağının hazırlanmasında üyelerini temsil güçleri yanı sıra eğitime ilişkin uzun yıllara dayalı deneyimleri nedeniyle başta uzmanlık dernekleri ve meslek birlikleri olmak üzere tüm paydaşların katılımının ilkesel olarak savunulması ve uygulamaya geçirilmesi konusunda etkin çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda TBD Yönetim Kurulunun, örgütsel sorumluluğun bir gereği olarak proaktif davranması, Tıp Dekanlar Konseyinde rastlantı ile dekan temsilcisi olarak yer alan bir etik uzmanı aracılığıyla (bu görevi içtenlikle yerine getiren Sevgili Hasan Erbay’a haksızlık etmek istemem tabii ki) ÇEP’e girebilme umuduna sarılmak yerine, karar süreçlerini merkezileştirmeye ve katılımcılığı en aza indirmeye yönelik bu tür bürokratik uygulamalar karşısında, öteki uzmanlık dernekleri ve meslek birlikleri ile iletişim/etkileşim içinde taslak hazırlanması çalışmalarında bir tüzel kişilik sıfatıyla başlangıçtan itibaren aktif olarak yer alması beklenir. Dernek Yönetim Kurulunun bu iradesi kuşkusuz üyelerine de yansıyacak, etik eğitiminin niteliğinin yükseltilmesine yönelik bireysel çabaların paylaşılmasını ve ortaklaştırılmasını sağlayacaktır
Anahtar Kelimeler:

-

About the Syposium of Ethics Education in Health Sciences

Keywords:

-,