MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

Hukukumuzda yargılamanın sürüncemede kalmasının önlenmesi amacıyla iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı kabul edilmiştir. İddianın daraltılması ise anılan yasağın kapsamına girmemektedir. Davacı iddiasını çoğunlukla bir kısmından feragat etmek yahut bir kısmını geri almak suretiyle daraltmaktadır. Davacının iddiasından kısmen feragat etmesi durumunda feragat ettiği kısmı daha sonra dava etmesi caiz değildir. Davacının iddiasının bir kısmını geri alması ise davalının rıza göstermesine bağlıdır. İddianın miktar (niceliksel) olarak daraltılması mümkün olduğu gibi içerik (niteliksel) olarak daraltılması da mümkündür. İddianın teknik anlamda ne zaman değiştirilip ne zaman daraltıldığı çözümü güç bir sorun teşkil etmektedir.

Reducing of the Claim in Civil Proceedings and Problems Arising from It

The ban on expanding or modifying the claim or defense was adopted in order to prevent the proceedings from being protracted. Reducing of the claim is not covered by the aforementioned prohibition. The plaintiff often reduces his claim by renouncing or withdrawing part of it. In case the plaintiff partially waives his claim, it is not permissible to sue the part he waived once more. The plaintiff’s withdrawal of some of his claim depends on the consent of the defendant. It is possible to reduce down the claim numerically as well as in terms of content. If a claim is modified technically poses a difficult problem to solve.

___

Akyol Aslan, Leyla: Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2011.

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kamil/Deren Yıldırım, Nevhis: Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. B., İstanbul 2009.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Medeni Usûl Hukuku, 6. B., Ankara 2020.

Atalı, Murat: Pekcanıtez Usûl Medeni Usûl Hukuku, C. 3, 15. B., İstanbul 2017. Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: Medeni Usul Hukuku, 2. B., Ankara 2019.

Bilge, Necip/Önen, Ergun: Medeni Yargılama Hukuku, 3. B., Ankara 1978. Brunner, Alexander/Gasser, Dominik/Schwander, Ivo: Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. B., 2016.

Budak, Ali Cem/Karaaslan, Varol: Medeni Usul Hukuku, 4. B., Ankara 2020. Bulut, Uğur: “Islah Yoluyla Talep Sonucunun Daraltıl(ama)ması”, İzBD, Mayıs 2018, s. 15 vd.

Gross, Rolf: Klageaenderung und Klagerücknahme, Frankfurt am Main,1959. Kuru, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 2, 6. B., İstanbul 2001, (Kuru, Usul II).

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 4, 6. B, İstanbul 2001.

Meriç, Nedim: Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara 2011. Musielak, Hans-Joachim/Voit, Wolfgang/Ball, Wolfgang: Zivilprozessordnung, Kommentar, 14. B., München 2017.

Postacıoğlu, İlhan/Altay, Sümer: Medeni Usul Hukuku Dersleri, 7. B., İstanbul 2015.

Prütting, Hans/Gehrlein, Markus : ZPO Kommentar, 1. B., München 2010. Sutter-Somm, Thomas/Hasenböhler, Franz/Leuenberger, Christoph: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. B., 2016.

Rosenberg, Leo/Schwab, Karl-Heinz/Gottwald, Peter: Zivilprozessrecht, 18. B., München 2018.

Umar, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. B., Ankara 2014.

Üstündağ, Saim: İddia Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul 1967, (Üstündağ, Yasak).

Üstündağ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku, 7. B., İstanbul 2000.

Walther, Richard: “Klageaenderung und Klagerücknahme”, NJW 1994, s. 423 vd.

Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Şerhi, C. 2, 3. B., Ankara 2017.

Yılmaz, Ejder: Medeni Yargılama Hukukunda Islah, 4. B., Ankara 2013, (Yılmaz, Islah).

___

Bibtex @araştırma makalesi { taad972454, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {47 - 56}, doi = {}, title = {MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR}, key = {cite}, author = {Akil, Cenk} }
APA Akil, C . (2021). MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (47) , 47-56 .
MLA Akil, C . "MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2021 ): 47-56 <
Chicago Akil, C . "MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2021 ): 47-56
RIS TY - JOUR T1 - MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR AU - Cenk Akil Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 56 VL - IS - 47 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR %A Cenk Akil %T MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR %D 2021 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 47 %R %U
ISNAD Akil, Cenk . "MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 47 (Temmuz 2021): 47-56 .
AMA Akil C . MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; (47): 47-56.
Vancouver Akil C . MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; (47): 47-56.
IEEE C. Akil , "MEDENİ YARGIDA İDDİANIN DARALTILMASI VE BU NEDENLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 47, ss. 47-56, Tem. 2021