KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU

Kira sözleşmesinde, kiraya verenin en önemli borçlarından birisi de ayıptan doğan sorumluluktur. Kira sözleşmesinin sürekli edimli bir sözleşme olmasının sonucu olarak kiraya veren, teslimden önceki ayıplardan olduğu gibi teslimden sonraki ayıplardan da sorumlu tutulmuştur. Kiraya verenin ayıplardan sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu m.304-308 arasında düzenlenmiştir. Kiraya verenin ayıplardan sorumlu tutulabilmesi için kiralananın ayıplı olması, kiracının kiralanandaki ayıpları bilmemesi, sorumsuzluk anlaşması yapılmamış olması ve ayıpların kiracıdan kaynaklanmıyor olması şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesinde, satış ve eser sözleşmelerinden farklı olarak gözden geçirme ve bildirim, külfet olarak değil, borç olarak düzenlenmiştir. Kiraya verenin ayıptan sorumlu olması için kusurlu olmasına gerek yoktur. Kiraya verenin ayıptan doğan sorumluluğunda, başlangıçtaki ayıplarda kiracı borçlunun temerrüdü hükümlerinden de yararlanabileceği gibi Kanunda kendisine tanınan ayıbın giderilmesini isteme, kiralananın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini isteme, kira bedelinden indirim yapılmasını isteme ve sözleşmeyi fesih hakkından da yararlanabilir. Kiraya verenin kusurlu olması halinde kiracı, seçimlik hakları ile birlikte tazminat da talep edebilecektir. Bu çalışma kapsamında kira sözleşmesinde kiraya verenin ayıplardan sorumluluğunun şartları ve sonuçları Yüksek Mahkeme Kararları ile açıklanacaktır.

Lessor's Responsibility Arising from the Defect

One of the most important obligations of the lessor in a lease agreement is the responsibility arising from the defect. As a result of the lease agreement having continuous performance, the lessor is held responsible for the defects after delivery as well as for the defects before delivery. Responsibility of Lessor arising the defect is regulated in the Law of Obligation (NO.6098) between 304-308 articles. Leased should be defective, irresponsibility aggreement are not exist and defects are not attributed to tenant clauses have to meet to keep lessor responsible from defects. In the lease contract, in contrary to the sales and work contracts reviewing and notification is regulated as an obligation rather than a burden. The lessor does not need to be faulty to keep responsible for defect. In responsibility of lessor arising from defect, tenant can benefit default of debtor in inital defects provisions as well as fullfillment of defect, request replacement of the leased with free from defects, request discount on lease fee or annul the contract with regard to Law of Obligation. In case of lessors found faulty, tenant can also claim for damages with above mentioned rights stemming from Law of Obligation. Within the scope of this study, the conditions and the results of lessor’s responsibility in defects in a lease agreement will be explained the Supreme Court Decisions.

___

Acar, Faruk, Kira Hukuku Şerhi, 2. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2015

Akkurt, Sinan Sami/Kemal, Erdoğan/Hüseyin, Tokat, Borçlar Hukuku, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019

Aktaş, Abdullah, Kiraya Verenin Kiralanandaki Ayıptan Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016

Akyiğit, Ercan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kira Sözleşmesi, 1. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012

Aral, Fahrettin/Hasan Ayrancı, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 9. Bası, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2012

Atanıan, Arif, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Kira Sözleşmesinde Kiraya Verenin Borçları Özellikle Ayıptan Sorumluluğu, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2017

Aydemir Efrail, Türk Borçlar Yasasına Göre Kira Hukuku, 4. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016

Aydoğdu, Murat/Nalan, Kahveci, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 1.Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019

Çabri, Sezer, Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu, 1. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2019

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2019

Gümüş, Mustafa Alper, “Yeni” 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmesi, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012

İnceoğlu, Murat, Kira Hukuku Cilt 1, 2. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014

Karahasan, Mustafa Reşit, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 1. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2002

Kaya, Ümmühan, Türk Hukukunda Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

Kurak, Necat, Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019

Meydaneri, Hatice Kübra, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu, Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019

Nuhoğlu, Beyza, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kiraya Verenin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013

Tutulmaz, Nur Bihter, Kiraya Verenin Ayıptan Dolayı Sorumluluğu, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 2019

Türel, Erol, Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmeleri, 1. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2015

Yalçınduran, Türker, “Türk Borçlar Kanunu’na Göre Ayıp Nedeniyle Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kiracının Erken Tahliye Etme İmkânı”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.29, S.2, 2013

Yavuz, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 10. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2014

Yavuz, Nihat, Kira Hukuku, 7. Baskı, Adalet Yayınevi, 2019, Ankara

Yener, Mehmet Deniz, Kira Sözleşmesi ve Özellikle 6098 Sayılı Kanun ile Getirilen Yenilikler, 1. Baskı Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2018

Yünlü, Semih, Kira Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk, 1. Basım, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2020

___

Bibtex @araştırma makalesi { taad972481, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {85 - 118}, doi = {}, title = {KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU}, key = {cite}, author = {Özdemir, Hayrunnisa and Küçükçapraz, Serhat} }
APA Özdemir, H , Küçükçapraz, S . (2021). KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (47) , 85-118 .
MLA Özdemir, H , Küçükçapraz, S . "KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2021 ): 85-118 <
Chicago Özdemir, H , Küçükçapraz, S . "KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2021 ): 85-118
RIS TY - JOUR T1 - KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU AU - Hayrunnisa Özdemir , Serhat Küçükçapraz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 118 VL - IS - 47 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU %A Hayrunnisa Özdemir , Serhat Küçükçapraz %T KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU %D 2021 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 47 %R %U
ISNAD Özdemir, Hayrunnisa , Küçükçapraz, Serhat . "KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 47 (Temmuz 2021): 85-118 .
AMA Özdemir H , Küçükçapraz S . KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; (47): 85-118.
Vancouver Özdemir H , Küçükçapraz S . KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; (47): 85-118.
IEEE H. Özdemir ve S. Küçükçapraz , "KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 47, ss. 85-118, Tem. 2021