ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE-FRANSA EĞİTİM İLİŞKİLERİ

Eğitim bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren unsurların başında gelmektedir. Osmanlı Devleti'nin mirası üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk de modern güçlü bir devlet olmanın yolunun milli ve modern bir eğitim sisteminin oluşturulmasına bağlı olduğunu düşünmekteydi. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl boyunca bu alanda yapmaya çalıştığı ıslahatlarda genellikle model aldığı Fransa, Atatürk Türkiye'sinin de eğitim alanlarında birikiminden etkilendiği ve yararlandığı ülkelerin başında gelmiştir. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler diğer bütün alanlarda olduğu gibi eğitimi de yakından etkilemiştir. Aslında Osmanlı-Fransız ilişkilerine genel olarak bakacak olursak son yüzyıl hariç az problemli olmuştur. Özellikle Fransız İhtilali sonrasında dünyada meydana gelen değişim, bütün dünyayı olduğu gibi Osmanlı Devleti'ni de yakından etkilemiştir. Her şeye rağmen bu değişim sürecinde yaşanan batılılaşma gayretlerinde takip edilen ülke Fransa olmuştur. Meydana gelen Birinci Dünya Savaşı, daha sonra Mustafa Kemal'in önderliğini yapmış olduğu Milli Mücadele dönemi ve özellikle Hatay Meselesi ilişkileri etkileyen temel sorunlar olmuştur. Zamanla Fransa ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin düzelmesi eğitime de yansımıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün hedeflediği modernleşme gayretine odaklanmıştır. Nitekim Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, kimi devlet desteği ile kimi ise kendi olanaklarıyla pek çok genç eğitimlerini tamamlamak üzere Fransa'ya gitmiştir. Bu çalışmanın amacı, Osmanlıdan Cumhuriyete uzanan modernleşme sürecinde, eğitim alanında, Atatürk Dönemi Türkiye'si ile Fransa arasında gerçekleşen iletişimi irdelemektir

THE RELATIONS OF EDUCATION BETWEEN FRANCE AND TURKEY DURING THE ATATÜRK PERIOD

Education is one of the components that show the development level of a country. Atatürk thought it would be possible to be a modern and powerful country only if modern education was formed. Just as the Ottoman Empire which took France as a model for the educational reforms, France also become one of the leading countries that the new Turkish Republic benefited from its own experiences. The political relations between two countries affected considerably the education system as in all other areas. As a result, if we look generally at the Ottoman-French relations, there has been few problems except for the last century. The drastic changes in the world, especially after the French Revolution, as in the whole world, affected the Ottoman Empire. Nevertheless, France was followed in terms of the efforts of modernization during the process of this change. The World War I, the period of National Independence and the conflict of Hatay were the main problems that affected the relations. The improvement of political and economic relations with France influenced the education system. Thus, The Republic of Turkey focused on the effort of modernization led by Atatürk. Consequently, the young people went to France in order to complete their education through government-based aid or through their personal efforts. The purpose of this study is to focus on the relations of education in the field of education in the modernization process from the Ottoman Empire to the Turkish Republic

___

 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.I.
 • Bahattin Demirtaş (2008). Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler, Akademik Bakış, Cilt I, Sayı 2.
 • BBCA 030 18 01 02 69 88 015
 • BBCA 030 0 010 000 000 224 510 11
 • BBCA 030 10 00 00 244 651 6 1
 • BBCA 030 10 00 00 264 776 15
 • BBCA 030 18 01 02 26 18 016
 • BBCA 030 18 01 02 43 18 014
 • BBCA 030 18 01 02 45 40 003
 • BBCA 030 18 01 02 63 23 013.
 • BBCA 030 18 01 02 75 45 009.
 • BBCA 030 18 01 02 8 4 013
 • BBCA 030 18 01 02 84 66 16.
 • BBCA 030 18 01 02 9 16 013
 • BBCA, 030 18 01 02 84 90 3
 • BAŞGÖZ, İhsan (1995). Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Ankara.
 • BERK Nurullah, GEZER Hüseyin (1973). 50. Yılın Türk Resim ve Heykeli, İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • ÇAKMAK, Biray, Adnan Şişman (2004). Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839-1876), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara.
 • ERGÜN, Mustafa (1990). “Türk Eğitiminin Batılılaşmasını Belirleyen Dinamikler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c. VI, S. 17.
 • GÖKTAŞ, Yakup, Modern Eğitim Kurumlarının Batılılaşma Dönemindeki Gelişimi (1700–1900).
 • KOÇER, Hasan Ali (1991). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), İstanbul.
 • YALÇIN, Durmuş, Yaşar Akbıyık, Yücel Özkaya vd. (2004). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Ankara

___

APA KÖÇER M, EGÜZ Ş (2013). ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE-FRANSA EĞİTİM İLİŞKİLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 387 - 393.
Chicago KÖÇER MEHMET,EGÜZ ŞULE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE-FRANSA EĞİTİM İLİŞKİLERİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 387 - 393.
MLA KÖÇER MEHMET,EGÜZ ŞULE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE-FRANSA EĞİTİM İLİŞKİLERİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.387 - 393.
AMA KÖÇER M,EGÜZ Ş ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE-FRANSA EĞİTİM İLİŞKİLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 387 - 393.
Vancouver KÖÇER M,EGÜZ Ş ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE-FRANSA EĞİTİM İLİŞKİLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 387 - 393.
IEEE KÖÇER M,EGÜZ Ş "ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE-FRANSA EĞİTİM İLİŞKİLERİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.387 - 393, 2013.
ISNAD KÖÇER, MEHMET - EGÜZ, ŞULE. "ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE-FRANSA EĞİTİM İLİŞKİLERİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 387-393.