Temel Yükleme Hatasının Değişik Yaş ve İki Alt Kültürde İncelenmesi

Bu araştırmada, bir davranışa yol açabilecek belirgin çevresel (dışsal) nedenlerin bulunduğu durumlarda bile, bu davranışın kişisel (içsel) etkenlerle açıklanması şeklinde bir eğilim olarak tanımlanan temel yükleme hatasının kültüre bağlı olup olmadığı gelişimsel olarak incelenmiştir. Bu amaçla 7, 12, 15 ve 19 yaşlarında, yarısının ana-babası ilkokul, yarısının üniversite mezunu olan 96 katılımcı ile görüşülmüştür. İmamoğlu (1987; 1998) ve Kağıtçıbaşı’nın (1996) görüşlerinden hareketle ana-babası ilkokul mezunu olan katılımcıların toplulukçu, üniversite mezunu olan katılımcıların ise toplulukçu ve bireyci kültür dışındaki bir üçüncü kültür boyutunu temsil edecekleri düşünülmüştür. Görüşmelerde katılımcılardan tanıdıkları bir kişi tarafından sergilenen olumlu bir davranışı hatırlamaları ve bu davranışı niçin yapmış olabileceğini açıklamaları istenmiştir. Görüşmeler kaydedilmiş ve daha sonra içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular 7 ve 12 yaş gruplarının davranış nedenlerine ilişkin açıklamalarda içsel ya da dışsal nedenlerin kullanımı açısından ana-babanın eğitim düzeyine bağlı bir farklılığın bulunmadığını, 15 ve 19 yaş gruplarında ise ana-babası üniversite mezunu olanların içsel nedenleri daha fazla kullandıklarını göstermiştir. Ayrıca bulgular ana-baba eğitiminden bağımsız olarak içsel nedenlerin kullanım oranlarının yaşa bağlı olarak artması şeklinde genel bir eğilimin olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler:

yaş grupları

A Developmental Investigation of Fundamental Attribution Error in Two Subcultures

The impact of culture on fundamental attribution error-the tendency for observers to underestimate situational influences and overestimate dispositional influences upon other’ behavior- was explored in a developmental context. Four groups of subjects on the bases of their ages and parent’ educational levels participated in the study. The age groups were 7, 12, 15 and 19. In each age group half of the subjects’ parent were primary school graduate and the other half were university graduates Based on ‹mamao¤lu (1987; 1998) and Ka¤›tç›bafl›’s (1996) studies it was assumed that participants with different parental educational levels would represent different cultural dimensions. Subjects were asked the recall one positive behavior performed by a person they know and then to explain why this particular person acted so. Interviews were tape-recorded, content analyzed and the proportions of the subjects’ references to internal (dispositional) and external (situational) causes in their explanations were calculated. The results show that the subject whose parents were university graduates gave greater weight to internal factors in their explanation than did the subjects whose parents were primary school graduates. As to the effect of age, it was found that the proportion of internal causal factors used to explain behavior increased with age.
Keywords:

age groups,

___

 • Allison, S., T., Mackie, D. M., Muller, M. M., & Worth, L. T. (1993). Sequential correspondence bias and perception of change: the Castro studies revised. Personality and Social Psychology Bulletin, 19, 151-157.
 • Al-Zahrani, S. S., & Kaplowitz, S. A. (1993). Attributional biases in individualistic and collectivistic cultures: a comparison of Americans with Saudis. Social Psychology Quarterly, 58, 223-233.
 • Aydın, O. (1977). The Description of Peers and the Perception of Intention by Popular and Unpopular Children. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), England: Stirling University.
 • Aydın, O. (1978). Çocuklarda sosyal algı ve kişilerarası ilişki kurmada etkinlik. Türk Psikoloji Dergisi, 2, 23-28.
 • Choi, I., Nisbett, R. E., & Norenzayan, A. (1999). Causal attribution across cultures: variation and universality. Psychological Bulletin, 125, 47-63.
 • Choi, I., & Nisbett, R. E. (1998). Situational salience and cultural differences in the correspondence bias and in the actor-observer bias. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 949-960.
 • Fein, S. (1996). Effect of suspicion on attributional thinking and the correspondence bias. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 1164-1184.
 • Fişek, G. O. (2002). Bende bir ben var ailemden içeri. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
 • Fiske, A. P., Kitayama, S., Markus, H. R., & Nisbett, R. E. (1998). The cultural matrix of social psychology. In: D. T. Gilbert, S. Fiske, & E. Lindzey, (Ed.). The Handbook Of Social Psychology. New York: McGraw- Hill.
 • Flawell J. H., Miller, P. H., & Miller, S. (1993). Cognitive Development. Prentice Hall International, Inc.
 • Fung, Y. (1983). A History of Chinese Philosophy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Gergen, K. J., & Davis, K. (1985). The Social Construction of Perception. New York: Springer-Verlag.
 • Gilbert, D. T., & Osborne, R. E. (1989). Thinking backward: some curable and incurable consequences of cognitive busyness. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 940-949.
 • Gilbert, D. (1990). How mental system believe. American Psychologist, 44, 107-119.
 • Gilbert D. T., & Malone, P. S. (1995). The correspondence bias. Psychological Bulletin, 117, 21-38.
 • Gnepp, J., & Gould, M. E. (1985). The development of personalized inferences: understanding other people’s emotional reactions in light of their prior experiences. Child Development, 56, 1455-1464.
 • Grusec, J. E., & Redler, E. (1980). Attribution, reinforcement and altruism. Developmental Psychology, 16, 525-534.
 • Heider, F. (1958). The Psychology Of Interpersonal Relationship. New York: Wiley.
 • Hick, L. E. (1985). Is there a disposition to avoid the fundamental attribution error? Journal Of Research Personality, 19, 436-456.
 • Hilton, J. L., Fein, S., & Miller, D. T. (1993). Suspicion and dispositional inference. Journal of Personality and Social Psychology, 19, 501-512.
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences. Beverly Hills, CA: Sage.
 • İmamoğlu, E. O. (1987). An interdependence model of human development. In: Ç. Kağıtçıbaşı (Ed.), Growth And Progress In Cross-Cultural Psychology. Berwyn: Swets and Zeitlinger, B. V., Lisle.
 • İmamoğlu, E. O. (1998). Individualism and collectivism in a model and scale of balanced differentiation and integration. The Journal Of Psychology, 132, 95-105.
 • Jones, E. E., & V. Harris, A. (1967). The attribution of attitudes. Journal of Experimental Social Psychology, 3, 1-24.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). The autonomous-relational self: a new synthesis. European Psychologist, 1, 180-186.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında İnsan Ve Aile. İstanbul: Yapı-Kredi Yayınları.
 • Kahneman, D., & Miller, D. T. (1986). Norm theory: comparing reality to its alternatives. Psychological Review, 43, 136-153.
 • Leyens, J. P., Corneille, V. Y., & Yzerbyt, V. (1996). The role of applicability in the emergence of the overattribution bias. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 219-229.
 • Livesley W. J., & Bromley, D. B. (1973). Person Perception In Childhood And Adolescences. London: John Wiley & Sons Ltd.
 • Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991) A collective fear of the collective: implications for selves and theories selves. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 568-579.
 • Markus, H. R., & Kitayama, S. (1994). The cultural construction of self and emotion: implications for social behavior. In: S. Kitayma & H. R. Markus (Ed.). Emotion And Culture: Empirical Studies Of Mutual Influence, 339- 351. Washington, DC: American Association Press.
 • Masuda, T., & Kitayama, S. (1996). Cultural specificity of correspondence bias. Paper presented at the international association of cross cultural psychology meeting, Montreal.
 • Miller, J. G. (1984). Culture and the development of everyday social explanation. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 961-978.
 • Miller, J. G. (1986). Early cross-cultural commonalities in social explanation. Developmental Psychology, 22, 514-520.
 • Miller, J. G. (1987). Cultural influences on the development of conceptual differentiation in person description. British Journal of Developmental Psychology, 5, 309-319.
 • Miller, K. F. (1989). Measurement as a tool for though: the role of measuring procedures in children’s understanding of quantitative invariance. Developmental Psychology, 25, 589-600.
 • Miller P. H., & Aloise, P. A. (1989). Young children’s understanding of the psychological cause of behavior: a review. Child Development, 60, 257-285.
 • Morris, M. V., & Peng, K. (1994). Culture and cause: American and Chinese attributions for social and physical events. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 949-971.
 • Peevers, B. H., & Secord, P. F. (1973). Developmental change in attribution of descriptive concepts to person. Journal of Personality and Social Psychology, 27, 120-128.
 • Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings: distortions in the attribution process. In: L. Berkowitz (Ed.), Advantages in Experimental Social Psychology, 173-220. New York: Academic Press.
 • Ross, L, Amabile, T. M., & Steinmetz, J. L. (1977). Social roles, social control and biases in social perception process. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 484-495.
 • Sabini, J., Siepman, M., & Stein, J. (2001). The really fundamental attribution error in social psychology. Psychological Inquiry, 12, 1-15.
 • Sabini, J., & Silver, M. (1983). The really fundamental attribution error and naive understanding of the Miligram obedience experiments. Journal For The Theory Of Social Behavior, 13, 147-152.
 • Shwader, R. A., & Bourne, L. (1984). Does concept of the person vary cross-culturally? In: R. A. Shwader & R. A. Levine (Ed.), Culture Theory: Essays On Mind, Self And Emotion, 158-199. New York: Cambridge University Press.
 • Stipek, D. J., & Maciver, D. (1989). Developmental change in children’s assessment of intellectual competence. Child Development, 60, 521-538.
 • Trope, Y. (1986). Identifications and inferential processes in dispositional attribution. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 239-257.
 • Webster, D. M. (1993). Motivated augmentation and reduction of the overattribution error. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 261-271.
 • Winter, L., Cunniff, C., & Uleman, J. S. (1985). How automatics are social judgments? Journal of Personality and Social Psychology, 49, 904-917.