Psikoloji Araştırma ve Uygulamalarında Ölçek/Teknik/Vaka/Yayın/Kavram Tanıtımı II: Bilim: Kökeni, Tanımı, Amacı ve Sınırları Üzerine Düşünceler

___

 • Breakwell, G. M., & Hammond, S., Fife-Shaw, C. (Eds.) (1995). Research Methods in Psychology. London:Sage.
 • Crano, W. D., & Brewer, M. B. (1973). Principles of Research in Social Psychology. New York: McGraw-Hill.
 • Çelebi, N. (2004). Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları. (2. baskı) Ankara: Anı.
 • Habermas, J. (1998). Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine. Istanbul: Kabalcı.
 • Hovardaoğlu, S. (2000). Davranış Bilimleri için Araştırma Teknikleri. Ankara: VE -GA.
 • Keat, R., & Urry, J. (2001). Bilim Olarak Sosyal Teori. (2. Baskı) Çev. N. Çelebi. Ankara: İmge.
 • Kerlinger, F. N. (1973). Foundations of Behavioral Research. New York: Holt, Rinehart, Winston.
 • Meyers, S. L., & Grossen, N. E. (1978). Behavioral Research: Theory, Procedure, And Design. (2nd ed.) San Francisco: W. H. Freeman.
 • Moles, A. (2001). Belirsizliğin Bilimleri: İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epstemoloji. (2. Baskı) Çev. N. Bilgin. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Reichenbach, H. (2000). Bilimsel Felsefenin Doğuşu. (3. Baskı) Çev. C. Yıldırım. Ankara: Bilgi.
 • Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2001) Modern Psikoloji Tarihi. Çev. Y. Aslay. İstanbul: Kaknüs.
 • Sencer, M. (1989). Toplumbilimlerinde Yöntem. (3. baskI) İstanbul: Beta.
 • Yıldırım, C. (2000). Bilim Felsefesi. (7. Basım) İstanbul: Remzi