SÜMER-TÜRK DİLLERİNİN TARİHİ İLGİSİ VE TÜRK DİLİNİN YAŞI MESELESİ

Öz 1947-48 akademik yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde bir öğrenci iken, elime Sturtevant’ın A Hittite Glossary ve Supplement to A Hittite Glossary’sinin Münire B. Çelebi tarafından yapılan Türkçe tercümesi Eti Dili Sözlüğü (TDK Yayını) geçti. O sıralarda R. Rahmeti Arat’tan Eski Türkçe dersleri almakta idim.
Anahtar Kelimeler:

SÜMER, TÜRK, TARİH, TÜRKÇE

___

Besim Atalay, Abuşka Lugatı veya Çağatay Sözlüğü, Ankara 452.

Osman Nedim Tuna, Altay Dilleri Teorisi, İstanbul 1983.

K. Grönbech, Komanisches Wörterbuch, E. Munksgaard, Kopenhagen 1942.

Mecdud Mansuroğlu, Ahmet Fakih, Çarhname, İstanbul 1956.

Besim Atalay, Divanü Lügat-it-Türk Tercümesi, I-III, Ankara 1939-40.

Derleme Sözlüğü, I-XII, Ankara, 1969-82.

Eti Dili Sözlüğü, Sturtevant’tan Çeviren Münire Çelebi, İstanbul 1946.

A.Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1968.

___

APA Tuna, O . (1994). SÜMER-TÜRK DİLLERİNİN TARİHİ İLGİSİ VE TÜRK DİLİNİN YAŞI MESELESİ . Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten , 37 (1989) , 257-293 .