MOĞOLCA İLE TÜRKÇE İLİŞKİLERİ

Öz Türkoloji araştırmalarında Moğolca ve Mongolistiğin faydalı ve gerekli olup olmayacağı meselesi, Türkologlar arasında sık sık tartışma konusu olagelmiştir. Ben bu meseleyi birkaç defa merhum hocamız Reşid Rahmeti Arat’a da açmış, fakat bunun için zaman ayırarak uzun boylu konuşamadığımızdan, iş çözülemeden kalmıştı. 
Anahtar Kelimeler:

MOĞOLCA, TÜRKÇE

___

Arat, Reşid Rahmeti, Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki, Atabetü’l-Hakayık, İstanbul 1951. Ankara, TDK.

Kowalwskiy E., Dictionnaire Mongol-Russe-Français I,II,III, Kazan 1844, 1846, 1849.

Köprülü, Fuad, Hâce, Hvaca, İslam Ansiklopedisi V, İstanbul 1950.

___

APA Temi̇r, A . (1994). MOĞOLCA İLE TÜRKÇE İLİŞKİLERİ . Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten , 37 (1989) , 295-300 .