Bir Grup Adolesanda Sosyoekonomik Durum ve Şişmanlık Üzerine Bir Araştırma

AMAÇ: Bu çalışma, bir grup adolesanda sosyoekonomik durumun (SED) şişmanlık üzerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM: Çalışma, Ankara'da düşük (n=183) ve yüksek SED'da (n=187) bulunan iki okulda eğitim gören 1113 yaş arası 186 erkek, 184 kız toplam 370 adolesan üzerinde yürütülmüştür. Adolesanların antropometrik ölçümleri yapılmış, şişmanlık prevelansı saptanmış, ayrıca beslenme durumları değerlendirilerek, günlük bazı besinler ile enerji ve besin öğeleri alımları hesaplanmıştır. Elde edilen veriler düşük ve yüksek SED' da karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Yüksek SED' daki adolesanlarda vücut ağırlığı, BKİ, triseps, biseps, subskapular ve suprailaiak deri kıvrım kalınlıkları ve vücut yağ miktarı, düşük SED'a göre daha fazladır. Toplu olma ve şişmanlık prevelansları sırasıyla düşük SED'da %5,5 ve %2,2; yüksek SED' da %10,7 ve %6,4'tür. Toplu olma ve şişmanlık prevelansları yüksek SED' da daha fazladır (p< 0.05). Yüksek SED'daki adolesanlarda enerji, enerjinin protein ve yağlardan gelen yüzdeleri ile şekerli içecek tüketimi, düşük SED'daki adolesanlara göre daha fazla bulunmuştur. SONUÇ: Şekerli içecek tüketiminin yüksek olması ve diyetin bileşimi gibi nedenlerle yüksek SED'daki adolesanlarda şişmanlık daha yaygındır. Adolesanların SED dikkate alınarak beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmelerinin şişmanlığı önleyeceği düşünülmektedir

A Study on Socioeconomic Status and Obesity in a Group of Adolescents

AIM: The purpose of this study was to analyze the effect of socioeconomic status (SES) on obesity in a group of adolescents. METHOD: This study was performed Ankara with students of two schools with low SES (n:183) and high SES (n:187). The total of 370 adolescents, 11-13 years-old, joined to the study which was 186 boys and 184 girls. The anthropometric measurements and the prevalence of obesity were done on adolescents. Moreover, their nutritional statuses were assessed; daily energy and nutrient intakes were calculated. The data were evaluated as low and high SES. RESULTS: Weight, BMI, triceps, biceps, subscapular and suprailiac skinfold thickness, and percentage of fat mass were significantly higher in high SES than in low SES (p< 0.05). Prevalences of overweight and obesity were 5.5% and 2.2% for low SES; 10.7% and 6.4% for high SES, respectively. Overweight and obesity prevelance are higher in high SES than low SES (p< 0.05). Daily energy intake, percentage of energy from proteins and fats and consumption of sugar-sweetened beverages were higher in high SES than in low SES. CONCLUSION: Obesity in adolescents with high SES is more common due to high consumption of sugarsweetened beverages and diet composition. To inform adolescents, regarding to their SES, about nutrition and physical activities would be preventive for obesity

Kaynakça

1 Shepherd AA. Nutrition through the life-span. Part 2: children, adolescents and adults. Br J Nurs. 2008; 17(21): 1332-1338.

2 Dietz WH. Overweight in childhood and adolescence. N Eng J Med. 2004; 350: 855- 857.

3 Lobstein T, Baur L, Uauy R. Obesity in children and young people: A crisis in public health. Obes Rev. 2004; 5: 4-85.

4 Özdemir O, Erçevik E, Çalışkan D. Farklı sosyoekonomik düzeye sahip iki ilköğretim okulunda öğrencilerin büyümelerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2005; 58: 23-29.

5 Yabancı N, Şimşek I, İstanbulluoğlu H, Bakır B. Ankara’da bir anaokulunda şişmanlık prevelansı ve etkileyen etmenler. TAF Prev Med Bull. 2009; 8(5): 397-404.

6 Berenson GS. Obesity – a critical issue in preventive cardiology: the Bogalusa Heart Study. Prev Cardiol. 2005; 8: 234-241.

7 Isaacs SL, Schroeder SA. Class - the ignored determinant of the nation's health. N Engl J Med. 2004; 351: 1137-1142.

8 Janssen I, Boyce WF, Simpson K, Pickett W. Influence of individual-and area-level measures of socioeconomic status on obesity, unhealthy eating, and physical inactivity in Canadian adolescents. Am J Clin Nutr. 2006; 83: 139-145.

9 Lee RD, Nieman DC. Anthropometry. Eds.: Lee RD, Nieman DC. In: Nutritional Assssment. 3 rd edition. New York: McGraw-Hill Companies; 2003, p. 164-169.

10 World Health Organization (WHO). 2007. Growth Reference Data for 5-19 years. WHO Reference_2007,_http://www.who.int/growthref/ who2007_bmi_for_age/en/index.html. [Erişim Tarihi: 10.02.2009].

11 Pekcan G. Beslenme Durumunun Saptanması. Eds.: Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, et al. In: Diyet El Kitabı. 5. baskı, Ankara. Hatiboğlu Yayınevi, 2008, p. 69-77.

12 Durnin JVGA, Rahaman MM. The assessment of the amount of fat in the human body from measurements of skinfold thickness. Br J Nutr. 1967; 21: 681-689.

13 Rakıcıoğlu N, Tek N, Ayaz A, Pekcan G. Yemek ve Besin Fotoğraf Katoloğu: Ölçü ve Miktarlar, Ankara, 2006.

14 BeBİS 4 Ebispro for Windows, Stuttgart, Germany; Turkish Version. İstanbul, 2004. Program uses data from Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 11.3 and USDA 15.

15 Sıhdu S, Kaur N, Kaur R. Overweight and obesity in affluent school children of Punjab. Ann Hum Biol. 2006; 33(2): 255-259.

16 Karayiannis D, Yannakoulia M, Terzidou M, Sidossis LS, Kokkevi A. Prevalence of overweight and obesity in Greek school-aged children and adolescents. Eur J Clin Nutr. 2003; 57: 1189-1192.

17 Adjemian D, Bustos P, Amigo H. Socioeconomic level and nutritional status: a study in schoolchildren. Arch Latinoam Nutr. 2007; 57(2): 125-129.

18 Bhardwaj S, Misra A, Khurana L, Gulati S, Shah P, Vikram NK. Childhood obesity in Asian Indians: a burgeoning cause of insulin resistance, diabetes and sub-clinical

Kaynak Göster

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
  • ISSN: 1303-734X
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2002

21.5b23.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Relationship between Physical Activity and Back Extensor Muscles’ Endurance to The Risk of Low-Back Pain in School-Aged Adolescents

Olubusola E JOHNSON, Chidozie E. MBADA, Oyinade B. AGBEJA, Adebimpe O OBEMBE, Taofeek O AWOTİDEBE, Adaobi M. OKONJİ

Prediyaliz Hasta Grubunda Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Farklı mıdır?

ÖZLEM BULANTEKİN DÜZALAN, Serap DEMİR

Bir Grup Adolesanda Sosyoekonomik Durum ve Şişmanlık Üzerine Bir Araştırma

NURCAN YABANCI AYHAN, IŞIL ŞİMŞEK

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Permin ERGÜN, Gülengül N. KÖKEN, Emine COŞAR, Figen K ŞAHİN, Dağıstan Tolga ARIÖZ, Mehmet YILMAZER

Sağlık Çalışanlarında Görülen Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

Metin HASDE, Recai OĞUR

Enterohemorajik Escherichia coli (EHEC)

Abdullah KILIÇ

Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki

Elvan Emine ATA, Şenay AKPINAR, MERAL KELLECİ

Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması-Aydın

E Didem Evci KİRAZ, FATMA DEMİRKIRAN, Sakine MEMİŞ, Filiz ERGİN, Mete ÖNDE, Mehmet Ali BİLGEN, Erdal BEŞER

Noise Level of Hospital Environment

SUPHİ VEHİD, ETHEM ERGİNÖZ, Eray YURTSEVEN, Ender ÇETİN, SERDAR SELÇUK KÖKSAL, Ayşe KAYPMAZ

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Gençlerin Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi

Evin KIRMIZITOPRAK, ZEYNEP ŞİMŞEK