Kamusal Alanda Sanatın Dijitalleşmesi ve Mekân Algısı

Kamusal alan, toplumun yoğun olarak vakit geçirdiği, günlük yaşam sürdürdüğü ortak bir alandır. Bu alanlarda sanatçıların interaktif olarak etkinliklerini sürdürdüğü alanlarından biri olmuştur. 21. Yüzyılla değişen dünya ve ilerleyen teknolojinin getirdiği değişimin gündelik yaşama ve Sanat-sanatçı izleyici ve mekân algıları da dönemin koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Sanatta dijitalleşme dönemine ek olarak 2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, sosyal yaşamda olduğu kadar sanatsal üretiminin sergileme sürecini değiştirdiğini söyleyebiliriz. Kamusal alan ile ilgili tanımlarda yer alan “herkese açık erişebilir olmak” ilkesine zıt bir biçimde birçok ülkede kamusal alanlara erişim yasaklanmak zorunda kalmıştır. Pandeminin Türkiye'de varlığını göstermesi ile beraber özellikle karantina süresinde galeri ve müzelerin de kapalı olduğu bu aralıkta sadece çevrimiçi birtakım etkinlikler meydana gelebilmiştir. Günümüz teknolojisine bağlı olarak gelişen iletişim araçlarıyla birlikte yeni iletişim olanakları ve alanları doğmuştur. Teknolojideki bu gelişmeler sonucunda insanların birbiriyle fikirlerini paylaşabileceği daha özgür olabildikleri bir sanat alanı olmuştur. Ve bu da sanatta mekân algısını değiştirmiştir. Bu çalışmada, yeni medya araçlarının sanat üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Pandemi süresince sanatçıların medyayı kullanarak sanatlarını icra ettiği etkin bir alan olmuştur. Kamusal alanda mekân algısının değiştiğini ve daha da ileri dönemlerde dijitalleşmenin etkin olacağı ortaya konulmuştur.

___

 • Akkar Ercan, M. (2007). Public spaces of post‐industrial cities and their changing roles. METU Journal of Faculty of Architecture, 24(1), 115‐137.
 • Başar, Ç. T. (2021). Pandeminin gölgesinde sanat‐sanatçı‐izleyici. Yedi, (25), 51‐67.
 • Akin, L., & Gözel, M. G. (2020). Understanding dynamics of pandemics. Turkish journal of medical sciences, 50(9), 515‐519.
 • Akçadoğan, Irmak İ. (2006). Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam. Epsilon Yayıncılık: İstanbul.
 • Ersöz Karakulakoğlu, S. ve Demir Askeroğlu, E. (2018). Dijitalleşmenin etkisinde dönüşen sanat ve kuşaklar üzerine bir çalışma. İletişim kuram ve araştırma Dergisİ 47, 409‐426. Erişim adresi: https://www.academia.edu/38834293/Dijitalleşmenin_Etkisinde_Dönüşen_Sanat_ve_Kuşaklar_Üzerine_Bir_Çalışma
 • Özel Sağlamtimur, Z. (2010). Dijital sanat. Pandemi eşiğinden sonra sanat, giderek dijitalleşen yeni bir sanat anlayışı. (2020, 20 Nisan). BMW.erişim tarihi: 20.04.2020 Erişim adresi: https://www.bmw.com.tr/tr/topics/fascination‐bmw/bmw‐joyblog/ pandemi‐esigindensonra‐sanat.html
 • Görsel 1. Zeytinburnu'nda balkona çıkıp keman çalan kadın (istanbul, 2020) Erişim tarihi: 06.07.2021. https://www.bursahayat.com.tr/yasam/evde‐kalanlar‐icin‐balkonda‐keman‐resitali‐251582
 • Görsel2. 19 Mayıs’ın 101. Yılına Özel, Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi(2020) Erişim tarihi: 07.07.2020. https://besiktas.bel.tr/Sayfa/32674/19‐mayis‐in‐101‐yilina‐ozel‐besiktas‐cagdas‐dijital‐sergisi
 • Görsel3. Göbeklitepe Şanlıurfa sanal müze, erişim tarihi: 06.07.2020. https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/SANLIURFA‐GOBEKLITEPE‐ORENYERI/
 • Görsel4. Şanlıurfa il milli eğitim müdürlüğünde gerçekleşen pandemi sürecinde sanatla motivasyon sergisi(2021) erişim tarihi : 06.08.2020. http://www.yeniurfagazetesi.com/haber‐il‐ar‐ge‐den‐online‐resim‐sergisi‐50288.html
 • Görsel5. Nırantart art group, Third internatıonal online art exhıbıtıon nırantar 21tarihi: 06.08.2020. https://www.facebook.com/1886414245007532/posts/for‐3rd‐international‐online‐art‐exhibition‐ 2021/2778122669170014/
 • Görsel6.Göbeklitepe Şanlıurfa sanal müze(Şanlıurfa,2020) Erişim tarihi:06.09.2020. https://www.shutterstock.com/tr/image‐photo/gobeklitepe‐sanliurfa‐turkey‐21‐april‐2018‐1124677697

___

APA Kılıç, A. & Şener, N. (2022). Kamusal Alanda Sanatın Dijitalleşmesi ve Mekân Algısı . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 187-197 .