“554” Kolektif Fırın Heykel Çalışması

Fırın heykel 1990’ larda seramik sanatçılarının üzerinde düşünüp, çalıştığı bir kavram olmuştur. Büyük boyutlu olan ve dış mekanlarda gerçekleştirilen fırın heykeller, olduğu yerde pişirilen ve kendinin fırını olan seramik heykellerdir. Fırın heykel kavramı, yalnızca bir seramik heykel yapmayı değil pişirim aşamasının, izleyicilerle paylaşıldığı bir eylemi de kapsamaktadır. Seramik sanatçılarının büyük boyutlu seramik heykel yapma isteğinden, genelde sanatçının yalnız yaşadığı sanat nesnesinin üretim aşamalarını izleyicilerle paylaşma isteğine kadar birbirinden farklı birçok amaç, fırın heykel araştırmalarında yönlendirici olmuştur. Fırın heykel yapmak üzere yapılan araştırmalarda, binlerce yıllık seramik geleneğinin içinde yer alan, şekillendirme, pişirme yöntemleri ve genel seramik bilgisi rehber olmuştur. Fırın heykel kavramı ortak bir çalışmayı gerektiren, sadece sonuca değil sürece de sanat açısından yaklaşımı öneren bir nitelik taşır. Bu çalışmada Fırın heykellerin önemli bir özelliği olan kolektif çalışmanın ön plana çıkarıldığı deneysel bir uygulamaya yer verilmiştir.

___

Atakan, N. (2008). Sanatta Alternatif Arayışlar: Birinci basım. Karakalem Kitabevi Basım Yayın. İzmir.

Gault, R. (1998). Paperclay For Ceramic Sculptures: Clear Light Books. Seattle WA.

Bahtsetzis, S. (2007). “Kamuyu Sınamak: Yunanistan!da Yeni Kamusal Sanat‐ Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları ”: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 193 Santral İstanbul 001, İstanbul.

Köseler, T. (2010). Fırın Heykeller ve Bir Fırın Heykel Uygulaması, Sanatta Yeterlik Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

Url‐1: http://www.ninahole.com/kiln sculptures.htm, Erişim Tarihi: 9.11.2009

Url‐2 : http://www.tombarnett.net/ urbanjunugle.html, Erişim Tarihi: 12.02.2010

___

APA Köseler, A. T. & Çizer, S. (2022). “554” Kolektif Fırın Heykel Çalışması . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 35-43 .