Cosplay ve Kostüm Tasarımı: Durga

Kostüm, sıradan elbiselerin aksine bir hikâye anlatmaktadır. Kostüm tasarımı, belirli ilkeler doğrultusunda tasarım kavramlarının formüle edilerek yorumlandığı ve üç boyutlu ürün haline dönüştürüldüğü kostüm oluşturma sürecini kapsayan bir araştırmadır. Cosplay kelimesi İngilizce “costume” kostüm ve “play” oyun kelimelerinin birleşimi olarak türetilmiştir. Cosplay etkinliklerine anime, manga, film, mit, oyun ya da animasyon karakterlerinin görünümüne ve kimliğine bürünmek isteyen kişilerin uygun kostümler giyerek katıldığı görülmektedir. Çalışmanın amacı; tasarım süreci aşamalarına göre kostüm & cosplay tasarımına örnek oluşturabilecek bir çalışma ortaya koymaktır. Çalışmada eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Tasarım süreci; araştırma, persona ve senaryo oluşturma, persona ve senaryodaki problemlerin doğrultusunda tasarım fikirleri önerme başlıkları altında üç aşamalı olarak planlanmıştır. Kostüm & cosplay tasarım süreci aşamaları uygulanarak hazırlanan kostüm asamblaj uygulaması yapılarak üç boyutlu ürün haline dönüştürülmüştür.

___

Aksoy, N. (2003). Eylem araştırması: Eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılacak bir yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 9(4), 474-489. :477

Artaç, B. Y., & Ağaç, S. (2016) Yapısal Çözümleme Yöntemiyle Animasyon Karakter Analizi ve Kostüm Tasarımı. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 2(2), 295-310. :297

Dönmez, D. & Emir, C. (2019) Sanskrit Yoga ve Vedanta Sözlüğü. İstanbul: Okyanus Yayıncılık. :102

Efe, Y. (2019). Türkiye'de Bir Altkültür Olarak Anime ve Manga Hayranlığı. Ankara Ünı̇versı̇tesı̇, Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, Radyo Televı̇zyon Sı̇nema Anabı̇lı̇m Dalı, Ankara. :109

Ertürk, N. (2011). Moda kavramı, moda kuramları ve güncel moda eğilimi çalışmaları. Art-e Sanat Dergisi, 4(7), 1-32. s.3

Evans, K. L. (2018-2019) Durga and Kali. Faith and Culture across History, volume 1.

Karakaya, B., & Öztürmen, M. E. (2019). Porselen Bibloda Kolaj Ve Asamblaj. :24

Kaya, K. (1997). Hint mitolojisi sözlüğü. İmge Kitabevi. :11,74,77,78,119,120

Koca, E., & Koç, F., & Kaya, Ö. (2011). Kostüm Tasarımcılarının Tasarım Sürecinde Karşılaştıkları Problemler Özet. E-Journal Of New World Sciences Academy, 6(2), 2c0034. :55

Kuzu, A. (2005). Oluşturmacılığa dayalı çevrimiçi destekli öğretim: Bir eylem araştırması. :30

Obut, E. (2018). Hazır Giyim İşletmelerinde Parça Boyama Hataları ve Hatalı Ürünlerin Yeniden Kullanımında Farklı Tasarım Uygulamaları, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara. S.48-49

Örnek, U. G. T. B., Özkan, Ö. Ü. N., & Paralı, A. G. D. A. Journal Social Research and Behavioral Sciences Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi. :6

Özfiliz, T., & Tay, L. Türk Mitolojisinde Hayat Ağacı Ssembolizmi. :1

Sorger, R., & Udale, J. (2013). Moda tasarımının temelleri. İstanbul: Literatür Yayınları. :24,58,59,61

Şener, T., & Dündar, N. (2018). Tiyatro İçin Kostüm Tasarım Sürecinin Analizi. :62

Un, F. H. (2011). Karşılaştırmalı Hint ve Yunan Mitolojisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. :1,6

http 1 https://hindistandanbildiriyorum.wordpress.com/2016/10/11/navratri/

http 2 https://g-switch.org/tr/hindistan/when-is-navaratri-1539431/

https://sozluk.gov.tr/ Moda tanımı (22.12.20)

https://sozluk.gov.tr/ Mit tanımı (22.12.20)

https://sozluk.gov.tr/ Mitoloji tanımı (22.12.20)

___

APA Ağaç, S. & Demirağlı, Y. (2021). Cosplay ve Kostüm Tasarımı: Durga . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 122-137 .