Muzaffer Arkan’ın Kaleminden Müzikolog Gazimihal

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalının eski hocalarından olan Prof. Muzaffer Arkan birçok farklı alanda eserler sunmuştur. Müzik eğitimcisi kimliğinin yanı sıra, iyi bir koro şefi olan Arkan, aynı zamanda kaleme almış olduğu yazılarıyla da akademik camiaya faydaları dokunmuş bir bilim/sanat insanıdır. Arkan yaşamının her döneminde ulusal müziksel kalkınmamıza hizmet etmiş olup, 2006 yılında hayata gözlerini yummuştur. Ankara ve Niğde gibi vilayetlerde görev alan Muzaffer Arkan’ın, memleketi olan Konya ilinin müzikal kalkınması için kaleme aldığı makaleleri mevcuttur. Arkan’ın hocası olan müzikolog Mahmut Ragıp Gazimihal bey üç binden fazla makaleye sahiptir. Gazimihâl, ülkemizdeki müzik hareketi için önem taşıyan çalışmalar yapmıştır. Kısa bir süre Konya’da öğretmenlik yapan Gazimihal, Konya ile ilgili bir kitap ve çok sayıda makale kaleme almıştır. Konya’da yaptığı derleme çalışmaları sırasında, Konya müzik yaşantısını yerinde tespit etmiştir. Bu tecrübelerini 1943, 1947 ve 1948 yılında yayınladığı makalelerinde aktarmıştır. Bu çalışma kapsamında Muzaffer Arkan, 1947 yılında Ekekon gazetesinde hocası olan Mahmut Ragıp Gazimihal beyi ve fikirlerini aktardığı üç adet makalesi bilim camiasına tanıtılmıştır. Arkan makalelerinde Gazimihal’in müzik eğitimci rolünü, aldığı görevleri, opera sanatının gelişimindeki gayretlerini, dönemin müzikal yaşantısına yönelik tespitlerini sergilemiştir. Çalışma ile makalelerde sunulan Arkan’a ait tespitler sergilenmiştir. Konya’nın Ekekon isimli yerel bir gazetesinde dönemin halkına kazandırılmaya çalışılan müzik kültürü çabası sergilenmiştir. Gazimihal gibi öncü bir ismin, hemşehrilerine tanıtılması ve fikirlerinin aktarılması yoluyla klasik batı müziğinin toplumsal hafızada içselleştirilme çabası sergilenmiştir.

___

Ankaraçoksesli. (2020, 10 2). Ankaracoksesli korosu sitesi. Ankaraçoksesli: http://ankaracoksesli.org/listing/muzaffer-arkan-kizlar-korosu/ adresinden alındı

Arkan, M. (1947b, Kasım 12). Değerli Bir Müzisyenimiz. Ekekon Gazetesi, s. 3-4.

Arkan, M. (1947a, Kasım 10). Değerli Bir Müzisyenimiz. Ekekon Gazetesi, s. 3-4.

Arkan, M. (1947c, Aralık 31). Büyük Müzikolog Mahmut Ragıp Gazimihal'in Hatıralarından. Ekekon Gazetesi, s. 3-4.

Gazimihal, M. (1947). Konya'da Musiki. Ankara: Halkevi Yay.

___

APA Vural, T. & Sarıkaya, O. (2021). Muzaffer Arkan’ın Kaleminden Müzikolog Gazimihal . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 212-219 .