Anselm Kiefer’in Ateş İmgesi: Shulamith, Margarete ve Quaternity

Sanatın serüveni mağara duvarına çizilen imgelerle başlar. Mağaranın derinliklerinde karanlığı ateş ile aydınlatan insan, aynı ateşi binlerce yıl sonra yaptığı resimlere aktararak bu defa farklı anlamlarla boyamıştır. Bilginin, yaratımın ve uygarlığın sembolü olan “ateş” bugün, savaşın ve yıkımın göstergesi haline gelmiştir. Her iki anlamda da ateş imgesine, 1945 doğumlu sanatçı Anselm Kiefer’in yapıtlarında sıklıkla rastlanmaktadır. Çünkü Kiefer, köklü ve aynı zamanda utanç duyulan bir geçmişe sahip olan Almanya’nın çocuklarından biridir. Ülkenin bu düalist yapısı Kiefer’in yapıtlarında da kendini göstermektedir. Sanatçı imgelerle konuşur ve bu imgeler kendine özgü bir dil yaratır. Sanatçının resimlerini anlamak için bu imge dilini çözümlemek önemlidir. Bu bağlamda Kiefer’in resimlerinde kullandığı imgeler araştırılmakta ve nihayet Shulamith, Margarete ve Quaternity yapıtları üzerinde durularak, bu çalışmanın da odak noktasını oluşturan ateş imgesinin izi sürülmektedir.

___

Anselm, K. (2007, Mayıs). C. Carillo tarafından gerçekleştirilen röportaj. Interview with Anselm Kiefer: “Expectations are Always Unfulfilled”. The Art Newspaper. https://bit.ly/3GlLkV8 Erişim Tarihi: 20.10.2021

Anselm, K. (2019, Eylül). E. Cue tarafından gerçekleştirilen röportaj. Interview with Anselm Kiefer, https://bit.ly/3pmOmT9 Erişim Tarihi: 20.10.2021

Arasse, D. (2014). Anselm Kiefer. The United Kindom: Thames &Hudson

Benjamin, W. (2014). Pasajlar. (Çev. Ahmet Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Weikop, C. (2016). Heroic Symbols Paintings: Lost and Found, Christian Weikop'ta (ed.), In Focus: Heroic Symbols 1969, Anselm Kiefer, Tate Research Publication, https://bit.ly/3GHk7N2 , Erişim Tarihi: 25.10.2021

Holokost. (2021, Ekim). Vikipedi. Özgün Ansiklopedi. https://bit.ly/2ZhQSzg Erişim Tarihi: 22.10.2021

Hopkins, D. (2018). Modern Sanattan Sonra 1945-2017. (Çev. Firdevs C. Erdoğan). İstanbul: Hayalperest Yayınevi

Kiefer, A. (2014, Eylül). J. Wullschlager tarafından gerçekleştirilen röportaj. Interview with Anselm Kiefer, ahead of his Royal Academy Show. Financial Times. https://on.ft.com/3pEATq9 Erişim Tarihi: 25.10.2021

Kiefer, A. (2018). Richard Calvocoressi tarafından gerçekleştirilen röportaj. Uraeus. https://bit.ly/2ZrWNSf Erişim Tarihi: 24.10.2021

Krausse, A. C. (2005). Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü. (Çev. Dilek Zaptçıoğlu). Almanya: Literatür

Lynton, N. (2004). Modern Sanatın Öyküsü. (Çev. Cevat Çapan, Sadi Öziş). İstanbul: Remzi Kitabevi

Menora. (2021, Şubat) Vikipedi. Özgün Ansiklopedi. https://bit.ly/2ZBakak Erişim Tarihi: 22.10.2021

Rosenthal, M. (1987). Anselm Kiefer. Philadelphia: Art Institute of Chicago. https://mo.ma/31dSpHk Erişim Tarihi: 26.10.2021

___

APA Doğan Özcan, Ç. (2021). Anselm Kiefer’in Ateş İmgesi: Shulamith, Margarete ve Quaternity . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 53-61 .