21. Yüzyılda İnovatif Giysi Tasarımları: Hareketli Bilgilendirme Tasarımı Uygulama Çalışması

21. yüzyıl teknolojileriyle birlikte bilgisayar, ışık, ses, akıllı tekstiller, internet, iletişim, dijital birçok unsur moda tasarımcılarının ve markalarının işlerinde tek başına ya da birlikte yer alarak, tasarımcıya ve markalara yeni ve özgün ürün ortaya koymanın yolunu açmıştır. Günümüzde QR kod, sergi, müze alanları, yer ve mekân bilgilendirmeleri, giysi tasarımları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Tasarım üzerine konumlandırılan QR kod birçok duyu organına hitap edebilecek şekilde bilgilendirme sunulabilmektedir. Çalışmada, 21. yüzyıl teknolojilerini moda tasarım ürünlerinde kullanan tasarımcı ve markaların işleri, bilgilendirme tasarımı ve QR kod uygulamaları incelenmiş, teknoloji transfer giysi uygulaması olarak tişört üzerine “Covid 19” temalı hareketli bilgilendirme tasarımı gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma deseni ve deneysel yöntemden yararlanılan çalışmanın “Covid 19” temasında sosyal farkındalık oluşturarak, genç tasarımcılara ve disiplinler arası ar-ge çalışmalarına inovasyonlara dayalı yeni bakış açıları geliştirmeleri yönünde farkındalık kazandıracağı düşünülmektedir.

___

Çınar, P. (2013). 21. Yüzyılda Yeni Teknolojilerin Etkisinde Gelişen Moda Endüstrisi. Bilge Kağan 2. Uluslararası Bilim Kongresi. İspanya: 88-95. file:///C:/Users/HP/Downloads/bilge2019_02%20(1).pdf (Erişim tarihi: 03 Nisan 2021) Geyik, N. (2019). Moda Endüstrisinin Giyilebilir Teknoloji Tasarımları. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 50-65.

Gürcüm, B.H.; Bulat, F. (2016). Tekstil Tasarımında İnovatif Bir Yaratım Aracı Olarak Lazer Kesim. İdil Dil ve sanat Dergisi, cilt 6, sayı 28, 107-130.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Nadasbaş, S.E. (2020). Bilişsel Bilişim Teknolojilerinin Moda Endüstrisinde Kullanımı. Journal of Social and Humanities Sciences Research, ISSN: 2459-1149, 195-213.

Ovacı, C. (2017). Endüstri 4.0 Çağında Açık İnovasyon. Maliye Finans Yazıları, Özel Sayı, 113-132.

Ovacı, C. (2017). Endüstri 4.0 Çağında Açık İnovasyon. Maliye Finans Yazıları, Özel Sayı, 113-132.

Özkendirci, B. (2018). Bilimsel Çalışmaların Geleceğin Giysi Tasarımına Olası Etkileri. Inonu Univercity Journal of Art and Design, ISSN:1309-9876, 67-82.

Topaklı, A. (2019). Bilgilendirme Tasarımında Yeni Uygulama: Eşrefoğlu Camii Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 9 (20), 39-53. DOI: 10.16950/iujad.473040.

Yıldırım A.; Şimşek H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

http 1. https://www.paulinevandongen.nl/portfolio/wearable-solar-dress/ (Erişim Tarihi: 07.04.2021)

http 2. https://www.youtube.com/watch?v=PMUl2bDQbfc (Erişim Tarihi: 16.04.2021)

http 3. https://vogue.com.tr/defile/iris-van-herpen-2021-ilkbaharyaz-couture (Erişim tarihi: 03.04.2021).

http 4. https://vogue.com.tr/haber/balenciaganin-usb-baglanti-noktali-sneakerlari (Erişim tarihi: 03.04.2021).

http 5. https://www.glamour.com/story/6-jawdroppingly-beautiful-alex?mbid=styletipsn (Erişim Tarihi: 08.04.2021

http 6. https://www.temassizonlinemenu.com/qr-code.html (Erişim Tarihi: 01.05.2021)

http 7. https://www.youtube.com/watch?v=7OCyfV_k2_g Ekran görüntüsü (Erişim Tarhi: 01.05.2021).

http 8. https://webrazzi.com/2012/01/31/10-yaratici-qr-kod/ (Erişim Tarihi: 01.05.2021)

___

APA Çınar, P. & Topaklı, A. (2021). 21. Yüzyılda İnovatif Giysi Tasarımları: Hareketli Bilgilendirme Tasarımı Uygulama Çalışması . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 22-32 .