Latin Harfli Kırgızca Nutuk-Kyep Adlı Eser Üzerine

Bu çalışma, Baktıgül Kalambekova tarafından 2001 yılında Kırgızca olarak yayımlanan Nutuk-Kyep adlı eser üzerinedir. Dikkat çeken husus ise çalışmanın Latin harfli olarak hazırlanmasıdır. Temelde eserin Kırgızcaya aktarımında iki biçimi bulunmaktadır. Bunlar hem Latin hem de Kiril harflidir. Yani eser tek dilde olup iki farklı ciltte farklı alfabelerde yayımlanmıştır. Özellikle Latin harfli Kırgızca basımında birtakım sorunlar tespit edilmiştir. Bu sorunlar, Nutuk’ta geçen ilgili cümleler üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır. Temel alınan Latin harfli Kırgızca metin ile Kiril harfli Kırgızca metin karşılaştırılacak ve kimi kelimelerdeki farklılıklar ile alfabedeki aktarım farklılıkları üzerinde durulacaktır.

ON THE KYRGYZ TEXT ENTITLED AS “NUTUK-KYEP" WITH LATIN ALPHABET

This work is about Nutuk-Kyep published in 2001 in Kyrgyz language by Baktıgül Kalambekova. The noteworthy feature of the work is that it is prepared with the Latin alphabet. Basically, there are two forms of the work in transcription to Kyrgyz language. These are both Latin and Cyrillic. In other words, the work has a single language but published in different alphabets in two different volumes. Some problems were especially determined in the publication of Kyrgyz language with Latin alphabet. These problems will be tried to be explained through the related sentences in Nutuk. The texts of Kyrgyz language with Latin and Cyrillic alphabets will be compared and differences in some words and transcription differences in the alphabet will be scrutinized.

Kaynakça

Abdiyev, Taalay ve Çolponkulova, Gülzat (2006). “Nutuk-Kep Kitebindegi Kotoruu Ikmaları”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 15, ss. 301-309.

Atatürk, Gazi Mustafa Kemal (2001). Nutuk-Kep. (Baktıgül Kalambekova, Haz.) Ankara: Tışkı İşter Ministrligi.

Atatürk, Gazi Mustafa Kyemal (2001). Nutuk-Kyep. (Baktıgül Kalambekova, Haz.) Ankara: Tışkı İştyer Ministirligi.

Kırgız Respublikasının Uluttuk İlimder Akademiyası (2011). Kırgız Tilinin Sözdügü II. Bişkek: Avrasya Press.

Türk Dil Kurumu (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Kaynak Göster