Bilge Karasu’nun “Ada” Hikâyesinde Arayış

Bilge Karasu, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı'nda yer alan “Ada” hikâyesinde keşişlerin iman sorgulamasını ve bu eksende gerçeği arayışlarını işler. Kitabın ilk hikâyesi olan "Ada"da Bizans İmparatorluğunda Resimkırıcılık/İkonaklazm (ikona düşmanlığı) hareketinin etrafında eski ve yeni arasında bocalayarak kendini tanımaya çalışan genç bir papaz olan Andronikos'un inanç sorgulamaları verilir. Andronikos eski ile yeni arasında resimkırıcılığı kabul etmek veya reddetmek konusunda kendisini sorgular ve adaya çekilir. Hikâyede mekânın ada olması da anlamlıdır. Çünkü ada, kişinin kendini keşfetmesinde sınırlayıcı ve dar bir mekân olarak kişinin kendine yönelişini sağlayabilecek bir mekândır. Andronikos da adada kendini keşfetmenin peşindedir. Hikâyede inanç sorgulaması, kendilik sorgulamasıyla birleşir. Andronikos aslında Tanrı’ya olan inancını sorgularken kendini keşfeder. Bu ise toplumsal alandan soyutlanma, yalnızlaşma ve içe dönüşle gerçekleşir.

“THE SEARCHING” IN BILGE KARASU’S “ISLAND”

“Island”, a story in A Long Day’s Evening, Bilge Karasu processes the monks' questioning of faith and searching for truth on this axis. In “Island” around the movement of iconoclasm, Andronikos, a young priest who tries to get to know himself by faltering between the old and the new, is questioned on faith. Andronikos questions himself about accepting or refusing picture breaks between the old and the new and retires to the island. It is also meaningful in the story that the place is an island. Because the island, as a limiting and narrow space in one's self-discovery, is a space that can provide one's own orientation. Andronikos seeks to discover himself on the island. In the story, the questioning of faith is combined with the questioning of self. Andronikos discovers self while questioning of God. This is achieved through isolation from social sphere, loneliness and return to inside

Kaynakça

Karasu, Bilge (2014). Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı. (12. baskı). İstanbul: Metis.

May, Rollo (2014a). Kendini Arayan İnsan. (7. baskı). İstanbul: Okuyan Us.

May, Rollo. (2014b). Varoluşun Keşfi. (3. baskı), İstanbul: Okuyan Us.

Nietzche, Friedrich (2016). Ecce Homo Kişi Nasıl Kendi Olur. İstanbul: Say Yayınları.

Tillich, Paul (2014). Olmak Cesareti. İstanbul: Okuyan Us.

Kaynak Göster