Limited şirketlerde hisse devrinin ticaret siciline tescilinin sosyal sigortalar açısından zorunluluğu

Kaynakça

Arkan, S., Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2008.

Ayhan, R., Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2007.

Çamoğlu, E., Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 2007.

Doğanay, İsmail, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Cilt: 1, Ankara 1990.

Dönmez, B., “Ticaret Şirketlerin Sosyal Sigorta Primlerinden Dolayı Sorumluluğu” (Tez Projesi Yayımlanmamış) 2010.

Elmastaşı, İ., “ Limited Şirketlerde Tescil İşlemi ve Yasal Önemi”, Makale, http:// www.muhasebenet.net (01.06.2013).

Güzel/Okur/Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul 2009.

Karayalçın, Y., Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, “Hukuki Mütalaalar”, Ankara 1997.

Kızılot, Ş., “Anonim ve Limited Şirket Hissesi Devrinde İnce Noktalar”, Makale, Yaklaşım, Ekim 2010.

Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 2005.

Kaynak Göster