İkinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Alanında Gelişmeler ve Öneriler

Türk hukuk sistemine 2012 yılında dâhil olan arabuluculuk kavramı, dava şartı arabuluculukla 2017 yılında karşılaştı. Geçen iki yıl sadece dava şartı niteliğinde bir milyonun üzerinde arabuluculuk görevlendirmesi yapıldı. Bu süreçte gerçekleştirilen arabuluculuk faaliyetlerinde, sistemin işleyişine ilişkin olumlu-olumsuz tespitler yapabilmek mümkün oldu. Halen arabuluculuk konusunda mevzuatı yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmada, oluşturulacak yeni sistemde gözden geçirilmesinde yarar gördüğümüz kavramlara ve oluşturulmasının sisteme katkı sağlayacağını düşündüğümüz yeni yapılara yer vereceğiz.

Developments and Recommendation About Mediation in the Second Year

Mediation began in Turkey in 2012. Mandatory mediation entered into force in Turkey in 2017. Over one million mediations done in the past two years. In this process, it was possible to determine the positive and negative aspects of mediation. It was seen that some concepts need to be renewed. It was understood that some concepts should be regulated by law. Therefore, two years of experience showed us the steps to be taken. This study aims to contribute to the new law study on mediation. Our proposed structure should take place in the new system to be established in Turkey reveals.

Kaynakça

Brouni, Brouni, A. (2018). Recent Developments in Mediation in Civil and Commercial Disputes in Italian Law. International Symposium on Enhancing Mediation. 6-7 December 2018. Ankara. 171-180.

Canbolat, T. (2018). İş Hukuku Bakımından Arabuluculuk, Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu. 6-7 Aralık 2018. Ankara. 95-110.

Ekmekçi, Ö., Özekes, M. ve Atalı, M. (2018). Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyarî ve Zorunlu Arabuluculuk. İstanbul 2018.

Erdoğan, E. ve Erzurumlu N. (2016). Hukuk Uyuşmazlıklarında Türkiye’nin Arabuluculuk Tecrübesi ve Zorunlu Arabuluculuk Taslağı. İstanbul 2016.

Goodman, A. (2004). Basic Skills for the New Arbitrator. Rockville. 2004.

Kaminskiene, N. (2018). Mediation in Lithuanian Law and Recent Developments of Family Mediation in Lithuania. İnternational Symposium on Enhancing Mediation. 6-7 December 2018. Ankara. 23-32.

Özbek, M. S. (2009) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara.

Pekcanıtez, H., Atalay, O. ve Özekes, M. (2013). Medeni Usul Hukuku. Ankara.

Petersone, Z. (2018). Mediation in Latvia and Peculiarities of Mediation in Labour Disputes. International Symposium on Enhancing Mediation. 6-7 December 2018. Ankara. 79-94.

Tanrıver, S. (2011). Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, Makalelerim II (2006-2010). Ankara. 3-31.

Türkiye Arabuluculuk Etik Kuralları. [www.adb.adalet.gov.tr/ Sayfalar/ Teskilat/ mevzuat/ etik_kurallar.html/ www.wipo.int/amc /en/center/faq/general.html].

Kaynak Göster