Konya ilinde darılar ve kuşyeminde yaprakbiti populasyon gelişimi

1995-1996 yıllannda yürütülen bu çalışmada Konya ilinde yetiştirilen danlar ve kuşyeminde yaprakbiti populasyon gelişimi izlenmiştir. Sonuçta, darılarda Rhopalosiphum maidis (Fitch) (Hom : Aphididae), kuşyeminde (Phalarts canartensis L.) ise Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Horn : Aphididae) baskın yaprakbiti türü olarak belirlenmiştir. Danlardan cindan [Seteria italica (L.) P.B.l üzerinde hiç bir yaprakbiti türü populasyon oluşturmamış, sudanotunda [Sorghum sudanense (Piper) Stapfl ise çok düşük bir JR. maidis populasyonu gözlenmiştir. Beyazdan hariç diğer Sorghum vulgare Pers. (= Sorghum bicolor (L.)] çeşit ve populasyonlan ise R. maidis 'e karşı çok hassas bulunmuşlardır.

Population development of aphids on sorghum spp.,Seteria italica (L.) P.M and phalaris canariensis L.

In this study carried out during 1995-1996, population development f aphids on Sorghum spp., Seteria italica (L.) P.B. and Phalaris canariensis L.was observed. Rhopalosiphum maidis (Fitch) (Hom : Aphididae) and Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hom : Aphididae) were dominant aphid species on Sorghum spp. and P. canariensis , respectively. None aphid population on S. italica and a low level population of JR. maidis on sudangrass [Sorghum sudanense (Piper) Stapf] were determined. Except white colour sorghum, all varieties and populations of Sorghum vulgare Pers. [= Sorghum bicolor (L.)] examined were very susceptible against JR. maidis.

Kaynakça

Auclair, J.L., 1989. Host plant resistance. in : A. K. Minks and P. Harrewijn (Editör). Aphids, their biology, natural enemies and control. Volume C. Elsevier. 225-254.

Cartier, J.J. ve Painter, R. H., 1956. Differentlal reactions of two blotypes of the corn leaf aphid to resistant and susceptlble varletles, hybrids and selections of sorghums. Jour. Econ. Ent, 49 : 498-508.

Dreyer, D.L., Reese, J. C. ve Jones, K. C, 1981. Aphid feeding deterrents in sorghum : bioassay, isolatlon and characterization. Jour. Chem. Ecol., 7 : 273-284.

Dreyer, D. L. ve Campbell. B., 1984. Association of the degree of methylation of inter-cullular pectin wlth plant reslstance to aphids and with induction of aphid biotypes. Experientla, 40 : 224-226.

Elmalı, M., 1996. Russian Wheat Aphid [Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hom : Aphididae)] in Konya province. 5th International Wheat Conference, June 10-14, Ankara (basımda).

Howitt, A. J. ve Painter, R. H.. 1956. Field and greenhouse studies regarding the sources and nature of reslstance of sorghum, Sorghum vulgare Pers, to the corn leaf aphid, Rhopalosiphum maidis (Fltch). Kansas Agric. Exp. St., Manhattan, Tech. Bull. 82, 38 pp.

Juneja, P. S., Pearcy, S. C, Gholson, R K. Burton, R L. ve Starks, K. J., 1975. Chemical basis for greenbug resistance in small grains. II. identification of the majör neutral metabolite of benzyl alcohol in barley. Plant Phsiology, 56 : 385-389.

Kavut, H., 1976. Ege Bölgesi'nde mısır ve sorgum zararlıları üzerinde faunistik sürvey ve önemli olanların zararları, populasyon yoğunlukları üzerinde araştırmalar. Uzmanlık tezi. Bornova Zir. Müc. Ar. Enst., İzmir, 91 s.

Kün, E., 1985. Tahıllar (Sıcak İklim Tahılları)-3. baskı. A. 0. Zir. Fak. Yay. : 1360. Ders Kitabı: 394, Ankara, 317 s.

McColloch, J. W., 1921. The corn leaf aphis {Aphis maidis Fitch) in Kansas. Jour. Econ. Ent, 14 : 89 94.

Rustamani, M. A., Kanehisa, K. ve Tsumuki, H. 1992. Aconitic acid content of some cereals and its effect on aphids. Appl. Ent. Zool. 27 (1): 79-87.

Starks, K. J., Burton, R. L. ve Merkle, O. G., 1983. Greenbugs (Hom : Aphididae) plant resistance in small grains and sorghum to biotype E. Jour. Econ. Ent., 76 : 877-880.

Şimşek, Z., 1988. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mısır ve darılarda zararlı olan böcek türleri, tanınmaları, yayılış alanları ve zararlı üzerinde araştırmalar. Diyarbakır Bölge Zir. Müc. Ar. Enst. Md., Araştırma Eserleri Se risi, No : 6, 86 s.

Teetes, G. L., 1980. Breeding sorghums resistant to insects. in : F. G. Maxwell and P. R. Jennings (Editors), Breeding Plant Resistant to insects. Wiley, New York, pp. 457-485.

Kaynak Göster