Kohya'da ( Bozkır otu,Kochia prostrata L.) in vitro rejenerasyon çalışmaları

Bu çalışmada, Kohya'nın (Kochia prostrata L.) çeşitli doku kültürü teknikleri yoluyla çoğaltma imkanları araştırılmıştır. Kültür öncesi tohumlann yüzey sterilizasyonu 20 dakika süreyle %7 (v/v)'lik sodyum hipokloritle kanştınlarak yapılmıştır. Steril tohumlar, büyüme düzenleyicileri içeren MS ve B5 temel ortamlarında cam kavanozlarda çimlendirilerek fideler elde edilmiştir. Otoklavdan sonra besin ortamına % 0.2 (v/v) oranında ilave edilen ve bir biyosit olan Bitki Koruma Solüsyonu (PPM) hava kaynaklı kontaminasyonu tamamen engellemiştir. Aseptik şartlarda yetiştirilen fidelerden alınan çeşitli parçalar, farklı kombinasyon ve konsantrasyonlarda bitki büyüme düzenleyicileri içeren yan-katı MS ve B5 gibi temel besin ortamlarında kültüre alınarak, bitki rejenerasyonu ve diğer tepkileri gözlemlenmiştir. Kohya'da meristematik olmayan somatik hücreleri ihtiva eden dokular hariç hiçbir eksplantta sürgün oluşumu ortaya çıkmamıştır. Çoğunlukla yumuşak veya sert yapılı ve embryogenik olmayan kallus elde edilmiş fakat bu kallusîar regenerasyon ortamına alındıktan belirli bir süre sonra yavaş yavaş canlılığım kaybetmişlerdir. Özellikle kotiledon boğumlarında bulunan yan meristemlerden çok sayıda sürgün elde edilmiş fakat bu sürgünlerde köklerime oldukça düşük oranda gerçekleşmiştir.

İn vitro regeneration studies on kochia ( Kochia prostrata L.) abstract

Tissue culture of Kochia (Kochia prostrata) was investigated. Surface sterilization of seeds, prior to culture was achieved by immersion in 7% (v/v) sodium hypoclorite solution for 20 min. Sterile seeds were germinated on semi-solidifed MS or B5 media with 3% (w/v) sucrose, semi-solidified with 0.8% (w/v) agar, contained in 175 ml glass jars, in culture room, All media were added 0.2% (v/v) Plant Preservative Mixture, which successfully prevented air-borne contamination. Various explants were tested for their responses to media containing different levels and combinations of plant growth regulators. None of the explants, except those containing organised axillary meristems, was responsive. Tissues turned into brown after a sligth callusing stage which than became necrotic. Callus induction on B5 medium with different levels of 2,4- D and Kinetin was achieved but all calli produced were not embryogesiic upon subculture on various media containing different levels of cytokinins.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.3b780

Sayıdaki Diğer Makaleler

Konya kenti açık yeşil alan sisteminin saptanması üzerinde bir araştırma

Serpil ÖNDER, Yalçın MEMLÜK

Konya şartlarında bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin verim ve verim ögelerinin belirlenmesi

SÜLEYMAN SOYLU, ALİ TOPAL, BAYRAM SADE, Necdet AKGÜN

Bazı tarımsal atıkların üreaz enzim aktivitesi,azot mineralizasyonu ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri

Ayten KARACA, Sevinç ARCAK

Bazı ekici düzenlere fasulye ve nohut ekiminde farklı ekim normlarının sıra üzeri dağılım düzgünlüğüne etkisi

Mustafa KONAK

Buğday rüşeymi süt tozu ve peynir altı suyu tozunun ekmeğin bazı vitamin ve mineral içeriğine etkileri

Berrin ÖZKAYA, Hazım ÖZKAYA, Aziz EKŞİ

Antalya sera topraklarında ağır metal dağılımı ve bunların toprak biyolojik özellikleri ile ilişkisi

Sevinç ARCAK, Ayten KARACA, Mustafa KAPLAN, O.Can TURGAY, Koray HAKTANIR

Buğday anızı karıştırılmış toprağın azot mineralizasyonu ve C/N oranı üzerine bazı organik gübreler ile üre gübresinin etkileri

MEHMET ZENGİN, Cevdet ŞEKER, Refik UYANÖZ

Bazı tarımsal işlemlerin fasulye fide döneminde kök çürüklüğü çıkışı üzerine etkisi

FAHRİ YİĞİT

Tigem Gözlü Tarım İşletmesindeki Akkaraman ve İvesi koyun sürülerinin kan potasyum ve hemoglobin tipleri ile bazı verim özellikleri arasındaki ilişkiler

Saim BOZTEPE, M.Kazım KARA

Zenginleştirilmiş ekmeğin vitamin değerini etkileyebilecek bazı faktörler ve zenginleştirme amacıyla katılan vitamin ve minerallerin kaliteye etkileri üzerinede araştırma

Berrin ÖZKAYA