SOSYAL MEDYADA ETİK SORUNLAR

Her dönem değişen teknoloji, bir öncekine göre daha farklı, daha ileri düzeyde imkanlar sunmaktadır. Son 10 yılda medya sektöründe yaşanan değişim, Mc Luhan'ın “küresel köy” tanımını adeta ispatlar niteliktedir. Sosyal medya olarak adlandırılan yeni medya, bu hızlı değişimin en önemli parçasıdır. Birçok imkanı aynı anda sunması, zaman, coğrafi ve fiziki mekanları ortadan kaldırması nedeniyle her kesimde ilgi odağı olan yeni medya, kullanıcısını hem üretici hem tüketici olarak konumlamaktadır. Bu konumlanma ise etik sorunları beraberinde getirmiştir. Çalışmada, yeni medya kavramı, yeni medyanın gelişimi ve özellikleri ele alınmış, bu alanda yaşanan etik sorunlar ile bu sorunlara ilişkin yapılması gerekenler tavsiye niteliğinde sunulmuştur.

___

 • Akter T (2009) Merkeziyetsiz Medya: İnternet ve Etik, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ
 • Altıparmak K (2013) http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.phd?yaziid=42879#, erişim tarihi: 27.03.2015
 • Arslantaş ve ark (2012) Türkiye'de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-Kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi, http://ekitap.alternatifbilisim.org/turkiyede-dijital-gozetim.html, erişim tarihi: 27.03.2014
 • Atabek Ü (2005) İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar, Sevda Alankuş (Ed), Yeni İletişim Teknolojisi ve Medya, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul
 • Binark M ve Çomu T (2012) Sosyal Medyanın Nefret Söylemi İçin Kullanılması İfade Özgürlüğü Değildir!, https://yenimedya.wordpress.com/2012/01/20/sosyal-medyanin-nefret-soylemi-icin- kullanilmasi-ifade-ozgurlugu-degildir/, erişim tarihi: 17.04.2014
 • Binark M ve Löker K (2011) STÖ'ler İçin Bilişim Rehberi, STGM, Ankara
 • Binark M ve Bayraktutan G (2013) Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Kalkedon Yayınları, İstanbul
 • Binark M (2007) Yeni Medya Çalışmaları, Dipnot Yayınları, Ankara
 • Çavdar G (2009) Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Etik, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ
 • Demir V (2006) Medya Etiği, Beta Yayınları, İstanbul,
 • Erol G (2009) Medya ve Etik: İnternet Haberciliğinde Nesnellik, Etik İlkelerin İçeriği, Uygulamadaki Sorunlar ve Televizyon Haberciliği İle Karşılaştırılması, , Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ
 • Gürel T (2009) Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Kavramlarının Kuramsal Bağı Üzerine Bir İnceleme, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ
 • Küçükyılmaz M (2013) Sosyal Medyada Henüz Reşit Olamadık, Star Gazetesi, 16.02.2013.
 • Küzeci E (2010) Kişisel Verilerin Korunması, Turhan Yayınları, Ankara
 • Mavnacıoğlu, K (2009) İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ
 • Sanlav Ü (2014) Sosyal Medya Savaşları, Hayat Yayınları, İstanbul
 • Taş O (2012) Gazetecilik Etiğinin Meslek Sınırları: Profesyonellik, Piyasa ve Sorumluluk, İletişim Yayınları, İstanbul
 • Töreci E., (2014) İnternet Etiği, http://bilisimdergisi.org/s158, erişim tarihi: 27.03.2014
 • Uzun R (2005) Haber ve Telif Hakları, İnternet Gazeteciliğinde İntihal, İletişim Yayınları, İstanbul
 • Yengin D (2012) Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin Yayınları, İstanbul
 • İnternet Kaynakları
 • www.meb.gov.tr
 • www.bilisimdergisi.org, erişim tarihi: 27.03.2014
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Trol_nedir%3F., erişim tarihi: 27.03.2015