Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma

Öz Sinemanın bir eğlence aracı olmadığı gerçeğinden yola çıkıldığında ve sinemanın bir iletişim dizgesi olduğu kabul edildiğinde sinema dilinin önemi ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz bu dilin okunması için dilin izleyici tarafından bilinmesi gerekmektedir. Sinema dilinin okunmasında ve anlaşılmasında yardımcı olan yöntemlerden biri de göstergebilimdir. Gösterge iletişimin gerçekleşebilmesi için gerekli olan ögelerden bir tanesidir. Göstergebilimin ilk kuramcılarından biri olan Pierce göstergeleri sınıflamıştır. Göstergeleri ikon, belirti ve simge olarak üçe ayıran kuramcı bu ayrımlara dayanarak gösterge dizgesini oluşturmuştur. Bu çalışmada da Ömer Kavur'un Karşılaşma adlı filmi Pierce'ün gösterge tanımı içinde yer alan “simge” kavramı açısından çözümlenmeye çalışılmıştır. Filmin içinde yer alan ve filmin anlamının oluşmasında önemli bir yer tutan simgeler ele alınmış ve filmin içeriği ile bağlantısı kurularak çözümlenmiştir. 

Kaynakça

Aral C (2004) İnadına Renkler, http: // www. aksam. com.tr / arsiv/ aksam/ 2004/02/16/ yazarlar/ yazarlar 222. html. 17.05.2004.

Başkan Ö (1988) Bildirişim, Altın Kitaplar, İstanbul.

Büker S (1985) Sinema Dili Üzerine Yazılar, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

Büker S (1991) Sinemada Anlam Yaratma, İmge Kitabevi, Ankara. Büker S (1996) Film Dili Kuramsal ve Eleştirel Eğilimler, Kavram Yayınları, İstanbul.

Erkman F (1987) Göstergebilime Giriş, Alan Yayıncılık, İstanbul.

Fiske J (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş, Süleyman İrvan (çev), Ark Yayınları, Ankara.

Göktürk A (1973) Edebiyatta Ada, Sinan Yayıncılık, İstanbul.

Guiraud P (1975) Anlambilim, Gelişim Yayınları, İstanbul.

Harman G (1985) Sinema ve Göstergebilim: Birkaç Bağlantı Noktası, S. Büker (çev), Sinema Kuramları, Büker S ve Onaran O (ed) Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

Lindsey R (1995) Brando Annemin Öğrettiği Şarkılar, G. Koca (çev), Remzi Kitabevi, İstanbul.

Monaco J (2001) Bir Film Nasıl Okunur?, E. Yılmaz (çev), Oğlak Yayıncılık, İstanbul.

Okyay S (1988 ) James Dean, Gergedan Yeryüzü Kültürü Derg, No: 17, Dönemli Yayıncılık, İstanbul.

Rifat M (1990) Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş Kuramları, Düzlem Yayınları. İstanbul.

Tarsus Rehberi (2005) http// www.tarsus rehberi. com. 11.02.2005.

Wollen P (1989) Sinemada Göstergeler ve Anlam, Metis Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @ { josc200733, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {5}, pages = {217 - 224}, doi = {10.18094/si.11986}, title = {Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma}, key = {cite}, author = {Uluyağcı, Canan} }
APA Uluyağcı, C . (2013). Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma . Selçuk İletişim , 5 (1) , 217-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19015/200733
MLA Uluyağcı, C . "Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma" . Selçuk İletişim 5 (2013 ): 217-224 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19015/200733>
Chicago Uluyağcı, C . "Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma". Selçuk İletişim 5 (2013 ): 217-224
RIS TY - JOUR T1 - Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma AU - Canan Uluyağcı Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 224 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma %A Canan Uluyağcı %T Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma %D 2013 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Uluyağcı, Canan . "Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma". Selçuk İletişim 5 / 1 (Kasım 2013): 217-224 .
AMA Uluyağcı C . Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma. Selçuk İletişim. 2013; 5(1): 217-224.
Vancouver Uluyağcı C . Simge Kavramı ve Bir Film Çözümlemesi: Karşılaşma. Selçuk İletişim. 2013; 5(1): 217-224.