YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME

Yöresel gıda satıcıları bir destinasyonun gastronomisi için önemli unsurlardan birisidir. Yörenin hem gastronomik ürünlerini pazarlamaları yanında yerel üreticilere de maddi destek sağlayarak ekonomik olarak katkılarda bulunmaktadır. Bu çalışmada 11 farklı yöresel gıda satıcısıyla yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş ve Gaziantep’in yemek kimliğine hakkındaki fikirleri sorulmuştur. Bununla beraber müşteri profili belirlenmiş ve müşterilerin bu ürünleri neden talep ettikleri sorularına cevaplar aranmıştır. Toplamda 152 kod oluşturulan çalışmada en sık tekrarlanan yemek kimliği ögesinin Gaziantep’in tarifleri olduğu tespit edilmiştir. Bunu sofra adap ve kuralları ile gelenek ve görenekler izlemektedir. Bununla beraber Bu ürünleri en çok Yerli turist ve yerli halk ile yabancı turistler ile yurtdışında yaşayan Türkler satın almaktadır.

The Influence of Local Food Vendors on the Food Identity of a Destination: A Study in Gaziantep

Regional food vendors constitute a vital component of a destination's gastronomy. In addition to marketing the region's gastronomic products, they contribute economically by providing financial support to local producers. Within this study, semi-structured interviews were conducted with 11 distinct regional food vendors, inquiring about their perspectives on Gaziantep's Food identity. Furthermore, customer profiles were determined, and answers were sought regarding the reasons behind their demand for these products. A total of 152 codes were generated in the study, with Gaziantep's recipes identified as the most frequently recurring element of culinary identity. This is accompanied by adherence to table manners, customs, and traditions. Additionally, these products are predominantly purchased by domestic tourists, local residents, foreign tourists, and Turks residing abroad.

___

 • Anadolu Ajansı (2008) Lezzet Haritası https://www.aa.com.tr/tr/arsiv/lezzet-haritasi/428276 Erişim Tarihi: 08.10.2022.
 • Asiliskender, B. (2004). Kimlik, mekân ve yer deneyimi, İçinde H. Nalçacıoğlu (Ed.), Kültür ve İletişim içinde (73-94) Ankara: Desen Ofset.
 • Ayaz, N., & Çobanoğlu, S. (2017), Ev Kadınlarının Turizm Amaçlı Yöresel Yemek Üretimine Bakış Açıları: Bartın İli Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 413-427.
 • Barham, P. (2001). The science of cooking. Springer, Berlin.
 • Bell, D. & Valentine, G. (1997) Consuming Geographies: we are where we eat, London: Routledge.
 • Beşirli, H. (2010). Yemek, Kültür ve Kimlik. Millî Folklor, 87,159-169.
 • Bilge, B., Demirbaş, N., Artukoğlu, M.M., 2019, Türkiye'de Coğrafi İşaretli Gıda Ürünlerinin Gurme Turizm Açısından Önemi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 25(1):127-132.
 • Bregoli, Ilenia. (2013). Effects of DMO Coordination on Destination Brand Identity A Mixed-Method Study on the City of Edinburgh. Journal of Travel Research. 52. 212-224.
 • Çalışkan, O. (2013). Destinasyon rekabetçiliği ve seyahat motivasyonu bakımından gastronomik kimlik. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1 (2), 39-51.
 • Çekiç İ. & Ademoğlu A.(2021) The components of Gastronomy İmage In: Yazicioğlu, İ., Yayla, Ö., Işın, A.(Eds.), Gastronomy and Hospitality Studies in Tourism. Berlin, Germany: Peter Lang Verlag (283-296).
 • Çeki̇ç, İ. & Aksoy, M. (2022). Gaziantep ve Hatay İllerini Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Mutfak İmajı Algı Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 4. 3064-3078.
 • Çiçek, E. & Pala, U. (2017). Destinasyon Markalaşması Üzerine Bir Araştırma: Tarsus Örneği. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (2) , 25-47 .
 • Gaziantep Belediyesi (2015) Gaziantep Dünya Gastronomi Şehri Oldu https://www.gaziantep.bel.tr/tr/haberler/gaziantep-dunya-gastronomi-sehri-oldu Erişim Tarihi:05.10.2022.
 • Harrington, R. J. (2005). "Defining gastronomic identity". Journal of Culinary Science Technology, 4(2–3), 129–152.
 • Harrington, R. J. (2008) Food and Wine Pairing a Sensory Experience, Wiley & Sons Publishing, USA. Inskeep, E. (1991). Tourism planning: An integrated and sustainable development approach. Van Nostrand Reinhold.
 • Jamal, T., & Getz, D. (1995). Collaboration Theory and Community Tourism Planning. Annals of tourism research, 22(1), 186-204.
 • Kuşat, N., 2012, Bölgesel Kalkınmada Geleneksel Gıda Ürünlerinin Rolü ve Geleneksel Gıdalarda İnovasyon Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Örneği., Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi., 19 (2): 261-275.
 • Martins, P. M. M., Batista, N. N., Miguel, M. G. D. C. P., Simão, J. B. P., Soares, J. R., and Schwan, R. F. (2020). Coffee growing altitude influences the microbiota, chemical compounds and the quality of fermented coffees. Food Resarch International 129:108872.
 • Saraniemi, S., & Kylänen, M. (2010). Problematizing the Concept of Tourism Destination: An Analysis of Different Theoretical Approaches. Journal of Travel Research, 50(2), 133–143.
 • Schneider, G.K., ve Ceritoğlu, A.B., 2010. Yöresel Ürün İmajının Tüketici Satın alma Davranışı ve Yüksek Fiyat Ödeme Eğilimi Üzerindeki Etkisi, İstanbul İlinde Bir Uygulama., Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi., 3 (6): 29-52.
 • Suna, B. & D.alverez, M. (2019). Gastronomic Identity of Gaziantep: Perceptions of Tourists and Residents . Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) , 7 (2) , 167-187 .
 • Sümbül, Ö. (2016), Yöresel Ürünlerin Pazarlanmasında E-Ticaret -Facebook'ta Bir Uygulama, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Süzer, Ö. & Özkanlı, O. (2020). Bölge Mutfaklarının Kullanılan Malzemeler Bağlamında Değerlendirilmesi: Gaziantep Yemekleri Üzerine Bir İnceleme . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 117-138 . Tiu Wright, L., Nancarrow, C. and Kwok, P.M.H. (2001), "Food taste preferences and cultural influences on consumption", British Food Journal, Vol. 103 No. 5, pp. 348-357.

___

Bibtex @araştırma makalesi { saktad1302601, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {6}, number = {2}, pages = {261 - 280}, title = {YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Taşkın, Erol and Doğdubay, Murat} }
APA Taşkın, E. & Doğdubay, M. (2023). YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 261-280 .
MLA Taşkın, E. , Doğdubay, M. "YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2023 ): 261-280 <
Chicago Taşkın, E. , Doğdubay, M. "YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2023 ): 261-280
RIS TY - JOUR T1 - YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME AU - ErolTaşkın, MuratDoğdubay Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 280 VL - 6 IS - 2 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME %A Erol Taşkın , Murat Doğdubay %T YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME %D 2023 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Taşkın, Erol , Doğdubay, Murat . "YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2023): 261-280 .
AMA Taşkın E. , Doğdubay M. YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME. saktad. 2023; 6(2): 261-280.
Vancouver Taşkın E. , Doğdubay M. YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023; 6(2): 261-280.
IEEE E. Taşkın ve M. Doğdubay , "YÖRESEL GIDA SATAN İŞLETMELERİN DESTİNASYONUN YEMEK KİMLİĞİNE ETKİSİ: GAZİANTEP’TE BİR İNCELEME", , c. 6, sayı. 2, ss. 261-280, Ağu. 2023