Eğitimcilerin Gözünden Ayrımcılık Karşıtı Eğitim Programı’na ilişkin Bir Metafor Çalışması

Bu araştırmada olgu bilim deseni kullanılarak öğretim üyelerinin, okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının Ayrımcılık Karşıtı Eğitim Programlarına (AKEP) yönelik metaforlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 17 üniversitenin Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda görev yapan 22 öğretim üyesi, ve bu üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalları'nın 4. sınıflarında okuyan 71 okul öncesi öğretmen adayı, 9 farklı ilden 36 okul öncesi öğretmeni olmak üzere toplam 129 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde, katılımcıların AKEP' e yönelik ürettikleri metaforlar incelenmiş ve bu metaforlara ilişkin kategoriler oluşturulmuştur. Katılımcıların demografik özelliklerine göre metaforlarındaki farklılıklar incelenmiştir. Araştırma sonucunda, AKEP'e yönelik öğretim üyelerinin 17, öğretmenlerin 28 ve öğretmen adaylarının 30 farklı metafor ürettikleri görülmüştür. Öğretim üyelerinin geliştirdikleri metaforların uzmanlık alanı ve cinsiyete, öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforların yaşa ve cinsiyete, öğretmenlerin ise; hizmet süresi, görev yaptığı okul türü, öğrenim durumu ve yaşa göre farklılık göstermiştir

Metaphors in Anti-Bias Educational Program: Educators’ Voices

The purpose of this research is to review the perceptions of faculty members, preschool teachers, and pre-school teacher candidates with regard to the Anti-Bias Education Programs (ABEP) by using a phenomenological pattern. The participants’ metaphors on ABEP were established and categorized and the differences in participants’ perceptions were analyzed in terms of their demographic characteristics such as age, gender, and service time. The working group of this research consisted of 129 participants: from 17 universities, 22 faculty members from the Education Faculty Pre-school Education Departments and 71 pre-school teacher candidates, studying in the fourth year of the Pre-School Education Departments; and 36 pre-school teachers from 9 different cities. The findings of this study show that faculty members produced 17, teachers produced 28 and teacher candidates produced 30 different metaphors about ABEP. The faculty members’ metaphors vary in terms of age and service time, whereas the teachers’ vary in terms of service time, type of institution, education level and age. Teacher candidates’ metaphors vary in terms of age and gender

Kaynakça

Aydın, H. (2013). Dünyada ve Türkiye’de çok kültürlü eğitim tartışmaları ve uygulamaları. Ankara: Nobel Yayınları.

Bailey, S. (1992) How schools shortchange girls: The AAUW report. New York, NY: Marlowe ve Company.

Brewer, J., A. (2006). Introduction to early childhood education: Preschool through primary grades. Massachusetts: Allyn ve Bacon Pages.

Carter, C., & Rice, C. L. (1997). Acquisition and manifestation of prejudice in children. Journal of Multicultural Counseling and Development, 25(3), 185-194.

Davis, T., B. (1995). Deconstructing prejudice: A Levinasian alternative. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 15(1),72-83.

Derman-Sparks, L. & Olsen, J., E. (2010). What is anti-bias education. Anti-bias education for young children and ourselves. Washington: NAEYC.

Duman, G. (2013). Ayrımcılık Karşıtı Okul Öncesi Eğitim Programı. F. Temel (Ed.). Erken çocukluk eğitiminde yaklaşımlar ve programlar (s.483-501). Ankara: Vize Yayıncılık.

Garcia, E., E. (1997). The education of hispanics in early childhood: Of roots and wings. Young Children, 52(3), 5-13.

Güven, E., D. (2005). Eğitim üzerine yinelenen eleştiriler, alternatif öneriler. PIVOLKA, 4(17), 6-8.

Hoare, C., H. (1991). Psychosocial identity development and cultural others. Journal of counseling and Development, 70(1), 45-53. Retrieved November 12, 2014 from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1556-6676.1991.tb01560

Katz, P., A. (2003). Racists or tolerant multiculturalist? How do they begin? American Psychologist, 58(11), 897-909.

Killoran, I., Panaroni, M., Rivers, S., Razack, Y., Vetter, C. & Toymon, D. (2004). Rethink, Revise, React. Using an Anti-bias Curriculum to Move beyond the Usual. Childhood Education, 80 (3), 149-156.

Levy, A. (1997). Culture in the classroom. Early Childhood News, 9, 28-30.

Lin, Y., M. (2008). Belief and practices of Anti-Bias Curriculum in early childhood settings. Unpublished doctorate dissertation, University of Florida, Gainesville.

McGregor, J. (1993). Effectiveness of role playing and antiracist teaching in reducing student prejudice. Journal of Educational Research, 86(4), 215-226.

Mills, J., K., McGrath, D., Sobkoviak, P. & Stupec, S. (1995). Differences in expressed racial prejudice and acceptance of others. Journal of Psychology, 129(3), 357-357.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. California: Sage Publications.

NAEYC. (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8 (a position statement). Washington: NAEYC Publishing.

Ottoway, A., K., C. (2013). Education and society. New York: Routledge.

Plant, E. A. & Devine, P. G. (1998). Internal and external motivation to respond without prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 75(3), 811-832.

Ramsey, P., G. (1991). The salience of race in young children growing up in an all white community. Journal of Educational Psychology, 83(1), 28-34.

Ramsey, P., G. & Derman-Sparks, L. (1992). Viewpoint: Multicultural education reaffirmed. Young Children, 47(2), 10-11.

Rosenzweig, J., E. (1998). I have a new friend in me : The effect of a ulticultıral/anti-bias curriculum on the development of social cognition in preschoolers. Unpublished doctorate dissertation, University of Arizona, Arizona

Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.

Simangon, K., P. (2012). The effect of ımplementing culturally relevant and anti-bias activities with young children in preschool classroom. Unpublished master’s thesis, Washington University.

Thompson, A. (1997). For: Anti-Racist Education. Curriculum Inguiry, 27(1), 7-44.

Thorman, A., E. (2002). An evaluation of the impact on Anti-bias Curriculum practices on prejudicial racial attitudes among children attending Head Start. Unpublished doctorate dissertation, Kansas

State University, Manhattan, Kansas.

Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster