Benzer Makaleler

“GİİAS Uluslararası Günümüzde İslamî İlimler Algısı Sempozyumu II: –İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları-” 04-05 Kasım 2022, ÇANAKKALE

Hadis Tetkikleri Dergisi

Ayşe Yasemin SAİTOĞULLARI

KIZINI OKUTMAK İSTEYEN KEDERLİ BİR ANNENİN ELEFTHERİOS VENİZELOS’A MEKTUBU

Ankara Anadolu ve Rumeli Araştırmaları Dergisi

Miouzegien PELEVAN MEMET, Çevirmen: Müzeyyen PELEVAN MEMET

Ghassan el-Şeyh, İslam Hukukunda Finansal Kiralama, Dimaşk: Daru’l-Kalem Yayınevi, 1.Baskı / 2010

İslam Ekonomisi Dergisi

Şuheda Nur SİNAN

COMMON LAW’DA “TRUST”IN KÖKENİ OLARAK İSLAMİ “VAKIF” KURUMU

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Şahban YILDIRIMER

General Rule of Burden of Proof: Comparative Analysis of Turkish and German Tax Law (Genel İspat Yükü Kuralı: Türk ve Alman Vergi Hukuku Bakımından Karşılaştırmalı Bir Analiz)

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Eda Özdiler KÜÇÜK

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

Kuvvetler Statüsü Anlaşmaları Askerî Kuvvetlerin Yabancı Ülkelerdeki Durumuna Dair Anlaşmalar : Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak, Japonya ve Güney Kore ile İkili Tecrübesi

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Muhammet Celal KUL

Hukuk Mektebinin Doğuşu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Nuran KOYUNCU