Ghassan el-Şeyh, İslam Hukukunda Finansal Kiralama, Dimaşk: Daru’l-Kalem Yayınevi, 1.Baskı / 2010

Özet: Finansal kiralama konvansiyonel finans kurumları gibi katılım finans kurumlarının da kullandığı bir üründür. Bu ürünün islam hukuku bağlamında çerçevesinin çizilmesi katılım finans uygulamalarının şeri uyumluluğu İçin önem arz etmektedir. Bu makalenin amacı, Finansal kiralamayı tüm yönleriyle ele alan "İslam Hukukunda Finansal Kiralama" kitabını tanıtmak, değerlendirmek ve Katılım Finans çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Makalede öncelikle kitabın her bir bölümü ayrıca değerlendirilmiştir. Akabinde kitabın genel durumuna ve yazarın usulüne dair değerlendirmeler yapılmıştır.

Ghassan Alshaikh, الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي (Leasing in Islamic Law (Fiqh)), Dimaşk: Dar Al Qalam Publications, 1st ed. / 2010

Abstract: Leasing is a product utilized by Participating Financial Institutions as well as Conventional Financial Institutions. Setting the boundaries of this product in line with the Islamic Law is of importance in order for Participating Financial Applications to have compatibility with Shari'a. The purpose of this paper is to introduce and evaluate the book "Leasing in Islamic Law", which tackles leasing in all its aspects, and to contribute to participating financial studies. In this paper, initially, each section of the book is evaluated separately. Then the general state of the book as well as the author's method is evaluated.

___

  • سمر، محمود. (٢٠١٩). İslamî Finans Ürünlerinde Akitlerin Birleştirilmesi. إسطنبول: منشر بيت الحكمة