Nejla DOGAN

Toleransın Sınırları: Erken Dönem Osmanlı Yahudileri ile Merkezi Otoriteler Arasındaki Hukuki İlişkiler

LIMITS OF TOLERANCE: LEGAL RELATIONS BETWEEN EARLY OTTOMAN JEWS AND CENTRAL AUTHORITIES (15th -18th Centuries)

Ortadoğu Etütleri

2021-Cilt: 13 - Sayı: 3

447-463

Yahudi, tolerans, hukuki düzenlemeler, mühimme

Jews, Legal and social laws, tolerance

73 31

7