Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 5 Sayı: 1 -2023Son Sayı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 2667-5668
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2019
  • Yayıncı: -

15.5b3.5b