OSMANLI TARiH ARAŞTIRMALARINDA MÜHiMME DEFTERLERiNiN YERi VE 107 NUMARALI MÜHiMME DEFTERi

Divan-ı Hümayun Osmanlı Devletinin en önemli kurumlarından biridir. Osmanlı devletinin yapısını ve işleyişini aniayabilme ve bir takım sonuçlar çıkarabilme açısından Divan'da alınan kararlar hayati önemdedir. Divan-ı Humayun toplantılarında görüşülen siyasi, askeri ve sosyal açıdan önemli kararların kaydedildiği defterlere Mühimme Defterleri denir. Bu defterlerdeki kayıtlar fermanların suretleri niteliğindedir. Divan-ı Humayun'da alınan kararlar Sultanın onayından geçtikten sonra kronolojik sıraya göre kaydedilir. Bu çalışmamızda genel olarak Mühimme Defterlerinin tanıtımını yaptıktan sonra örnek bir çalışma olarak 107 Numaralı Mühimme Defterinin tahlilini ve tanıtımını sunduk.

OSMANLI TARiH ARAŞTIRMALARINDA MÜHiMME DEFTERLERiNiN YERi VE 107 NUMARALI MÜHiMME DEFTERi

Divan-ı Humayun is one of the most important foundation in Ottoman Empire: The decisions were gol in Divan-i Humayun has been vital important to understand Ollaman Empire's situation and action and to get a same kind of results. The books which were formed through the poltical, military and, social decisions that were cjetıated in Divan-Humayun are called The Mühimme Registration Boöks. These records are like firman'copies. After ratification by Sultan, the decisions that had been gol in Divan-ı Humaylin were recorded according to chronological order. After general presentation about registration books, we analysed and introduced the number of 1 07 registration bo ok as an example.