Hakan Sezgin ERKAN

SURİYELİ GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’Yİ TERCİHİ ÜZERİNDEN GÖÇ TEORİLERİNE YENİDEN BAKIŞ

REVISITING MIGRATION THEORIES FROM THE PERSPECTIVE OF SYRIAN MIGRANTS’ PREFERENCE OF TURKEY

Ortadoğu Etütleri

2021-Cilt: 13 - Sayı: 3

421-445

göç teorileri, göç, Türkiye, Suriyeli göçmenler

theories of migration, migration, Turkey, Syrian migrants

79 24

7