D. Neslihan Bay, Fatma Alisinanoğlu

Soru Sorma Becerisi Öğretiminin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sorularının Yapısı Üzerine Etkisi

The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

2013 - Cilt: 6 - Sayı: 1

1 - 39

okul öncesi, öğretmen, soru sorma becerisi, yapı

pre-school, teacher, questioning skills, type

30 24