Elif Sercen NURCAN

Siber Güvenlikte Devlet Müdahalesinin Teorik, Ampirik ve Normatif Boyutları: Japonya Örneği

Theoretical, Empirical, and Normative Dimensions of State Involvement in Cybersecurity: The Case of Japan

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

2022-Cilt: 12 - Sayı: 2

689-708

Siber güvenlik, devlet politikaları, Japonya, güvenlik politikaları, teknoloji politikaları

Cybersecurity, state policies, Japan, security policies, technology policies

123