SİBER TERÖRİZM: POTANSİYELİN GERÇEKÇİ TEHDİDİ

Günümüzde siber alan; siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olanlar başta olmak üzere pek çok düzeyde yaşanan etkileşimi barındırmaktadır. Birey etkinliği siber uzay içinde daha belirgin şekilde var olmakta ve de insanlık varlığını giderek bu alanla özdeşleştirmektedir. Siber alan da böylece bilgisayar ve ağ sistemleri üzerine kurulu devasa bir mecrayı oluşturmaktadır. Olumlu ve faydalı pek çok yönü olduğu gibi bu mecra, çeşitli riskler ve tehditler de barındırmaktadır. Bu durum da gündeme, alanın güvenliğiyle ilgili soruları ve siber güvenlik kavramını getirmektedir. Siber güvenlik; siber tehdit, siber saldırı, siber savunma, siber savaş, siber istihbarat, siber casusluk, siber suç ve siber terörizm gibi alt başlıkları içermektedir. Bu çalışmada ise internet ve bilgisayar sistemleri üzerinden tanımlanan siber alanın toplumun kullanımını açılmasından beri ciddi bir endişe kaynağı olan siber terörizm ele alınmaktadır. Çalışma boyunca terör örgütlerinin sözde amaçlarına ulaşmak için uyguladıkları stratejilerinde siber alanı kullanımı incelenmektedir. Terör örgütlerinin, örgütsel fayda sağlama ve saldırı gerçekleştirme amacıyla yoğun ilgi gösterdikleri siber alanın nasıl güvende olacağı konusu çalışmada tartışılan temel noktayı oluşturmaktadır. Çalışmada siber terörizmle mücadele ve siber caydırı konularına da değinilerek alana mütevazı bir katkı yapılmaya çalışılmıştır.

___

APA Çıtak, E. (2021). SİBER TERÖRİZM: POTANSİYELİN GERÇEKÇİ TEHDİDİ . Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 1-16 .