Harbin Beşinci Boyutunun Yeni Gereksinimi: Siber İstihbarat

Bir disiplin haline getirilmesinden bu yana yaklaşık yarım yüzyıl geçmiş olan istihbarat kavramı, yapıları ve faaliyet alanları tehdit algılamalarındaki değişime paralel olarak sürekli değişmiştir. Siber uzayda yaşanan gelişmeler sayesinde geleneksel istihbarat giderek yerini spesifik istihbarat alanlarına bırakırken, söz konusu gelişmeler harp ortamına da farklı bir bakış açısı getirmiştir. Devletlerin kritik sektörlerinin bilgi altyapılarını hedef alan siber savaş, başta modern ülkeler olmak üzere siber bağımlılıkları yüksek olan devletlerin ulusal güvenlikleri için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Siber savaşın asimetrik özelliği nedeniyle bireylerden karmaşık ulusal organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede olan tehdidin kaynağının tespit edilememesi, çok düşük maliyetlerle büyük etkiler oluşturması ve konvansiyonel silahlara başvurmadan sadece görünmeyen saldırıların kullanılmaya başlanması, siber savaşın önemini daha da arttırmakta ve bu tehdide karşı siber istihbarat kavramına olan gereksinimi ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmada uluslararası ilişkilerde sınırları tanımlanamayan siber uzayda icra edilecek siber savaşların devletlerin ulusal güvenliklerini tehdit eden yeni bir savaş çeşidi olduğunu açıklamak, siber savaşlarda inisiyatifi kazanabilmek ve tehditle ilgili değerlendirmeler yapabilmek için önem arz eden siber istihbarat kavramı ile faaliyet alanlarını tanımlamak ve yöntemlerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

The New Requirement for the Fifth Dimension of the War: Cyber Intelligence

Bir disiplin haline getirilmesinden bu yana yaklaşık yarım yüzyıl geçmiş olan istihbarat kavramı, yapıları ve faaliyet alanları tehdit algılamalarındaki değişime paralel olarak sürekli değişmiştir. Siber uzayda yaşanan gelişmeler sayesinde geleneksel istihbarat giderek yerini spesifik istihbarat alanlarına bırakırken, söz konusu gelişmeler harp ortamına da farklı bir bakış açısı getirmiştir. Devletlerin kritik sektörlerinin bilgi altyapılarını hedef alan siber savaş, başta modern ülkeler olmak üzere siber bağımlılıkları yüksek olan devletlerin ulusal güvenlikleri için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Siber savaşın asimetrik özelliği nedeniyle bireylerden karmaşık ulusal organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede olan tehdidin kaynağının tespit edilememesi, çok düşük maliyetlerle büyük etkiler oluşturması ve konvansiyonel silahlara başvurmadan sadece görünmeyen saldırıların kullanılmaya başlanması, siber savaşın önemini daha da arttırmakta ve bu tehdide karşı siber istihbarat kavramına olan gereksinimi ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmada uluslararası ilişkilerde sınırları tanımlanamayan siber uzayda icra edilecek siber savaşların devletlerin ulusal güvenliklerini tehdit eden yeni bir savaş çeşidi olduğunu açıklamak, siber savaşlarda inisiyatifi kazanabilmek ve tehditle ilgili değerlendirmeler yapabilmek için önem arz eden siber istihbarat kavramı ile faaliyet alanlarını tanımlamak ve yöntemlerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

___

 • Kitaplar
 • ARI, Tayyar. Uluslararası İlişkiler Teorileri; Çatışma, Hegemonya,
 • İşbirliği, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004.
 • ARIBOĞAN, Deniz Ülke. Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası
 • İlişkiler Düşüncesi, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998.
 • BAL, İhsan. Alaca Karanlıkta Terör ile Mücadele ve Komplo
 • Teorileri, USAK Yayınları, Ankara, 2006.
 • COŞKUN, Enis. Küresel Gözaltı Elektronik Gizli Dinleme ve
 • Görüntüleme, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2000.
 • ERSANEL, Nedret. Siber İstihbarat, ASAM, Ankara, 2001.
 • ERSANEL, Nedret. Siber İstihbarat Küresel ve Nano Casusluğun
 • Anatomisi, Hayykitap, İstanbul, 2005.
 • GİRGİN, Kemal. Uluslararası İlişkiler Modern İstihbarat ve Türkiye,
 • Okumuş Adam, İstanbul, 2003.
 • KOCH, Egmannt R. and Jochen SPERBER. Bilgi Mafyası, Çev. Kaan Ökten, Sarmal Yay., İstanbul, 1996.
 • KUHN, Markus G. Compromising Emanations: Eavesdropping Risks of Computer Display, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
 • MAZZAFRO, Joseph M. Cyber Intelligence: Setting The Landscape For An Emerging Discipline, Intelligence and National Security Alliance (INSA), Arlington, 2011.
 • METZ, Steven and John Robert Martin. Decisionmaking in Operation Iraqi Freedom: The Strategic Shift of 2007, Strategic Studies Institute, Pennsylvania, 2010.
 • ÖZKAYA, Ömer. CIA Belgeleriyle Zihin Kontrol Operasyonları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2003.
 • SARI, Gökhan. After Globalization Process New Horizons in Contemporary Strategic Intelligence, Yeditepe University Graduate Institute of Social Sciences, İstanbul, 2003 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • SUN-TZU. Savaş Sanatı, Çev. Adil Demir, Kastaş Yayınları, İstanbul, 2001.
 • TEZSEVER, Serhat. Millî Güvenliğimiz İçerisinde İstihbarat-Türkiye Cumhuriyeti ve İstihbarat Olgusu, İ.U.Basımevi, İstanbul, 1999.
 • TODD, Paul and Jonathan Bloch. Küresel İstihbarat, çev. Enver Günsel, Truva Yayınları, İstanbul, 2006.
 • TOFFLER, Alvin. Üçüncü Dalga, Çev. Selim Yeniçeri, Koridor Yayıncılık, İstanbul, 2012.
 • Türkçe Sözlük-Türk Dil Kurumu, Cilt:1, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara, 1998.
 • ÜNVER, Mustafa vd., Siber Güvenliğin Sağlanması: Türkiye’deki Mevcut Durum ve Alınması Gereken Tedbirler, Bilgi Teknolojileri ve